Structurele subsidies 2023

Soort steun:

Financieel

Doelpubliek:

Verenigingen

Status:

Open

Eindigt op:

Organisatie:

Equal.brussels

Waarover gaat het?

Heeft u een project ter bevordering van gelijke kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat onder de gewestelijke bevoegdheden en onder de doelstellingen van de oproep valt ?

Wie komt in aanmerking?

Deze projectoproep is bedoeld voor collectieve structuren die al bestaan of in wording zijn. De aanmoediging van partnerschappen, steun aan ontkiemende initiatieven en het delen van expertise tussen verenigingen vormen de kern van deze projectoproep. Bijgevolg kunnen collectieve structuren enkel aanvragen indienen indien ze de volgende voorwaarden vervullen:

 • Het collectief telt minstens 3 verenigingen, met een ‘juniorlid’ (ten hoogste 5 jaar oud) en een ‘seniorlid’ (ten minste 8 jaar oud).

 • De verenigingen van het collectief moeten activiteiten aantonen ter bevordering van gelijke kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rond een of meer van de volgende 6 thema’s:

  • Racisme en diversiteit
  • Gendergelijkheid
  • Sociale afkomst en sociale situatie, waaronder eenouderschap
  • Handicap
  • LGBTQIA+
  • Gendergerelateerd geweld

Wat zijn de selectiecriteria voor de projecten?

De subsidieaanvragen moeten bovendien projecten betreffen die onder een of meer van de volgende 4 doelstellingen vallen:

 • a) De verwezenlijking van studies over gelijke kansen: De verwezenlijking van een studie in verband met gewestelijke bevoegdheden, zoals discriminatie op de arbeidsmarkt, …
 • b) Het aanbod van een structuur waarbij lokalen worden gedeeld en/of er uitwisselingen plaatsvinden tussen gelijkekansenspelers: Een verenigingshuis waarin de verenigingen hun activiteiten kunnen verrichten, workshops coördineren, conferenties organiseren, praatgroepen opzetten (bv. betreffende toegang tot de arbeidsmarkt en de woonmarkt), …
 • c) Het aanbod van concrete en duurzame dienstverlening ter bevordering van gelijke kansen: Onthaaldiensten, begeleidende en informatieve diensten (website, bibliotheek, gedeelde gegevensbank, …), een ondersteunende dienst voor de overheid in het besluitvormingsproces (toegankelijkheid van gebouwen, verkenningstochten, …), …
 • d) De organisatie van duurzame of herhaaldelijke informatie- en sensibiliseringsactiviteiten inzake gelijke kansen: De organisatie van events, campagnes in verband met gewestelijke bevoegdheden, …

Alle voorwaarden vindt u in de structurele subsidiegids (PDF).

Wat ontvangt u?

De structurele Subsidiegids zet de uitgaven uiteen die voor deze projectoproep in aanmerking komen. Het minimumbedrag m.b.t. de toegelaten uitgaven beloopt € 100 per bewijsstuk.

Per geselecteerd collectief zal een jaarbedrag van minstens € 50.000 en hoogstens € 100.000 worden toegekend, voor zover er nog geldmiddelen beschikbaar zijn. De subsidies worden voor 3 jaar (één jaar en ten hoogste tweemaal hernieuwbaar) toegekend, voor zover er middelen beschikbaar zijn.

Welke data onthouden?

De subsidieaanvragen moeten volgens het onderstaande tijdsschema bij equal.brussels worden ingediend.

 • Opstart: 15 april 2023
 • Afsluiting: 30 juni 2023
 • Verdediging van de projecten: 14-15 september 2023
 • Start van de projecten: 1 december 2023

We vestigen er uw aandacht op dat de collectieven hun dossier dat voor selectie in aanmerking komt zullen kunnen voorstellen en verdedigen op een fysieke zitting, op 14 en 15 september 2023. Per collectief moet er minstens een persoon aanwezig zijn.

Hoe deelnemen?

U kunt de structurele Subsidiegids en de ter indiening van een aanvraag nodige documenten (aanvraagformulier + begrotingsformulier) op de website van equal.brussels downloaden.

Blijven er toch nog vragen onbeantwoord niettegenstaande u alle documenten hebt gelezen?

Contacteer ons via e-mail equalsubsidies@gob.brussels of per telefoon 02 800 36 75 (telefonische permanentie van maandag tot donderdag, van 9.00 uur tot 12.00 uur). We doen ons best om u zo snel mogelijk te antwoorden.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.