Oproep tot kandidaturen: de Cultuurlening

Soort steun:

Begeleiding
Financieel

Doelpubliek:

Alle economische actoren

Sector:

Culturele en creatieve industrieën

Status:

Loopt binnenkort af

Eindigt op:

Organisatie:

ST’ART

Waarover gaat het?

Met de Cultuurlening moeten de partners van openbare of privé cultuurprojecten ambitieuze ontwikkelingen en grootschalige strategieën op stapel kunnen zetten die op de uitdagingen van vandaag inspelen, met name inzake onthaal van doelgroepen, digitalisering en overgang naar schone energie. Dit leenmechanisme is hoofdzakelijk bedoeld voor afschrijfbare investeringen, maar kan ook innovatie inzake menselijk kapitaal financieren.

Deze oproep tot het indienen van projecten wordt georganiseerd en beheerd door ST'ART, het investeringsfonds voor creatieve en culturele ondernemingen (www.start-invest.be).

Wie komt in aanmerking?

 • Komt in aanmerking voor een Cultuurlening, elke cultuuroperator die gevestigd is op het grondgebied waar de Federatie Wallonië-Brussel bevoegd is, d.w.z. een onderneming die, al dan niet met commerciële doeleinden, activiteiten creëert die op cultuurwaarden of een artistieke of creatieve uiting gebaseerd zijn. Het project moet op dezelfde lijn zitten als het cultuurbeleid van de Federatie Wallonië-Brussel. De operator moet een investeringsproject met exploitatiemogelijkheden uitwerken.
 • De projectoproep dekt uitsluitend ontwikkelingen op het grondgebied van de Federatie Wallonië-Brussel.
 • Een consortium van instellingen/operatoren komt eveneens in aanmerking.

Deze omvatten:

 • Vzw’s
 • Coöperatieven
 • Handelsvenootschappen (nv, bv, …)
 • Stichtingen
 • Steden en gemeenten (op voorwaarde dat het college verbintenissen aangaat met betrekking tot het bedrijfsplan).

Wat zijn de selectiecriteria voor de projecten?

 • innovatie in het voorgestelde model in vergelijking met het huidige model ;
 • de economische levensvatbaarheid van de instelling/exploitant;
 • de culturele en creatieve waarde van het project, alsook de sociale dimensie ervan
 • de economische en financiële waarde van het project
 • de kwalificaties en deskundigheid van de indieners, met name op artistiek gebied, beheer en financiën, marketing, enz;
 • het effect in termen van werkgelegenheid in Wallonië en Brussel
 • het milieueffect van het project;
 • de impact voor de Federatie Wallonië-Brussel (bijvoorbeeld toerisme).

Wat ontvangt u?

Het bedrag van de Cultuurlening kan liggen tussen 250.000 euro en 2.000.000 miljoen euro. De duur van de lening beslaat tussen 5 en 20 jaar.

Naast de financiering van het ingediende project zullen de winnende culturele actoren en instellingen ook kunnen profiteren van :

 • Ondersteuning en advies bij het strategische proces;
 • Advies over het regelen van particuliere financiering (banken, particuliere investeerders, crowdfundingplatforms);
 • interactie met andere culturele financieringsinstrumenten.

Welke data onthouden?

De Cultuurlening wordt georganiseerd via halfjaarlijkse oproepen voor kandidaturen.

 • De laatste oproep tot het indienen van blijken van belangstelling werd op 16 mei 2023 gelanceerd.
 • De kandidaturen moeten uiterlijk op 9 oktober 2023 om 12 uur ingediend zijn.
 • Vanaf 10 oktober 2023 worden de dossiers met vragen aan de kandidaten geanalyseerd.
 • De Selectiejury beslist in november 2023.

Hoe deelnemen?

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.