Circular Innovation: Re-use & Recycle

Soort steun:

Financieel

Doelpubliek:

Bestaande ondernemingen

Sector:

Milieu

Status:

Loopt binnenkort af

Eindigt op:

Organisatie:

Innoviris

Waarover gaat het?

Dit financieringsprogramma heeft tot doel om Brusselse ondernemers de kans te bieden om de haalbaarheid te testen van hun project nog voor ze een nieuwe activiteit opstarten, of om een bestaande, innovatieve activiteit gebaseerd op hergebruik of recycling van afval te verbeteren. Deze oproep heeft betrekking op zowel producten uit innovatieve recyclage- als herkwalificeringsactiviteiten, een term die alle activiteiten omvat die verband houden met een ander gebruik van het materiaal waaruit het afval bestaat, inclusief reparatie, demontage, transformatie, upcycling en remanufacturing.

Het concept "afval" omvat op zijn beurt alle stromen van materialen geproduceerd en uitgestoten door de stedelijke actoren of materiaalstromen die het grondgebied doorkruisen (huishoudelijk afval, grofvuil, schroot en industriële bijproducten, bouwafval, afval van activiteiten van de tertiaire sector, enz.)

Wie komt in aanmerking?

 • Je hebt een onderneming (nv, vzw, cv, bv, enz.) met activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Je wil een activiteit (product of dienst) ontwikkelen gebaseerd op het hergebruik of de recycling van afval.
 • Je kan aantonen dat de subsidie een stimulerend effect heeft op de uitvoering van je werkprogramma.
 • Je kan aantonen dat je onderneming een deel van de kosten van het project kan dragen.
 • Je hebt je verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervuld.

De toelatingsvoorwaarden vind je in het reglement.

Opgelet:

 • De projecten moeten een looptijd van minimaal 6 maanden hebben.
 • Het is mogelijk om een samenwerkingsproject in te dienen. 
 • In het reglement vind je een lijst van hulpmiddelen die ter beschikking zijn voor projectleiders.

Wat zijn de selectiecriteria voor de projecten?

Na ontvangst van de subsidieaanvragen kijken we of de projecten ontvankelijk zijn en vind een eerste selectie plaats. De geselecteerde kandidaten worden vervolgens uitgenodigd om hun project te verdedigen tijdens een vergadering.

Tijdens deze vergadering krijgen kandidaten de gelegenheid om hun project voor te stellen, nadien volgt een vraag- en antwoordsessie en op het einde wordt beslist of de financiering al dan niet toegekend wordt.

Aangezien de beslissing tot wel of niet financieren telkens na afloop van de vergadering wordt genomen, is het van cruciaal belang dat de informatie in het formulier volledig, gedetailleerd en onderbouwd is. Belangrijk om weten is dat de volgende aspecten worden geëvalueerd:

 • Innovatie, relevantie en duidelijkheid van de activiteit in het project en de projectdoelstellingen: het gevaloriseerd afval moet goed in kaart gebracht en realistisch zijn, de activiteit in het project moet disruptief zijn in vergelijking met de huidige praktijken. De activiteit moet een antwoord bieden op de grote uitdagingen. Tijdens het project moet de haalbaarheid gevalideerd worden om de onzekerheden weg te nemen
 • Haalbaarheid en uitvoering: het werkprogramma moet relevant en realistisch zijn wat betreft taken, begroting, expertise en hulpmiddelen
 • Strategische en economische impact: de activiteit in het project vertoont een reëel potentieel om waarde te creëren. De onderliggende hypothesen worden omgezet in cijfers in een financieel plan dat de economische duurzaamheid van het project weet aan te tonen. Het project moet passen in de algemene strategie van de onderneming en een levensvatbaar bedrijfsmodel uitdragen
 • Maatschappelijke impact: de activiteit in het project moet blijk geven van een sociale, ecologische impact en/of een impact op het Brusselse ecosysteem

Wat ontvangt u?

Deze financiële steun wordt toegekend in de vorm van een niet-terugvorderbare subsidie en dekt 50% (voor grote ondernemingen), 60% (voor middelgrote ondernemingen) of 70% (voor kleine ondernemingen) van de uitgaven die verband houden met het aantonen van de haalbaarheid en levensvatbaarheid van een innovatieve activiteit voor hergebruik of recycling van afval.

Welke uitgaven aanvaardbaar zijn, wordt gestipuleerd in het reglement.

Welke data onthouden?

De editie 2023 van Circular Innovation begint op 20 maart en eindigt op 15 juni 2023.

Hoe deelnemen?

 • Download het formulier (onderaan deze pagina)
 • Dien je aanvraag in via het formulier binnen de opgelegde termijn. 
 • Als je aanvraag in aanmerking komt, word je uitgenodigd om je dossier voor te stellen.

De procedure en de nodige documenten vind je terug op de site van Innoviris.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.