Soort steun:

Financieel
Zichtbaarheid

Doelpubliek:

Alle economische actoren

Sector:

Alle sectoren

Status:

Open

Eindigt op:

Organisatie:

Stad Brussel

Waarover gaat het?

Heb je ideeën voor innovatieve initiatieven om van Brussel een smart city te maken, mee met de nieuwste technologie?

De Stad Brussel lanceert de 7e editie van haar projectoproep Smart City! De Stad wil smart-city-initiatieven op haar grondgebied ondersteunen die een antwoord bieden op de uitdagingen op het vlak van technologie, veerkracht en duurzaamheid binnen de huidige globale context en die een breed en gevarieerd publiek bereiken. Dit jaar moeten de projecten passen binnen het specifieke thema van deze editie: Data-Driven Smart City.

Enkele voorbeelden? Nieuwe technologieën gebruiken voor een betere monitoring van multimodale verkeersstromen en tellingen, energiebronnen, hitte-eilanden … Er zijn heel wat mogelijkheden! 

Wie komt in aanmerking?

Deelname is mogelijk voor elke rechtspersoon gevestigd op het grondgebied van de Stad Brussel of waarvan het doelpubliek dat van de Stad Brussel of een deel daarvan kan zijn.

In het geval van een partnerschap moeten de leden hiervan ook rechtspersonen zijn. De partners zullen één rechtspersoon aanwijzen voor de indiening van het dossier, coördinatie van het project en verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan. Deze wordt dan ook de contactpersoon bij de Stad Brussel.

Het project moet de inwoners van de Stad Brussel als begunstigden hebben (meer bepaald: de Vijfhoek, Louisa, Laken, Europese Wijk, Neder-Over-Heembeek en/of Haren, zie ook in detail de kaart van het grondgebied van de Stad Brussel).

Wat zijn de selectiecriteria voor de projecten?

De projecten moeten kaderen binnen de volgende principes:

  • De burger en zijn behoeften zijn het uitgangspunt van de reflecties.
  • Het project moet haalbaar zijn. Daarom moeten de projecthouders:
    • Hun kennis van de markt en de doelgroepen van hun project en van het grondgebied van de Stad Brussel bewijzen.
    • Het nodige onderzoek hebben gedaan om de reikwijdte, de administratieve haalbaarheid (bv. politieakkoord, stedenbouwkundige vergunning, enz.) en het businessplan van hun project te valideren, om te vermijden dat er substantiële wijzigingen moeten worden aangebracht aan hun project na de selectie als laureaat of vertraging door onverwachte administratieve procedures.
    • Hun Technology Readiness Level op Europees niveau (TRL) kunnen aangeven en bewijzen. Meer info hierover is terug te vinden op de volgende website
  • ​​​​​​ Nieuwe technologieën zijn hulpmiddelen die worden gebruikt om de opkomst van slimme projecten te vergemakkelijken en niet als een doel op zich: het is niet alleen een kwestie van het ontwikkelen van een digitale tool, maar ook om ervoor te zorgen dat deze correct en voldoende wordt gebruikt door de beoogde gebruikers (bijv. of gerichte communicatie) om de positieve impact op de levenskwaliteit van de burger te maximaliseren.
  • Het succes en de impact van het project moet kunnen worden gemeten aan de hand van KPI's (key performance indicators), gedefinieerd in het aanvraagformulier en geëvalueerd in de rapporten die worden ingediend bij de cel Smart City van de Stad Brussel.

Wat ontvangt u?

De ondersteuning van de Stad Brussel aan projecthouders bestaat uit twee componenten: financiële ondersteuning en ondersteuning op vlak van communicatie.

Een bedrag van 80.000 euro in totaal wordt voor deze projectoproep uitgetrokken.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.