Vergroten van de cyberweerbaarheid van kmo’s en zelfstandigen

Soort steun:

Financieel

Doelpubliek:

Bestaande ondernemingen

Sector:

ICT

Status:

Open

Eindigt op:

Organisatie:

FOD Economie

Waarover gaat het?

Kmo’s hebben vaak niet de nodige expertise in huis om cyberdreigingen te herkennen en zijn in het nadeel ten opzichte van grote organisaties qua kosten, impact, enz. Bovendien hebben maar weinigen cyberstrategieën of “cyberreflexen” ontwikkeld. Daarom is het noodzakelijk om bedrijven en werknemers bewust te maken van het belang van cyberbeveiliging en hen te ondersteunen bij het vergroten van hun cyberweerbaarheid.

De FOD Economie heeft vijf projectoproepen gelanceerd ter verbetering van de cyberweerbaarheid van kmo’s (<50 vte’s), inclusief zelfstandigen, actief in de traditionele sectoren (niet-technologisch) en met een lage maturiteit in cyberbeveiliging.

Thema's

Van de vijf verschillende projectoproepen situeren er zich vier op nationaal niveau en één op regionaal niveau, zelf onderverdeeld in drie percelen, één per gewest):

 1. Nationale projectoproep – Thema 1: organisatorische maatregelen (ZIP, 1.18 MB)
  Het doel van die oproep is om kmo’s bewust te maken en aan te moedigen om te handelen vanuit het belang voor hen om als organisatie een duidelijk beeld te hebben van hun cyberbeveiligingssituatie en hun preventie- en reactievermogen op een cyberincident.
 2. Nationale projectoproep – Thema 2: technische maatregelen (ZIP, 1.18 MB)
  Het doel van die oproep is om kmo’s bewust te maken en aan te moedigen om te handelen naar het belang van het gebruik van de juiste defensie-instrumenten, die up-to-date te houden en de resultaten te kunnen interpreteren.
 3. Nationale projectoproep – Thema 3: opleiding en toegang tot vaardigheden (ZIP, 1.19 MB)
  Het doel van die oproep is om kmo’s op te leiden en hen in staat te stellen de beste weg te bepalen om toegang te krijgen tot de nodige vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging.
 4. Nationale projectoproep – Thema 4: professionele ondersteuning (ZIP, 1.18 MB)
  Het doel van die oproep is om kmo’s professioneel te ondersteunen bij het verbeteren van hun cybersecurity, complementair aan wat gepland is via de andere projectoproepen.
 5. Regionale projectoproep – Thema 5: specifieke transversale projecten (ZIP, 1.19 MB)
  Het doel van die oproep is het verbeteren van de cyberbeveiliging (bewustzijn, vaardigheden, ondersteuning, enz.) van twee specifieke groepen kmo’s: vrouwelijke ondernemers en lokale handelaars. De projecten zullen worden ontwikkeld volgens een regionale aanpak, naast de acties die reeds door de regionale overheden van het betrokken Gewest worden uitgevoerd.

De vier oproepen voor nationale projecten (thema’s 1 t/m 4) hebben dezelfde voorwaarden. Alleen hun doelstellingen verschillen.

De regionale projectoproep (thema 5) heeft speciale voorwaarden, in lijn met hun regionale reikwijdte.

Wie komt in aanmerking?

Deze projectoproep staat open voor organisaties en ondernemingen, alsook consortia, die via concrete initiatieven willen bijdragen tot de cyberweerbaarheid van kmo's en zelfstandigen.

Deze oproep staat ook open voor organisaties en ondernemingen uit andere lidstaten van de EU.

Wat zijn de selectiecriteria voor de projecten?

Wij zijn op zoek naar projectleiders (onder projectleider verstaan wij een organisatie/onderneming of een vereniging van een of meer organisaties/ondernemingen) die kunnen aantonen dat zij:

 • beschikken over deskundigheid op het gebied van cyberbeveiliging en kmo's;
 • kennis hebben van de behoeften van de doelgroep;
 • ervaring hebben met het ontwikkelen van een aanbod voor deze doelgroep.

De vereiste deskundigheid, kennis en ervaring kan worden verstrekt door uitbesteding van aan derden (maximaal 49% van het totale projectbudget).

Wat ontvangt u?

Voor de periode 2022-2026 is voor alle projectoproepen een budget van circa 10.6 miljoen euro voorzien. Met uitzondering van de regionale projectoproep, die zich beperkt tot kleine percelen, kunnen projecten worden ingediend via twee aparte percelen, bepaald op basis van budget bereiken:

 • Kleine percelen: bereik van 50.000 tot 199.999 euro.
 • Grote percelen: bereik van 200.000 tot 750.000 euro.

Welke data onthouden?

Projectleiders dienen vervolgens uiterlijk 31 oktober 2022 hun projectvoorstel in door het deelnameformulier en de bijlagen van het gekozen thema in te vullen.

Ter info: je kan deelenemen aan een informatiesessie:

Hoe deelnemen?

Geïnteresseerde projectleiders worden uitgenodigd om de doelstellingen en voorwaarden bepaald voor elk van de projectoproepen te lezen, zodat het projectvoorstel wordt ingediend via de meest relevante projectoproep. Dat vergroot de kans op een positieve review.

Het volledige dossier (d.w.z. deelnameformulier en alle gevraagde bijlagen) moet elektronisch in Word- en pdf-formaat worden opgestuurd via cyber4sme@economie.fgov.be, met als vermelding “Aanvraagformulier” + de naam van de organisatie in e-mailonderwerp. Bijlagen die een ander formaat specifiëren (Excel, PowerPoint, enz.) worden in die formaten geleverd.

Projectleiders die na de verzending van hun aanvraag geen persoonlijke ontvangstbevestiging hebben ontvangen, moeten ervan uitgaan dat hun aanvraag niet is ontvangen. De projectleider wordt verzocht hiernaar te informeren door binnen de 5 werkdagen een herinnering te sturen naar hetzelfde contactpunt (cyber4sme@economie.fgov.be), totdat een gepersonaliseerde ontvangstbevestiging is ontvangen.

Projectvoorstellen worden opgesteld en ingediend in het Nederlands, Frans of Engels.

Eenzelfde projectleider kan meerdere projectvoorstellen indienen. Elk projectvoorstel moet het onderwerp zijn van een apart dossier.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.