Electrify.brussels

Soort steun:

Financieel

Doelpubliek:

Bestaande ondernemingen

Status:

Open

Eindigt op:

Organisatie:

Leefmilieu Brussel

Waarover gaat het?

Beschikt jouw bedrijf over een eigen parking die publiek toegankelijk is in het Brussels Gewest? Of bent u actief in de sector van taxi’s, logistiek of collectief personenvervoer in Brussel? Als dit het geval is en u van plan bent om laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op uw parking te installeren, kan Leefmilieu Brussel u financieel helpen. Neem vóór 15 juli 2023 deel aan deze projectoproep: er is een totaalbudget van 500 000 euro (incl. BTW) beschikbaar om particuliere investeringen van 25 000 tot 100 000 euro te ondersteunen.

Wie komt in aanmerking?

Categorie 1 - Bedrijven met eigen parking die publiek toegankelijk is: de betrokken laadpalen moeten 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk zijn voor het publiek. Door de investeringen van deze bedrijven te ondersteunen, wil het Gewest ook de omwonenden laten profiteren van een lokale laadinfrastructuur. Het gaat hier dan om semi-publieke laadinfrastructuur.

Categorie 2, 3 & 4 – Taxibedrijven, logistieke bedrijven of collectief personenvervoer: de betrokken laadpalen moeten niet toegankelijk zijn voor het publiek. In dit geval gaat het om privé-laadinfrastructuur.

Wat zijn de selectiecriteria voor de projecten?

De projectoproep heeft alleen betrekking op investeringen die gericht zijn op de aanpassing en/of versterking van de elektrische installatie om de aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen mogelijk te maken. Investeringen in laadpalen zelf komen niet in aanmerking voor subsidie.

Wat ontvangt u?

Subsidies voor investeringen in elektrische (uitbreidings)werken, geldig voor de 4 categorieën van ondernemingen:

 • Minimumbedrag van de subsidie per project: 25.000 EUR incl. BTW
 • Maximumbedrag van de subsidie per projectverantwoordelijke: 100.000 EUR incl. BTW

Welke data onthouden?

Stel je kandidaat uiterlijk op 15 juli 2023 om 12.00 uur

Hoe deelnemen?

 • Een informatiesessie wordt georganiseerd op donderdag 25 mei van 10u. tot 11u online. Om je in te schrijven voor deze sessie of om vragen te stellen over deze projectoproep, stuur ons een e-mail: lem@leefmilieu.brussels

 • De projecten moeten uiterlijk op 15 juli 2023 om 12.00 uur per e-mail worden ingediend op het volgende adres: lem@leefmilieu.brussels
  De volgende documenten moeten bij de aanvraag worden gevoegd: 

  • Het ingevulde en ondertekende kandidatuurformulier
  • Beschrijving van de projectinhoud
  • Begroting van het project

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.