Science Roadshow

Soort steun:

Financieel

Doelpubliek:

Alle economische actoren

Sector:

Wetenschappen

Status:

Open

Eindigt op:

Organisatie:

Innoviris

Waarover gaat het?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert met dit initiatief een nieuwe STEM oproep voor de Brusselse actoren in wetenschapssensibilisering en -promotie en nodigt hen uit om de handen in elkaar te slaan en voorstellen in te dienen voor de organisatie van een rondtrekkend outreach event dat educatie en entertainment in een origineel kader combineert. Deze oproep heeft tot doel de jongeren en het brede publiek op een leuke en interactieve manier wetenschappen en technologie te laten ontdekken in de Brusselse wijken.

Wie komt in aanmerking?

 • Je structuur of entiteit is een rechtspersoon en heeft minstens één exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Je structuur of entiteit maakt deel uit van een consortium dat bestaat uit minstens 3 (sensibiiserings)actoren
 • Je project streeft er in de eerste plaats naar burgers te sensibiliseren voor wetenschap, technologie en innovatie.
 • Je project betreft een gratis initiatief dat toegankelijk is voor alle Brusselaars.

Is je structuur of eniteit gevestigd buiten het Gewest? Dan je eveneens aanslluiten bij het consortium, maar je moeten wel in eigen financiering voorzien.

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je in het reglement.

Wat zijn de selectiecriteria voor de projecten?

 • het innovatief karakter en de wetenschappelijke kwaliteit van het project voor de sensibilisering, promotie of vulgarisering van wetenschappen en innovatie ;
 • het creatieve, verrassende en ludieke karakter van de voorgestelde activiteiten met oog op het wekken van interesse en vasthouden van aandacht van nieuwe groepen ;
 • de kwaliteit en beroepservaring van het personeel van de kandiderende organisaties, evenals de kwaliteit van de wetenschappelijke, technische en functionele omkadering van het project ;
  • relevante beroepservaring en samenstelling van het team (met een bonus voor genderdiverse en interdisciplinaire teams);
  • methodologie en pedagogische aanpak van het project;
  • samenwerking met actoren op het terrein (gedecentraliseerde aanpak)
  • de methodologie van de projectbeheerders om in elke fase van het project de ongelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen tegen te gaan in de verschillende domeinen van het wetenschappelijk onderzoek en de innovatie
 • de afstemming van de middelen op het project ;
 • de kwaliteit van een eventueel partnerschap met een wetenschappelijke actor ;
 • de kwaliteit van de partnerschappen met Brusselse gemeenten/wijken/buurten ;
 • de impact van het project op het kwantitatief en kwalitatief beoogde publiek ;
  • de capaciteit om de activiteiten te verplaatsen;
  • de lokale verankering van het project;
  • de capaciteit van de activiteiten om tegelijk boeiend te zijn en begrijpelijk/ toegankelijk qua taal ;
  • de capaciteit om tweetalige activiteiten aan te bieden (FR/NL)
  • de capaciteit om achtergestelde groepen te bereiken en wijken uit zones voor stedelijke herwaardering;
  • het kwantitatieve bereik van de activiteiten;
  • het potentieel om zichtbaarheid te creëren over de verschillende activiteiten en tussenstops heen;
  • de economische, ecologische en/of maatschappelijke impact van het project voor het Gewest;

Wat ontvangt u?

Voor de Science Roadshow is een budget beschikbaar van € 800.000. Dit budget is bedoeld om één groot project te financieren. € 800.000 is daarbij een maximaal bedrag. De som komt niet noodzakelijk overeen met het bedrag dat werkelijk zal worden toegekend als het project wordt geselecteerd.

Welke data onthouden?

Het kandidatuurdossier moet per e-mail verstuurd worden uiterlijk op 23/09/2022 (om 14u).

Hoe deelnemen?

 1. Voor projecten met een of meerdere partners, download het aanvraagformulier deze pagina en stuur een elektronisch exemplaar naar funding-request@innoviris.brussels.
 2. Vermeld uitdrukkelijk de methodologie, de pedagogische aanpak om de vooropgestelde doelstelling te bereiken en de verwachte impact.
 3. Een jury stelt een rangschikking op van de projecten die in aanmerking komen. Dat gebeurt aan de hand van diverse criteria: relevantie, overeenstemming met het thema, inspanningen om kwetsbare doelgroepen te sensibiliseren, enzovoort.

De procedure wordt toegelicht in het reglement.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.