Local & Together 2022

Soort steun:

Begeleiding of financieel

Doelpubliek:

Handelaars

Sector:

Handel en Distributie

Status:

Open

Eindigt op:

Waarover gaat het?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een nieuwe projectoproep om de lokale handelsdynamiek te ondersteunen en een lokaal commercieel weefsel te versterken. Het heeft tot doel collectieve projecten op te zetten onder leiding van verenigingen van winkeliers en andere lokale spelers in een afgebakende handelswijk.

De projecten kunnen qua doelstellingen passen binnen twee aanvullende categorieën.

1) Categorie “Steun aan handelaarsverenigingen"

Het doel bestaat erin de collectieve dynamiek aan te moedigen in de meeste handelswijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gezochte collectieve projecten moeten bijdragen tot de structurering en handelsontwikkeling van de wijk in kwestie, tot meer duurzame buurtconsumptie en tot sterkere banden tussen de handelszaken en de gebruikers uit de wijk.

De projecten zullen moeten worden uitgevoerd rekening houdend met hun impact op het milieu. Methodologische begeleiding van hub.brussels zal de projectdragers daarbij helpen.

2) Categorie "Steun voor vernieuwende projecten: voor samenwerkende kringloophandelswijken "

Het doel bestaat erin op wijkniveau vernieuwende proefprojecten om de middelen gemeenschappelijk te maken, te steunen. De voorgestelde projecten moeten collectieve oplossingen testen voor problemen die de handelaars gemeenschappelijk hebben en voor een gewestelijke prioriteit, onder meer inzake afvalbeheer, logistiek, mobiliteit en duurzame voeding, het weer in gebruik nemen van lege handelsruimte.

De gezochte projecten passen in een aanpak die ertoe bijdraagt de ecologische voetafdruk van de consumptiepatronen te verkleinen, en moeten een grotere impact op economisch en milieuvlak ontkoppelen.

Wie komt in aanmerking?

De kandidaat-projecten moeten worden gedragen door minstens een handelaarsvereniging die beschikt over een rechtspersoonlijkheid (een ondernemingsnummer) en een maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat zijn de selectiecriteria voor de projecten?

Het gaat om een wedstrijd. De selectie zal gebeuren op basis van de projecten die het best beantwoorden aan de selectiecriteria. En dit tot het beschikbare budget is uitgeput. De projecten zullen volgens drie criteria worden beoordeeld:

 • Overeenstemming met de doelstellingen van de projectoproep: collectief karakter, verankerd in het grondgebied en vernieuwing
 • Geloofwaardigheid van de doelstellingen en operationele haalbaarheid van het project
 • Resultaten en impact van het project

Deze criteria zullen door een multidisciplinair adviescomité worden onderzocht en beoordeeld.

Wat ontvangt u?

 • Begeleiding van hub.brussels 
 • Een specifieke gewestelijke financiële steun :
  • Categorie 1 : maximaal € 5.000 (tegemoetkomingspercentage dat tot 100% kan gaan)
  • Categorie 2 : maximaal € 40.000 (tegemoetkomingspercentage dat tot 100% kan gaan)

 

Het totale budget van de projectoproep bedraagt € 300.000.

Welke data onthouden?

Het dossier moet uiterlijk op 22/08/2022 verstuurd worden.

Hoe deelnemen?

Ga als volgt tewerk:

1) Raadpleeg het reglement van de projectoproep en de bijlagen:

Het reglement

2) Contacteer hub.brussels en werk een project uit

De kandidaat-verenigingen moeten deelnemen aan twee begeleidingssessies van telkens 45 minuten bij het team "Plaatselijke samenwerkingsverbanden" van hub.brussels. Neem contact op met het team (infopart@hub.brussels), uiterlijk tien werkdagen vóór de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen.

3) Dien het kandidatuurdossier in

Dat dossier omvat:

 • het kandidatuurformulier voor categorie 1 of voor categorie 2
 • een kopie van de statuten van de projectdragers die een subsidieaanvraag indienen 
 • de laatste rekeningen en balansen van de projectdragers die een subsidieaanvraag indienen 
 • het formulier Overheidsopdrachten

Naast de elementen hierboven moet voor de kandidaat-projecten in het kader van de categorie "Steun aan vernieuwende projecten" ook het volgende worden ingediend:

Het kandidatuurdossier moet per e-mail verstuurd worden naar projecteconomie@gob.brussels.

Een adviescomité zal de kandidatuurdossiers analyseren.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.