subsidies

Bedrijfsprojectpremie: je project uitdiepen

Laatst gewijzigd:

15 september 2020

Doel:

Adviezen en studies
Export
Vorming
Investeringen

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
 • Voor wie : een particulier die een uitgewerkt en vergevorderd project om een onderneming op te richten wil verfijnen
 • Voor wat : kosten gelinkt aan consultancy, opleiding, aankoop van bedrijfsuitrusting,...
 • Hoeveel : 60% van de toegestane investeringen.
Waarover gaat het?

Je denkt eraan je eigen onderneming op te richten? Je hebt al een marktonderzoek en een strategische analyse verwezenlijkt die gunstig zijn voor de ontwikkeling van je activiteit? Consultancy, opleiding, aankoop van bedrijfsuitrusting ... Ontvang een premie die 60% van je uitgaven dekt om je te helpen bij de afronding van je project! 

Wie komt in aanmerking?
 • Een particulier die een uitgewerkt en vergevorderd project om een onderneming op te richten, verfijnt

Goed om weten: Laat je bij de administratie erkennen als "sociale onderneming" nadat je je coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk hebt opgericht. Zo zal je hogere premies kunnen ontvangen, in het bijzonder voor deze investeringen.

Wat zijn de voorwaarden?

De particulier moet aan de volgende voorwaarden voldoen, d.w.z. dat hij of zij:

Welk bedrag wordt toegekend?

Voor welke uitgaven?

De premie heeft betrekking op bepaalde uitgaven die je na de indiening van je aanvraag en na de datum van het ontvangstbewijs hebt gemaakt en vóór de oprichting van je onderneming of vóór de beëindiging van je project. De premie betreft de volgende soort kosten:

Consultancy

De consultancyopdrachten moeten een markt-, een financieel, een juridisch, een technisch of een informaticaonderzoek omvatten. Deze opdrachten moeten ook een verband hebben met de beoogde activiteit. 

De consultant moet:

 • als hoofdactiviteit de desbetreffende consultancydiensten verstrekken;
 • zijn consultancyactiviteiten sinds minstens twee jaar uitoefenen;
 • blijk geven van een voldoende bekende deskundigheid, gestaafd aan de hand van een lijst met referenties en praktische ervaring;
 • onafhankelijk zijn van de begunstigde;
 • rechtstreeks aan de begunstigde factureren.

Opleiding

De opleiding mag maximaal drie maanden duren en moet nodig zijn voor de verwezenlijking van het project. 

De opleider moet:

 • als hoofdactiviteit opleidingen verstrekken;
 • zijn opleidingsactiviteiten sinds minstens twee jaar uitoefenen;
 • blijk geven van een voldoende bekende deskundigheid, gestaafd aan de hand van een lijst met referenties en praktische ervaring;
 • onafhankelijk zijn van de begunstigde;
 • rechtstreeks aan de begunstigde factureren.

Uitrusting

De premie kan betrekking hebben op de aankoop of huur van bedrijfsuitrusting, goederen en leveringen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van je bedrijfsproject. Deze uitgaven mogen evenwel niet meer dan 50% van alle toegestane uitgaven bedragen. Individuele facturen voor bedrijfsuitrusting moeten hoger zijn dan 500 euro.

Investeringen inzake rollend materieel (voertuigen) alsook tweedehandsinvesteringen zijn niet toegestaan.

Kinderopvang

De premie kan betrekking hebben op de kosten voor de opvang van een kind van maximaal drie jaar oud, en dit voor een periode van hoogstens drie maanden, opdat je bedrijfsproject kan worden ontwikkeld. 

De kinderopvang moet:

 • zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden;
 • over een vergunning van Kind en Gezin of het “Office de la Naissance et de l'Enfance” beschikken;
 • onafhankelijk zijn van de begunstigde.

Deelname aan een buitenlandse beurs

De premie kan betrekking hebben op de deelname aan één buitenlandse beurs. 

De volgende toegestane uitgaven zijn:

 • de kosten voor de toegang tot de beurs;
 • de kosten voor de vliegtuigreis, bepaald op basis van forfaitaire bedragen;
 • de kosten voor het verblijf, bepaald op basis van forfaitaire bedragen. Worden aanvaard, enkel de kosten te tellen vanaf de dag vóór de aanvang van de beurs tot de dag na de afloop ervan.

Welke tegemoetkoming kan je krijgen?

Premietarief 60% van de toegestane investeringen
Maximumbedrag € 15.000 

 

Hoe een aanvraag indienen?

Fase 1 : Vóór de uitgaven

Alvorens bestelbonnen te ondertekenen voor kosten die zullen worden gesubsidieerd dien je een overeenkomst met de begeleidende instelling te ondertekenen.

 • Download het aanvraagformulier (Zie onderaan pagina "link: formulier en reglement")
 • Vul het formulier zorgvuldig in.
 • Stuur het formulier en de bijhorende bijlagen, via e-mail of per post, naar het op het formulier vermelde adres.

Naar aanleiding van je aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid je binnen een termijn van twee maanden een ontvangstbericht van je aanvraag sturen.

Fase 2 : Ontwikkeling van je bedrijfsproject

Eens je het ontvangstbewijs hebt ontvangen, kan je de uitgaven doen die in aanmerking komen voor de premie. Pas wanneer je de beslissing van Brussel Economie en Werkgelegenheid hebt ontvangen, kan je er zeker van zijn dat je een premie ontvangt.

Om de premie te ontvangen en je uitgaven te rechtvaardigen moet je ten laatste drie maanden na de einddatum van het project een betalingsaanvraag bij Brussel Economie en Werkgelegenheid indienen.
Bij deze aanvraag tot betaling van de premie moeten alle facturen (elke factuur moet minstens € 500 waard zijn) en betalingsbewijzen worden gevoegd, alsook het verslag van de begeleidende instelling.

Fase 3 : Uitbetaling van de premie

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de premie in twee keer.

 • Na de aanvraag tot betaling van het voorschot: 50% van het in de toekenningsbeslissing bepaalde bedrag;
 • Om het resterende premiebedrag te ontvangen moet je het evaluatieverslag en de bewijsstukken aan Brussel Economie en Werkgelegenheid hebben bezorgd.
Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.