subsidies

Cofinanciering voor KMO's

Laatst gewijzigd:

30 september 2019

Doel:

Vestiging
Innovatie (O&O)
Investeringen
Successie en bedrijfsverdracht

Soort tegemoetkoming:

Financieringen

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat

Brucofin is de nieuwe naam van B2E-KMO Brussel.  Brucofin is een dochteronderneming van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel die leningen toestaat in cofinanciering met de banken. Zij heeft als opdracht de financiering van Brusselse KMO's te vergemakkelijken.

Waarover gaat het?

finance & invest.brussels verstrekt leningen in cofinanciering met de banken. Zij heeft als opdracht de financiering van Brusselse KMO's te vergemakkelijken.

Wie komt in aanmerking?

Brucofin richt zich tot KMO's die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn en meer bepaald tot

 • elke onderneming van minder dan 250 personen;
 • waarvan het omzetcijfer lager ligt dan 50 miljoen € of waarvan het balanstotaal lager ligt dan 43 miljoen € ;
 • waarvan het kapitaal niet voor meer dan 25% in handen is van een grote onderneming
 • opgericht is onder de rechtsvorm van een N.V of B.V.B.A

De investeringsdossiers die in aanmerking komen, betreffen heel gevarieerde sectoren zoals de industrie, de dienstensector, de agrovoedingssector, de horeca,  de audiovisuele sector, de uitgeverijsector, de detailhandel, de communicatiesector, de ICT-sector alsook investeringen op het gebied van energie, milieu, onderwijs en gezondheid.

Welk bedrag wordt toegekend?
 • Brucofin kent leningen toe aan de Brusselse KMO’s die bestemd zijn voor de financiering van de materiële of immateriële investeringen of ook voor het bedrijfskapitaal. Deze leningen worden in cofinanciering met de kredietinstellingen toegekend voor een gelijk of lager bedrag; zo wordt een echt hefboomeffect gerealiseerd ten gunste van de onderneming.

 • Brucofin kan een investeringskrediet dat gevraagd werd door een KMO tot 50% cofinancieren. Het bedrag van de lening, met een duur van minimum 3 jaar, schommelt tussen 200.000 en 2.000.000 €.

 • De interestvoet is gelijk aan het tarief voorgesteld door de bank.

 • Brucofin eist dezelfde waarborgen als de bank.

 • De leningen  die voor een gezamenlijke financiering in aanmerking kunnen komen, moeten bestemd zijn voor de financiering van :

  • materiële investeringen  :  hieronder zijn begrepen de aankoop van machines en uitrustingen, de verwerving van een gebouw of de inrichting van lokalen die nodig zijn voor de uitbating,...

  • immateriële investeringen : zoals marktstudies, het ontwerp en afstellen van prototypes, de ontwikkeling van nieuwe producten of productieprocédés, de aankoop van licenties of brevetten, ...

  • de behoefte van de onderneming aan bedrijfskapitaal.

  • Brucofin is eveneens een interessante oplossing in het kader van de overname van ondernemingen.

Hoe een aanvraag indienen?

De aanvragen voor cofinanciering worden ingediend door de bankinstellingen waarmee Brucofin een kaderovereenkomst heeft afgesloten. Op basis van de door de bank verstrekte gegevens deelt Brucofin binnen de 2 weken haar beslissing mee.

Hulp nodig? Contacteer finance & invest.brussels

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.