Projectoproep: Stadslandbouw

Soort steun:

Begeleiding
Financieel

Sector:

Stadslandbouw

Status:

Open

Eindigt op:

Waarover gaat het?

De ontwikkeling van een lokale en agro-ecologische landbouw voor de bevoorrading van de stad maakt laatstgenoemde minder afhankelijk van geglobaliseerde en schommelende markten, en versterkt de stedelijke veerkracht. 

Vanuit die doelstelling stimuleert en ondersteunt het gewest de ontwikkeling van lokale land- of tuinbouwactiviteiten in velerlei vormen (onbewerkte groenten en fruit, alsook van granen, dierlijke en plantaardige eiwitten en zuivelproducten) waaronder eveneens de professionele vollegrond- en niet-grondgebonden teelt die het voorwerp uitmaakt van deze projectoproep. 

De projecten kunnen ook verschillende functies van stadslandbouw vervullen: educatief, gezondheid, sociaal, enz. Niettemin moet de productieve en economische dimensie van het project de hoofdactiviteit blijven

Wie komt in aanmerking?

De projectoproep richt zich tot:

 • landbouwers
  • gevestigd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd
  • en/of van wie het betrokken perceel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is ; 
 • ondernemingen / coöperatieven / verenigingen
  • met activiteiten / een project in de professionele landbouw;
  • waarvan de projecten op gewestelijk grondgebied of in de Brusselse rand plaatsvinden, maar die aanzienlijke voordelen opleveren voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De beoogde projecten moeten in overeenstemming zijn met de gewestelijke Good Food Strategie.

De projectoproep is gericht aan vier soorten ondernemingen :

 • Startende of pas opgerichte onderneming : Starter
 • Ondernemingen die willen overstappen op biologische en/of agro-ecologische productiemethoden : Agro-ecologische transitie of verdieping
 • Gevestigde onderneming die een nieuwe activiteit ontwikkelt : Diversificatie
 • Onderneming in uitbreidingsfase : Schaalvergroting

Wat zijn de selectiecriteria voor de projecten?

Het betreft een wedstrijdformule. De projecten die het best beantwoorden aan de selectiecriteria worden geselecteerd, en dit tot uitputting van het beschikbare budget. De projecten worden beoordeeld aan de hand van vier selectiecriteria :

 • Technische en operationele haalbaarheid
 • Economische en financiële leefbaarheid
 • Impact op het leefmilieu
 • Potentieel voor de creatie en het behoud van kwalitatieve werkgelegenheid en sociale waarde

Deze criteria zullen door een multidisciplinair adviescomité worden onderzocht en beoordeeld.

Wat ontvangt u?

Specifieke financiële steun van het Gewest :

 • 15.000 € max. voor projecten in de categorie Starter
 • 20.000 € max. voor projecten in de categorie Agro-ecologische transitie of verdieping
 • 15.000 € max. voor projecten in de categorie Diversificatie
 • 20.000 € max. voor projecten in de categorie Schaalvergroting

Eenzelfde project kan slechts in één van deze krachtlijnen passen.

Het totale budget van de projectoproep bedraagt 250.000€.

Het Lokale Economie Loket (LEL) van Village Partenaire biedt gepersonaliseerde ondersteuning aan elke persoon die actief is in de sector van de stadslandbouw, zodat deze beter toegerust is om zijn activiteit te ontwikkelen.

Welke data onthouden?

Start van de projectoproep : le 10/03/2023.
Indienen van kandidaturen : tot 17/04/23, 14u

Hoe deelnemen?

Raadpleeg de site van Brussel Economie & Werkgelegenheid om alle voorwaarden te kennen en de nodige documenten en procedure te vinden die je nodig hebt voor het indienen van je kandidatuur.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.