Digitalisering & Economische Transitie

Soort steun:

Financieel

Doelpubliek:

Alle economische actoren

Sector:

ICT

Status:

Gesloten

Eindigt op:

Waarover gaat het?

De projectoproep beoogt de ondersteuning van projecten die in een van beide krachtlijnen kaderen:

 • Krachtlijn 1: Begeleiding bij de verantwoorde digitalisering van zko's en kmo's
 • Krachtlijn 2: De ontwikkeling van digitale oplossingen met een positieve sociale en milieu-impact

De transversale doelstelling van deze projectoproep bestaat erin bij te dragen aan de economische transitie. Ongeacht de krachtlijn waarbinnen de projecten kaderen, moeten de projecten worden uitgevoerd volgens een verantwoorde digitale aanpak, d.w.z. sober, inclusief, ethisch en/of democratisch. Het gaat om een vlaggenschipactie voor de uitvoering van het digitale luik van Shifting Economy, de gewestelijke strategie voor economische transitie die in maart 2022 door de regering werd goedgekeurd.

Wie komt in aanmerking?

Alle economische actoren (met inbegrip van bv's, vzw's, zelfstandigen, enz.) die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van wie de activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van een verantwoorde digitalisering in het Gewest. 

Wat zijn de selectiecriteria voor de projecten?

De projecten zullen volgens vier selectiecriteria worden beoordeeld:

 1. Innovatief karakter van het project en de relevantie ervan o.b.v. de beoogde projecten 
 2. Enkel voor krachtlijn 2: De mate waarin bij de ontwikkeling van de oplossing rekening wordt gehouden met het charter verantwoorde digitalisering
 3. Technisch-economische haalbaarheid
 4. Resultaten en impact

Het betreft een wedstrijdformule. De projecten die het best beantwoorden aan de selectiecriteria en de uitvoering van de maatregelen worden geselecteerd, en dit tot uitputting van het beschikbare budget.

Een adviescomité zal de kandidatuurdossiers analyseren.

Wat ontvangt u?

 • Specifieke gewestelijke financiële steun voor uw project, gedurende 1 jaar
  • 75.000 euro voor projecten van krachtlijn 1
  • 100.000 euro voor projecten van krachtlijn 2
 • Het welslagen van uw project wordt in de kijker geplaatst

Welke data onthouden?

Het kandidatuurdossier moet per e-mail verstuurd worden uiterlijk op 18/07/2022 (om 14u).

Hoe deelnemen?

Ga als volgt tewerk:

Stap 1 : Raadpleeg het reglement 

Reglement 

Stap 2 : Download het kandidatuurdossier en vul het in

Dit omvat:

Stap 3 : Dien uw kandidatuurdossier in

Het kandidatuurdossier moet per e-mail verstuurd worden naar projecteconomie@gob.brusselsuiterlijk op 18/07/2022 (om 14u).

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.