Steun aan de handelaars in Sint-Gillis

Soort steun:

Financieel

Doelpubliek:

Handelaars

Sector:

Handel en Distributie

Status:

Open

Eindigt op:

Organisatie:

Gemeente Sint-Gillis

Waarover gaat het?

Deze projectoproep heeft tot doel projecten te ondersteunen die de plaatselijke economische activiteit aanmoedigen en stimuleren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden vergroten.

Projecten die op steun kunnen rekenen zijn bijvoorbeeld:

 • Animatie, buurtfeesten, culturele evenementen, enz.
 • Promotie, versterking van het imago van je handelswijk,
 • Versiering van de winkelstraat, 
 • Enz.

De gemeente stelt daarom een totaalbudget van 15.000 euro ter bschikking beschikking ter ondersteuning van projecten op het grondgebied van Sint-Gillis die tot doel hebben de economische activiteit te bevorderen en die tot 30 juni 2023 zullen worden uitgevoerd.

Wie komt in aanmerking?

Deze projectoproep tot het indienen van voorstellen is gericht tot:

 • Alle verenigingen van handelaars uit Sint-Gillis;
 • Groeperingen van handelaars, die voor de gelegenheid worden opgericht, bestaande uit minstens 5 handelaars; 
 • Vzw's uit Sint-Gillis, in samenwerking met minstens 5 handelaars.

Wat zijn de selectiecriteria voor de projecten?

Het toekenningscomité zal de projecten selecteren op basis van volgende criteria:

 • Mate waarin het project klanten kan aantrekken naar de handelswijken; 
 • Duurzame karakter van het project (b.v. in termen van afvalbeheer); 
 • Inclusiviteit en toegankelijkheid van het project (betalend of niet, toegankelijk voor PBM's, intergenerationeel, enz.);
 • Vernieuwend karakter in termen van product, concept of werking;
 • Collectieve betrokkenheid van de handelaars uit de wijk, en samenhang met de commerciële identiteit van de wijk;
 • Kwaliteit van de voorgestelde planning en begroting, die nauwkeurig en realistisch moeten zijn;
 • Het belang van de betrokkenheid van lokale actoren (bijvoorbeeld, in het geval van culturele activiteiten, samenwerking met culturele structuren in Sint-Gillis of met kunstenaars uit SintGillis of die als zodanig zijn geïdentificeerd).

Wat ontvangt u?

Per project kan een maximumbedrag van 5000 euro worden toegekend. De toegekende bedragen moeten rechtstreeks en integraal worden gebruikt voor de voorgestelde projecten, geen enkel bedrag mag worden gebruikt voor werkingsbudgetten of voor de structurele financiering van de deelnemende vzw’s of handelszaken.

De dienst Economische ontwikkeling en de jury zal een budgetanalyse uitvoeren. Indien de begroting overschat lijkt, behoudt de dienst zich het recht voor om het bedrag van de toelage te beperken tot het deel van het budget dat hij gerechtvaardigd acht.

De dienst behoudt zich tevens het recht voor een kleinere toelage voor te stellen dan die welke is aangevraagd, indien het aantal projecten het budget overstijgt. De indiener van een project kan dit voorstel uiteraard weigeren en zijn project stopzetten als hij de toelage ontoereikend acht.

Alle cofinanciering wordt aanvaard op voorwaarde dat er geen dubbele financiering is voor eenzelfde uitgave.

Welke data onthouden?

 • De aanvraagformulieren en bijlagen moeten uiterlijk op 26 september 2022 om middernacht worden toegezonden
 • Presentatie van het project door de aanvragers aan het selectiecomité (5/10 min): oktober 2022
 • De gemeenteraad van Sint-Gillis zal de door het selectiecomité gemaakte selectie goedkeuren en de Academie zal verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de subsidie: november 2022
 • Uitvoering van hun project vóór 30 juni 2023 
 • Toezending van een eindverslag uiterlijk één maand na de voltooiing van het project: dit verslag bevat alle bewijsstukken betreffende de uitgaven en een beschrijving van de behaalde resultaten in verhouding tot de oorspronkelijke doelstellingen van het project.

Hoe deelnemen?

Het aanvraagformulier moet worden ingevuld op Irisbox:

Als je problemen hebt met het invullen van het document op Irisbox of voor vragen over subsidieaanvragen, aarzel niet om contact met ons op te nemen:

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.