subsidies

Aanwervingspremie: circulair economieproject

Laatst gewijzigd:

21 mei 2021

Doel:

Aanwerving van personeel
Milieu

Soort tegemoetkoming:

Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
 • Voor wie : micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die een bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben (+ nog andere voorwaarden)
 • Voor wat : aanwerving van een nieuwe voltijdse werknemer in het kader van een kringloopproject
 • Hoeveel : € 20.000 of € 35.000
Waarover gaat het?

Beoogt je kmo haar afvalproductie en het gebruik van onbewerkte niet-hernieuwbare grondstoffen te beperken? Wens je daartoe personeel aan te werven? Dan kan je een premie van € 20.000 of € 35.000 krijgen als je een voltijdse werknemer in dienst neemt in het kader van een kringloopproject!

Wie komt in aanmerking?

Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die een bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en die:

 • al minstens één jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • actief zijn in welbepaalde activiteitssectoren;
 • reeds minstens één werknemer tewerkstellen met een overeenkomst voor onbepaalde tijd (met uitzondering van uitzendkrachten);
 • begeleid worden door hub.brussels inzake circulaire economie;
 • beschikken over een circulair economieproject (d.w.z. een project dat een kringloopaanpak op het vlak van grondstoffenbeleid aantoont, waarbij een minimaal bevoorradingsniveau in gerecycleerde of teruggewonnen grondstoffen bereikt wordt.)
Wat zijn de voorwaarden?

Je kan een premie ontvangen als je een nieuwe voltijdse werknemer in dienst neemt voor onbepaalde tijd in het kader van de verwezenlijking van een project dat tot doel heeft het gebruik van niet-hernieuwbare onbewerkte grondstoffen te verminderen en de productie van afval te beperken. De aangeworven werknemer mag niet eerder voor jouw onderneming gewerkt hebben.

Om voor de premie in aanmerking te komen, moet je beschikken over een circulair economieproject dat het volgende omvat:

 • een bedrijfsplan: een voorstelling van je onderneming en je project, een marktanalyse, de strategie van je onderneming en een financieringsplan;
 • het technische en economische actieplan van het project, dat meer bepaald de verwerving van de grondstoffen en de ontwikkeling van de verkoop toelicht, evenals de vereiste technologische ontwikkelingen en de opgezette of op te zetten samenwerkingsverbanden;
 • uitleg over de relevantie van de steun om het circulair economieproject te verwezenlijken;
 • de beschrijving van het aan te werven profiel.
  Jouw onderneming moet zich ertoe verbinden de vacature aan Actiris mee te delen.
Welk bedrag wordt toegekend?

Bedrag van de premie

 • Na het eerste jaar: € 20.000
 • Na het tweede jaar: € 15.000

 

Je kan maximaal één premie om de drie jaar ontvangen (te rekenen vanaf de kennisgevingsdatum van de toekenning van de eerste premie). Je kan de steun slechts opnieuw aanvragen als je de doelstellingen in het kader van de vorige aanvraag hebt behaald.

Hoe een aanvraag indienen?

Fase 1: Vóór de ondertekening van de arbeidsovereenkomst

Vraag de premie online aan via MyBEE. Je moet het advies van hub.brussels over je project toevoegen.

Naar aanleiding van je aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid je binnen een maand een ontvangstbevestiging van jouw dossier sturen.

Fase 2: Ondertekening van de arbeidsovereenkomst 

Wanneer je de ontvangstbevestiging hebt gekregen, mag je de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werknemer sluiten. Laatstgenoemde moet uiterlijk zeven maanden na de datum van het ontvangstbewijs in dienst treden.

Fase 3: Betaling van de premie

Ten laatste zes maanden na het einde van elk gesubsidieerd jaar zend je volgende documenten naar Brussel Economie en Werkgelegenheid:

 • De bewijsstukken
 • Het verslag van hub.brussels

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt je de premie uit in één of twee keer, naargelang van de tewerkstellingsduur van de werknemer.

Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.