Tools

Caring Entrepreneurship Fund

Laatst gewijzigd:

11 september 2018

Doel:

Vestiging
Investeringen

Soort tegemoetkoming:

Financiering, waarborg en verzekering
Subsidies

Bestuursniveau:

Federaal
Samengevat

Het 'Caring Entrepreneurship Fund' heeft als doel om de ondernemingsgeest te stimuleren op het gebied van gezondheidszorg, welzijn, levensomstandigheden en de begeleiding van patiënten en hun familie, en dit via het toekennen van financiële steun.

Waarover gaat het?

Het ‘Caring Entrepreneurship Fund' heeft als doel om de ondernemingsgeest te stimuleren op het gebied van gezondheidszorg, welzijn, levensomstandigheden en de begeleiding van patiënten en hun familie, en dit via het toekennen van financiële steun.

Wie komt in aanmerking?

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen :

  • Het bedrijf moet betrekking hebben op een van de volgende gebieden: gezondheidszorg, welzijn, levensomstandigheden, begeleiding van patiënten en hun familie.
  • De kandidaat-ondernemer die een bedrijf wil opzetten of een bestaand bedrijf wil overnemen, is bereid hiermee op relatief korte termijn te beginnen, bijvoorbeeld in de komende drie tot zes maanden.
  • Het Fonds zal geen steun verlenen aan de ontwikkeling van een project in een reeds bestaande organisatie.
  • Het Fonds ondersteunt geen hervatting van bestaande activiteiten.
  • Het Fonds steunt geen vrije beroepen of groeperingen van vrije beroepen.
  • Het Fonds kan een vzw en sociale ondernemingen steunen op voorwaarde dat de activiteiten inkomsten genereren.
  • De kandidaat-ondernemer is alleen of samen met iemand verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en beschikt over autonome beslissingsbevoegdheid binnen het bedrijf.
  • De kandidaat-ondernemer mag niet vervolgd zijn wegens faillissementsfraude. 
Wat zijn de voorwaarden?

Beoordelingscriteria :

1. De activiteit

 • De relevantie van de activiteit ten opzichte van de volgende gebieden: gezondheidszorg, welzijn, levensomstandigheden, begeleiding van patiënten en hun familie.
 • Technische kennis van het product en/of de dienst, kennis van de klanten of de patiënten;
 • Kennis van de markt en de concurrentie;
 • Het businessmodel;
 • Het verwachte rendement;
 • De ontwikkelingsstrategie;
 • Een geloofwaardige, coherente organisatie;
 • De potentie van de onderneming om een daadwerkelijke economische meerwaarde te leveren (in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid). 

2. De persoon

De kwaliteiten van de groep ondernemers of de ondernemer, hun persoonlijke vermogen het project te leiden, hun enthousiasme en veerkracht.

Welk bedrag wordt toegekend?

Aangezien de ingediende dossiers zeer divers kunnen zijn, zal de Bestuurscommissie beoordelen wat voor soort steun er voor de gestelde doelstelling nodig is.

Als er sprake is van financiële steun, kan deze bestaan uit:

 • een lening van 15 tot 25.000€
 • deelname in het aandelenkapitaal : van 30 tot 50.000€

Het bedrag van maximum 50.000€ zal worden toegewezen naar gelang de aard van het project.

Bijstand kan ook bestaan uit een netwerk of ondersteuning in natura.

Hoe een aanvraag indienen?

Hier is de huidige termijn van de oproep tot het indienen van voorstellen: De procedure vindt elk jaar plaats op vergelijkbare periodes.

Volgende projectoproepen :

 • start: 01/09/2018
 • dien uw dossier in voor: 22/10/2018

U kan enkel een projectvoorstel indienen door een online kandidaatsdossier in te vullen.

Dit dossier vindt u terug op de website van Koning Baudewijnstichting. U kan, indien u dat wenst, alvast het dossier opstarten en geleidelijk aan verder invullen. Via de webpagina van de oproep vindt u een overzicht van tips en veelgestelde vragen die u kunnen helpen bij het invullen.

Alle ingediende dossiers zullen onafhankelijk worden beoordeeld door de Bestuurscommissie van het fonds die drie tot vier keer per jaar bijeenkomt. In het geval de complexiteit van de ingediende projecten daarom vraagt, zal de commissie zich door één of meerdere deskundigen laten bijstaan. 

Als het project door de voorselectie komt, zal aan de projectdrager gevraagd worden zelf een presentatie te komen geven voor de Bestuurscommissie van het 'Caring Entrepreneurship Fund'.

Contact

Voor algemene informatie (zoals praktische inlichtingen over het online indienen van een dossier) kan u terecht op het telefoonnummer 02-500 4 555 of proj@kbs-frb.be

Voor specifieke informatie over de inhoud van deze oproep, kan u Anne-Catherine Chevalier contacteren op 02-549 61 85 of chevalier.a@mandate.kbs-frb.be

Hulp nodig? Contacteer Koning Boudewijnstichting

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.