Crea.brussels

Soort steun:

Financieel

Doelpubliek:

Alle economische actoren

Sector:

Culturele en creatieve industrieën

Status:

Open

Eindigt op:

Waarover gaat het?

De studies over de omvang, het belang, de impact en het economische ontwikkelingspotentieel van de culturele en creatieve industrie in Brussel zijn immers unaniem: de creatieve sectoren behoren tot de dragende sectoren voor ontwikkeling en herstel en worden als zodanig beschouwd in de Strategie Go4Brussels. De culturele en creatieve industrie vertegenwoordigt nu al 3,8% van de Brusselse economie, met meer dan 90.000 werknemers en meer dan 10.000 freelancers (zko's, zelfstandigen en freelancers), die 15% van de Brusselse werkers vertegenwoordigen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert dan ook een nieuwe editie van de projectoproep Crea.brussels om Brusselse ondernemingen en ondernemers die actief zijn in de culturele en creatieve sector te ondersteunen.

Voor welke projecten?

Creatiebeurzen voor de ontwikkeling van producten of diensten van de culturele en creatieve industrie, die voldoen aan de criteria van economische en financiële levensvatbaarheid, vernieuwing en maatschappelijke impact en die door hun inhoud en/of werkwijze bijdragen tot een welvarender Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze projecten kunnen ingediend worden in 2 categorieën (Seed en Blossom) die bepaald werden volgens het maturiteitsniveau van de structuur. 

Wie komt in aanmerking?

Deze projectoproep staat open voor Brusselse ondernemingen, ondernemers en creatievelingen die actief zijn in de culturele en creatieve industrie.

 • voor alle economische actoren (met inbegrip van nv’s, bv's, vof’s, vzw’s enz.) met een bedrijfszetel en ondernemingsnummer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de afsluitingsdatum van de kandidaturen, met name ten laatste op 02.07.2023.
 • voor elke individuele persoon die een activiteit uitoefent bij een activiteitencoöperatie, een werkcoöperatie of een gedeelde onderneming en die bij de betrokken structuur is ingeschreven na de startdatum voor het indienen van de kandidaturen, met name 15.05.2023.

Wat zijn de selectiecriteria voor de projecten?

Om in aanmerking te komen, moet het ingediende project gelijktijdig aan volgende voorwaarden voldoen: 

 • Uitgevoerd worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Elke economische speler (met inbegrip van bv’s, vzw’s, zelfstandigen, individuen actief in een activiteitencoöperatie)
 • Economische activiteiten beogen waarvan de startdatum na 02.07.2023 ligt
  NB: Voor elke individuele persoon die een activiteit uitoefent bij een activiteitencoöperatie moet bij de betrokken structuur zijn ingeschreven na de startdatum voor het indienen van de kandidaturen, met name 15.05.2023
 • Actief zijn in een van de volgende domeinen:
  • Voor de creatie van een product of dienst: Architectuur - Ambachten - Plastische kunsten (grafische kunsten inbegrepen) - Design (product en communicatie) - Uitgeverij - Mode en textiel - Museumactiviteiten - Muziek - Erfgoed - Fotografie. 
  • Voor de creatie van een dienst: Audiovisuele sector (film, videospelletjes & geluidsproducties) & Podiumkunsten.
  • Zijn uitgesloten: evenementen. Projecten met als hoofdactiviteit de organisatie van een evenement komen niet in aanmerking voor deze projectoproep.
 • Een budget voorstellen (beurs wordt geacht inbegrepen te zijn) volgens het geleverde model en een geraamde resultatenrekening voor 3 jaar.
 • Tijdig en met naleving van de vormvoorwaarden (formulieren, bijlagen, enz.) ingediend worden

Een multidisciplinair adviescomité onderzoekt en beoordeelt de projecten op basis van de volgende criteria : de economische haalbaarheid, de financiële leefbaarheid, de originaliteit en de innovatie in vergelijking met uw concurrenten, rekening houden met duurzame praktijken, de sociaaleconomische impact en de impact op de jobcreatie.

Wat ontvangt u?

Een financiële tegemoetkoming van het gewest die kan oplopen tot € 15.000 of tot maximaal € 30.000 naargelang van de categorie.

Categorie "Seeds": 

 • Onderneming van (jonger dan) 3 jaar of individu actief in een coöperatie
 • Financiële steun van € 10.000 tot € 15.000

Categorie "Blossom": 

 • Onderneming ouder dan 3 jaar 
 • Financiële steun van € 15.000 tot € 30.000

Het betreft een wedstrijdformule met selectie door een jury op basis van de projecten die naar behoren beantwoorden aan de selectiecriteria, binnen de grenzen van het beschikbare budget.

Voor elke vraag met betrekking tot deze projectoproep kunt u terecht bij: crea@gob.brussels

Welke data onthouden?

 • Start van de projectoproep: 15 mei 2023
 • Deadline voor het indienen van je kandidatuur: 2 juli 2023 tot middernacht
 • Bijeenkomst van de jury : september 2023
 • Beslissing: November / december 2023

Hoe deelnemen?

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 02 juli 2023 om middernacht zijn ingediend via crea@gob.brussels. Raadpleeg de site van Brussel Economie en Werkgelegenheid : daar vind je het reglement, het kandidatuurformulier, meer info over de toe te voegen bijlagen enz.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.