RENOLAB.B : duurzame en circulaire renovatieprojecten in Brussel

Soort steun:

Financieel

Doelpubliek:

Alle economische actoren

Sector:

Bouw en constructie

Status:

Open

Eindigt op:

Organisatie:

Leefmilieu Brussel

Waarover gaat het?

RENOLAB.B ondersteunt het ontwerp en/of de uitvoering van duurzame en circulaire renovatieprojecten van het Brussels onroerend erfgoed. Het kan daarbij zowel gaan om tertiaire als residentiële gebouwen, van alle types en voor alle doeleinden. De thema's die erin aan bod komen, hebben betrekking op alle criteria van duurzaamheid en circulariteit bij renovatie.

Wat RENOLAB.B voorstelt:

 1. Financiële steun verlenen, renovatieprojecten begeleiden en bevorderen vanaf het ontwerp tot de uitvoering.
 2. Innovatie ondersteunen.
 3. Tools voor circulair en duurzaam ontwerp testen.
 4. De actoren van de sector samenbrengen.

Wie komt in aanmerking?

RENOLAB.B richt zich tot ontwerpers, bouwbedrijven en alle soorten bouwheren (particulieren, overheidsinstanties, parastatalen, vzw’s, bedrijven, promotoren enz.).

De deelnemers aan de projectoproep moeten de uitdagingen aangaan van de duurzame en circulaire renovatie van bestaande gebouwen tot comfortabele en toekomstgerichte gebouwen: PEOPLE, PLANET,PROFIT1 is het uitgangspunt voor alle duurzaamheids- en circulariteitsthema's waarop het kandidaatproject zal moeten antwoorden.

3 types kandidaturen

Om voorbeeldige renovaties van het ontwerp tot de bouwplaats te ondersteunen, kunt u deelnemen via 3 types kandidaturen en de overeenkomstige steun van het Gewest:

 • De kandidatuur ONTWERP voor steun aan een duurzaam en circulair ontwerp van bestaande gebouwen.
 • De kandidatuur UITVOERING voor opdrachtgevers voor steun bij de toepassing van duurzame en circulaire ontwerpkeuzes.
 • En de kandidatuur UITVOERING voor aannemers voor steun bij het veranderen van hun praktijken op een renovatiewerf.

Men kan voor eenzelfde project de 3 types kandidaturen indienen. 

Wat zijn de selectiecriteria voor de projecten?

Om in aanmerking te komen, moet een project:

 • Gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en betrekking hebben op de exemplarische renovatie van een gebouw en de eventuele uitbreidingen ervan, ongeacht het type en de bestemming van het gebouw.
 • De werkzaamheden mogen nog niet begonnen zijn op de datum van het selectiecomité.

Leefmilieu Brussel en het selectiecomité zullen de projecten evalueren op basis van hun voorbeeldige karakter over alle thema's heen, of op basis van één of meer thema's die echt verder zijn uitgediept. Dit betekent dat een kandidaatproject voorbeeldig kan zijn omdat het alle thema's behandelt en een project voorstelt dat de coherentie en de uitwerking van de uitdagingen van alle thema's mogelijk maakt. En een kandidaatproject kan voorbeeldig zijn omdat het praktijken of technieken rond een of meer specifieke thema's innoveert, beproeft en test.

Zijn er onverenigbaarheden?

De enige uitsluiting: sloopwerkzaamheden gevolgd door wederopbouw komen niet in aanmerking omdat RENOLAB.B gericht is op renovatieprojecten.

Wat ontvangt u?

Het Gewest biedt de laureaten:

 • Financiële steun voor het project via subsidies voor het ontwerp, de investeringen in de werken of de bouwplaatspraktijken;
 • Technische begeleiding via een begeleidingscomité gedurende het volledige project;
 • Promotie en valorisatie van de in het kader van de projectoproep gesteunde projecten.

Welke data onthouden?

 • Aanvragen voor de categorie Ontwerp kunnen het hele jaar door ingediend worden, en geselecteerd worden door Leefmilieu Brussel. Binnen twee maanden na de datum van indiening van het kandidatuurdossier zal Leefmilieu Brussel meedelen of het project al dan niet geselecteerd is.

 • Voor de uitvoeringscategorieën komt een jury 3 keer per jaar bijeen. Het eerstvolgende selectiecomité vindt plaats op 28 februari 2023 (zoals het reglement voorschrijft, worden er de aanvragen behandeld die tot en met 28 januari 2023 zijn ontvangen).
  Het volgende selectiecomité vindt eind juni 2023 plaats.

Hoe deelnemen?

Verplichte stap: begeleiding

U moet verplicht contact opnemen met de begeleiding om een kandidatuur in te dienen via het adres renolab.b@leefmilieu.brussels. De begeleiding zal al uw vragen beantwoorden en u helpen bij het opstellen van uw kandidatuur.

Indienen van een dossier: drie verschillende categorieën

 • ONTWERP: de subsidie is gericht op exemplarische circulaire en duurzame ontwerpen om niet-sloop te stimuleren en innovatie bij renovatieprojecten te ondersteunen.
  Aanvragen voor de categorie Ontwerp kunnen het hele jaar door ingediend worden, en geselecteerd worden door Leefmilieu Brussel.

 • UITVOERING voor bouwheren: de financiering is bedoeld ter ondersteuning van investeringen in werkzaamheden die verband houden met de uitvoering van circulaire en duurzame ontwerpkeuzes. Voor de uitvoeringscategorieën komt een jury 3 keer per jaar bijeen. 

 • UITVOERING voor bouwbedrijven: de subsidie stimuleert veranderingen in de praktijken van bouwbedrijven op bouwplaatsen om de overgang naar een circulaire economie voor professionals in de bouwsector te stimuleren. Voor de uitvoeringscategorieën komt een jury 3 keer per jaar bijeen. 

Vul uw kandidatuur in en dien deze in op www.renolab.brussels

Infosessie :

Op dinsdag 22 november 2022 om 17 uur vindt een informatiesessie plaats om u de hele RENOLAB projectoproep voor te stellen. 
Registratie is vereist

Nog vragen?

Neem contact op via e-mail op RENOLAB.B@leefmilieu.brussels.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.