Tools

Aanpassing van de werkpost

Laatst gewijzigd:

14 december 2023

Doel:

Welzijn op het werk
Aanwerving van personeel

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Communautair
Samengevat

Het mogelijk maken van de aanwerving van een gehandicapte persoon of het behoud van diens werk, of het bevorderen van de toegang tot een functie die beter aansluit bij diens mogelijkheden.

Waarover gaat het?

Het mogelijk maken van de aanwerving van een gehandicapte persoon of het behoud van diens werk, of het bevorderen van de toegang tot een functie die beter aansluit bij diens mogelijkheden.

Wie komt in aanmerking?
 • Publieke of privé werkgevers die een gehandicapte persoon mits een omscholingsovereenkomst in dienst hebben, evenals gehandicapte zelfstandigen.
 • Organismen die beroepsopleidingen voor gehandicapte personen verstrekken.
Wat zijn de voorwaarden?

De werknemer moet :

 • ingeschreven is bij de VAPH
 • gedomicilieerd zijn in een van de 19 gemeentes van het BHG
 • in het bezit zijn van een besluit:
  • dat toelating geeft tot tewerkstelling in het reguliere werkcircuit of in een onderneming met aangepast werk
  • dat aanbeveelt tot het volgen van een beroepsopleiding
 • aangeworven zijn in het kader van arbeidsverbintenissen:
  • die aanleiding geven tot onderwerping aan de sociale zekerheid
  • krachtens een contractueel of statutair statuut
  • aangaande een omscholingsovereenkomst 
  • in de hoedanigheid van zelfstandige.
Welk bedrag wordt toegekend?

De tegemoetkoming wordt verleend aan de werkgever en dekt de reële kosten voor het aanpassen van de werkpost in functie van de handicap.
 
Indien de aanpassing de aankoop van gespecialiseerd materiaal betreft, dan dekt de tegemoetkoming enkel het verschil tussen de kost van dit type materiaal en die van standaardmateriaal.

Hoe een aanvraag indienen?
 • De werkgever dient de aanvraag via een typeformulier verkrijgbaar op de website van Phare.
 • De werkgever of de minder valide dient de aanvraag via een formulier in bij het VAPH.
 • De dienst onderzoekt de aanvraag en voert een onderzoek uit op de werkvloer ten einde de behoefte en gepastheid van de aanpassing na te gaan. 

NB : De aanvraag mag geen aanpassing van een werkpost betreffen die reeds meer dan 12 maanden voor de ontvangst van de aanvraag werd uitgevoerd.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.