Subsidies

Co-create - Urban resilience

Laatst gewijzigd:

10 juli 2018
Samengevat

Via de actie Co-create wil Innoviris de Brusselse bevolking, de onderzoeks-en innovatiesector en de ondernemerswereld dichter bij elkaar brengen. Daarom is de actie gericht op projecten in toegepast onderzoek en innovatie die aansluiten bij de dynamiek en interactie van co-creatie.

Waarover gaat het?

Via de actie Co-create wil Innoviris de Brusselse bevolking, de onderzoeks-en innovatiesector en de ondernemerswereld dichter bij elkaar brengen. Daarom is de actie gericht op projecten in toegepast onderzoek en innovatie die aansluiten bij de dynamiek en interactie van co-creatie.

De actie Co-create steunt op 3 pijlers : 

 • participatief onderzoek
 • sociale innovatie
 • voor een stedelijke veerkracht

De projecten worden uitgevoerd in 'living labs', die door onderzoekers, economische actoren en verenigingen worden opgericht en waarin ze samenwerken met de eindgebruikers van de projectresultaten.

Wie komt in aanmerking?

De Brusselse entiteiten die een aanvraag kunnen indienen bij Innoviris voor deze oproep zijn :

 • ondernemingen met een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die deelnemen aan het project
 • non-profit organisaties met een maatschappelijke zetel of een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • onderzoeksinstellingen (universiteiten, hogescholen en collectieve onderzoekscentra) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zelfstandigen die niet verbonden zijn aan één van bovenstaande juridische entiteiten, kunnen geen aanvraag indienen. Ze kunnen echter wel in onderaanneming deelnemen aan een project.

Het project moet worden gedragen door een Brusselse entiteit (onafhankelijke entiteit) of een consortium van Brusselse entiteiten. Voor projecten die door een consortium worden uitgevoerd, moeten een coördinator worden aangesteld. Deze coördinator zal als belangrijkste contactpersoon fungeren voor de interne coördinatie van het project.

Welk bedrag wordt toegekend?

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie. De projecten hebben een maximum duur van drie jaar.

Financiële tegemoetkoming (maxima) :

 

Subsidie

Subsidie

 

Toegepast onderzoek

Experimenteel onderzoek

ZKO/KO

70%

45%

MO

60%

35%

GO

50%

25%

 

Als de resultaten van het onderzoek werden behaald door een effectieve samenwerking met een onderzoeksinstelling, kan de tegemoetkoming met 15 % worden verhoogd. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 80 %.

Hoe een aanvraag indienen?

De selectieprocedure van de projecten omvat twee fasen:  een project outline en een finaal dossier.

De projectoproep is opengesteld vanaf 11 december 2017. Je vindt alle belangrijke documenten in de toolbox op de website van Innoviris :

 • Het aanvraagformulier voor Co-create 2018. Dit is het document dat je moet invullen om financiële steun aan te vragen;

 • Wat is Co-create? In dit document vind je meer informatie over het programma en de context;

 • Hoe dien je een aanvraag in? In dit document wordt de administratieve procedure uitgelegd.

De aanvragen moeten worden ingediend door een geïsoleerde entiteit of door de coördinator en dit ten laatste op 1 maart 2018, om 12.00 uur bij Innoviris via het aanvraagformulier dat beschikbaar is in de toolbox op de website van Innoviris.

 • Eén papieren exemplaren moeten naar volgend adres worden opgestuurd: Innoviris, Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel.

 • Een elektronisch exemplaar moet worden verstuurd naar : funding-request@innoviris.be met in cc xhulhoven@innoviris.brussels. Project outlines die na deze datum worden ingediend, komen niet in aanmerking.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.