Tools

Belastingaftrek voor innovatie-inkomsten

Laatst gewijzigd:

24 april 2018

Doel:

Innovatie (O&O)

Soort tegemoetkoming:

Fiscale tegemoetkomingen

Bestuursniveau:

Federaal
Waarover gaat het?

Via deze fiscale maatregel kunnen vennootschappen hun innovatie-inkomsten voor 85% vrijstellen.

Wie komt in aanmerking?

Belgische vennootschappen en Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen kunnen de innovatieaftrek toepassen als het intellectueel eigendomsrecht wordt toegewezen aan de Belgische inrichting.

De aftrek kan worden toegepast ongeacht het land waar het product, de dienst of de werkwijze bescherming geniet. Een octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht mag dus ook buiten België of de EU verleend worden.

Wat zijn de voorwaarden?

De aftrek voor innovatie-inkomsten geldt voor intellectuele eigendomsrecht waarvan de vennootschap volle eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, licentiehouder of rechtenhouder is:

  • Een octrooi of aanvullend beschermingscertificaat;
  • Een kwekersrecht waarvan de aanvraag ten vroegste op 1 juli 2016 is ingediend, of in het geval van een verworven kwekersrecht, dat na 30 juni 2016 is verworven;
  • Een weesgeneesmiddel waarvan de aanvraag ten vroegste op 1 juli 2016 is ingediend, of in het geval van een verworven weesgeneesmiddel, dat na 30 juni 2016 is verworven;
  • Na 30 juni 2016, van overheidswege toegekende data- of marktexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen voor menselijk en dierengeneeskundig gebruik en weesgeneesmiddelen;
  • Een auteursrechtelijk beschermd computerprogramma met inbegrip van een afgeleid werk of aanpassing van een bestaand computerprogramma dat voortvloeit uit een onderzoeks- en ontwikkelingsproject of -programma en dat nog geen inkomsten heeft voortgebracht vóór 1 juli 2016.

Alle aan marketing gerelateerde intellectuele eigendom van de aftrek voor innovatie-inkomsten is uitgesloten van het toepassingsgebied. Inkomsten uit de benaming, logo’s, vormen, … om een product of dienst te onderscheiden, komen dus niet in aanmerking. Ook gebruiksmodellen komen niet in aanmerking voor de aftrek voor innovatie-inkomsten.

Innovatie-inkomsten kunnen de vorm aannemen van licentievergoedingen, schadevergoedingen op grond van een rechterlijke of arbitrale beslissing, een minnelijke schikking of een verzekeringsovereenkomst, of kunnen vervat zitten in de verkoopprijs van het product of dienst dat voortkomt uit het octrooi of kwekersrecht.

Welk bedrag wordt toegekend?

De aftrek voor innovatie-inkomsten laat een fiscale aftrek toe 85% van de netto-inkomsten uit innovatie in de vennootschapsbelasting of de belasting niet-inwoners (vennootschappen).

Hoe een aanvraag indienen?

De belastingaftrek voor octrooi-inkomsten wordt toegepast op de belastbare grondslag, na de DBI-aftrek (definitief belaste inkomsten) en vóór de notionele interestaftrek, de aftrek van de vorige verliezen en de investeringsaftrek.

De niet-gebruikte aftrek voor innovatie-inkomsten kan worden overgedragen naar volgende aanslagjaren.

Ondernemingen die de aftrek voor innovatie-inkomsten willen toepassen, moeten voldoen aan een bijzondere documentatieverplichting.

Een formulier dat alle elementen die de berekening van de aftrek staven, wordt toegevoegd aan de aangifte vennootschapsbelasting.

Ondernemingen moeten in principe een documentatiedossier bijhouden per intellectueel eigendomsrecht.

Opgelet: de hierin vermelde informatie is bedoeld om een beter inzicht te geven in de fiscale maatregelen. Voor het volledige karakter ervan kan enkel worden verwezen  naar de van kracht zijnde wettelijke bepalingen (met name het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 en het koninklijk besluit tot uitvoering ervan).

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.