Prove Your Social Innovation

Soort steun:

Financieel

Doelpubliek:

Alle economische actoren

Sector:

Alle sectoren

Status:

Gesloten

Eindigt op:

Organisatie:

Innoviris

Waarover gaat het?

Wil je de haalbaarheid valideren van een nieuw en sociaal innovatief product, dienst of proces dat beantwoordt aan een duidelijk vastgestelde sociale behoefte? Wat je missie of domein ook is, ontdek hoe je gebruik kan maken van een subsidie die 100% van je budget dekt.

Wie komt in aanmerking?

 • Je onderneming oefent al of een gedeelte van haar activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Je bent een sociale en democratische onderneming
 • Je project beoogt de haalbaarheid van een nieuw sociaal innovatief product/proces/dienst te valideren, evenals de economische levensvatbaarheid ervan en het potentieel om tegemoet te komen aan een sociale behoefte. Je project is in staat een gunstige invloed uit te oefenen op het Gewest vanuit sociaal, milieugericht en/of ecosysteemgericht oogpunt.
 • Je kan aantonen dat de financiering een stimulerend effect heeft op de uitvoering van je werkprogramma
 • Je hebt voldaan aan je verplichtingen in het kader van eerder door het Gewest toegekende subsidies

De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn beschreven in het reglement.

Wat zijn de selectiecriteria voor de projecten?

De aanvragen worden eerst verzameld. Daarna wordt de ontvankelijkheid nagegaan en gebeurt er een eerste voorselectie, waarna de geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om hun project te verdedigen voor een jury.

Elke aanvraag moet worden verdedigd in de vorm van een mondelinge 'pitch' door het team dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project, gevolgd door een vragenronde. Na afloop vindt een beraadslaging plaats achter gesloten deuren en wordt beslist of het project al dan niet wordt gefinancierd.

Belangrijk om weten is dat bij de evaluatie van de dossiers de volgende aspecten worden uitgelicht:

 • Innovatief karakter en doelen van het project: de sociale behoeften en problemen moeten goed worden omschreven, net als het innovatieve, baanbrekende aspect ten opzichte van de huidige praktijk. Ook moeten de noodzaak en het nut van de prototyping- en valideringsactiviteiten worden aangetoond. 
  Tot slot moet worden uitgelegd hoe het project de onderneming in staat zal stellen om bij te dragen aan haar sociale doel, dat in het belang is van de gemeenschap of van een specifieke doelgroep.

 • Haalbaarheid en uitvoering: het werkprogramma moet relevant zijn voor de uitvoering van het project, het toegewezen budget en de beschikbare expertise.

 • Strategische en economische impact: de aanvrager moet aantonen dat het project een reëel potentieel voor waardecreatie bezit en dat de steun een aanmoedigingseffect heeft. De hypothesen worden in cijfers vertaald in een financieel plan om de economische duurzaamheid van het project aan te tonen. Het project moet passen in de algemene strategie van de onderneming en een levensvatbaar bedrijfsmodel uitdragen.

 • Valorisatie: de aanvrager moet de sociale en milieu-effecten en de impact op het Brusselse ecosysteem naar voren brengen.

Wat ontvangt u?

Deze financiële steun, tot een maximum van € 100.000 per project per bedrijf, dekt 100% van de uitgaven onder voorbehoud van het aantonen van de haalbaarheid en de sociale en economische validering van de ontwikkeling van het/de sociaal innovatieve product/proces/dienst.

Welke data onthouden?

Dien je aanvraag in voor 16 maart 2023.

Hoe deelnemen?

Dien je aanvraag in voor 16 maart 2023 via de site van Innoviris. Onderaan de pagina vind je het aanvraagformulier, een model voor voorlopig budget en het reglement. Consulteer vooraf ook de FAQ-pagina.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.