Concessie voor een uitzonderlijk logistiek gebouw in de voorhaven van Brussel

Soort steun:

Gemengd

Doelpubliek:

Bestaande ondernemingen

Sector:

Vervoer en Logistiek

Status:

Open

Eindigt op:

Organisatie:

Haven van Brussel

Waarover gaat het?

De Haven van Brussel lanceert een projectoproep voor de domaniale concessie van een oppervlakte met een prachtig logistiek gebouw en 'open space'-kantoren op de rechteroever in de voorhaven. De totale oppervlakte bedraagt 6.097,5 m² voor het gebouw en er is een perceel van 2.508,5 m², met de mogelijkheid van nog eens 726 m² voor een parkeerterrein. Er is voorzien in 1.093,4 m² laad- en losruimte met 11 laadkades en een gelijkvloerse ingang.

Het complex is ideaal gelegen op slechts 200 meter van de havenkade en op een kilometer van de containerterminal, die uitzonderlijke multimodale diensten biedt (waterweg, spoor, weg). De P-Block (Warehouse & Offices) zijn ideaal voor de ontwikkeling van een duurzame stedelijke logistieke activiteit die verbonden is met het kanaal en die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedient.  

Wie komt in aanmerking?

In overeenstemming met haar beheerscontract (artikel 49) kent de Haven van Brussel haar domaniale concessies toe op basis van een evaluatieschema dat ten minste de volgend elementen in aanmerking neemt:

 • het gebruik van de waterweg;
 • het aantal, de dichtheid en het type van banen naargelang van de aard van de haven- en logistieke activiteiten, en de gevolgen voor de lokale werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • de opneming in een economisch overgangsproces;
 • de duurzaamheid van de inrichting van de site, de infrastructuren die er zullen worden geïnstalleerd en de activiteiten die er zullen worden uitgevoerd;
 • de economische en financiële degelijkheid van het project (met inbegrip van de duur van de concessie naargelang van een eventuele milieuvergunning en het bedrag van de investeringen, evenals de garanties van de solvabiliteit van de onderneming die zich kandidaat zou stellen);
 • de inkomende en uitgaande goederenstromen, hun modale verdeling en het stedelijke karakter van de logistiek;
 • de bijdrage van het project aan de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat zijn de selectiecriteria voor de projecten?

Criteria :

 • Innovatief en duurzaam karakter van het project voor de Haven en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, compatibel met en ter versterking van de haven- en de logistieke cluster en rekening houdend met de doelstellingen van het beheerscontract 2021-2025 (decarbonisering van de last mile, circulaire economie) en de huidige activiteiten in de voorhaven (35/100)
 • Toegevoegde waarde van de activiteit van de kandidaat voor de Haven van Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Innovatie met betrekking tot de activiteitensector en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Economisch model (duurzaam en efficiënt gebruik van hulpbronnen, lokale waardeketen)
 • Positieve externe milieueffecten (lawaai, afval, water, energie, biodiversiteit, mobiliteit, bodem, strijd tegen de klimaatverandering, enz.)
 • Beoordeling en controle van de impact op het milieu tijdens de concessie
 • Complementariteit en versterking van de havencluster en de logistiek van de havenzone van de voorhaven op de rechteroever
 • Aantal gecreëerde banen, bij de opstart van het project en op termijn, evenals een indeling per grote functietypes en per status (opsplitsing directe werkgelegenheid en eventuele onderaannemers) (20/100)
 • Verbintenis over de tonnage over de waterweg en/of het spoor. Het gebruik van duurzaam vervoer zal in containers worden uitgedrukt. Deze tonnage wordt gewogen volgens de activiteitensector en toegevoegde waarde (25/100).
 • Financiële gezondheid van de kandidaat en coherentie van zijn project met de financiële middelen voor de investering, namelijk (20/100):
  • financiële ratio's van de kandidaat
  • voor de uitvoering van het project voorziene begroting / investering
  • (eventuele) financiële steun (indien van toepassing) van een derde investeerder

Wat ontvangt u?

Voordelen van de localisatie:

 • een uniek trimodaal logistiek knooppunt in het Brussels Gewest: rivier-zee/weg/spoor;
 • een zeldzaam activiteitsgebied dat ingedeeld is als GHV (gebied voor havenactiviteiten en vervoer);
 • gelegen op minder dan een kilometer van de containerterminal en op 200 meter van de kades en de waterweg;
 • bereikbaarheid en ligging binnen de Brusselse Ring;
 • in het economische hart van het Brussels Gewest: 200 ondernemingen 9.000 rechtstreekse en onrechtstreekse jobs.        

Voordelen van het gebouw en het perceel:

 • modern logistiek gebouw van zeer goede kwaliteit;
 • hoogte van de magazijnen: van 6 m tot 11,5 m onder de dakbalk, ideaal voor een intensieve en efficiënte logistieke activiteit;
 • opslagrekken beschikbaar;
 • 11 loskades en 2 gelijkvloerse toegangen;
 • iets minder dan 1.000 m² kantoorruimte en sanitair, gemeenschappelijke delen en technische faciliteiten van uitstekende kwaliteit;
 • zeer aangename kantoren van het type 'open space', met een uitstekende lichtinval;
 • parkeerplaatsen voor en achter het gebouw.

Welke data onthouden?

 • De Haven van Brussel zal een bezoek aan de site organiseren om enerzijds de Concessie voor te stellen die het voorwerp van de projectoproep uitmaakt en anderzijds de economische en stedenbouwkundige uitdagingen van het project uiteen te zetten. Het bezoek aan de site zal plaatsvinden op 15 oktober 2023 van 9.00 tot 12.00 uur.
 • Het kandidatuurdossier dient ingediend te worden voor 15/11/2023 om 12 h ten laatste.

Hoe deelnemen?

Kandidaturen moeten uiterlijk op 15 november 2023 om 12.00 uur via elektronische weg ldonck@port.brussels zijn overgemaakt ter attentie van: De heer Gert Van der Eeken, directeur-generaal Redersplein 6, 1000 Brussel - België

Alle documenten en annexen ivm deze projectoproep vind je terug op de website van de Haven van Brussel.

Meer info nodig ?

Contacteer Dhr Luc Donck,  Projectleider                                         
Tel.: 02 421 66 38  - ldonck@port.brussels       

of Mevr.Valérie Tanghe, Manager van de havencluster
Tel.: 02 421 66 50 - vtanghe@port.brussels

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.