Tools

Consultancypremie

Laatst gewijzigd:

15 september 2020

Doel:

Adviezen en studies

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
 • Voor wie : Brusselse  micro-, kleine en middelgrote ondernemingen  die actief zijn in bepaalde bedrijfssectoren
 • Voor wat : laten uitvoeren van een externe consultancyopdracht
 • Hoeveel : 40 tot 60 % van het bedrag van de externe consultancyopdracht
Waarover gaat het?

Wil je de activiteit van je onderneming verbeteren, een nieuwe boost of een nieuw elan geven? Profiteer van de consultancypremie en krijg 40 tot 60% van de kosten vergoed!

Wie komt in aanmerking?

De micro- en kleine ondernemingen die een hoofdkantoor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben, die actief zijn in bepaalde bedrijfssectoren, en waarvan het project voldoet aan onderstaande omschrijving.

Wat zijn de voorwaarden?

De consultancyopdracht moet

 1. betrekking hebben op één van de volgende domeinen:
  • veranderingen in de productie
  • een marktstudie voor de lancering van nieuwe producten of bij de betreding van een nieuwe markt
  • een juridische studie
  • een technische haalbaarheidsstudie
  • de digitalisering, IT-beveiliging (uitgezonderd de opdrachten met betrekking tot de ontwikkeling van een website of een e-commerceplatform)
  • steun op vlak van het bestuur door de bijstand van een externe bestuurder
  • een diversiteitsplan
  • het participatieve bestuur via betrokkenheid van de werknemers bij de besluitvorming
  • de burn-outpreventie van de werknemers
  • een diagnose in het kader van de overname van een onderneming
  • de overgang naar de circulaire economie (onder andere het verminderen van de ecologische voetafdruk van uw onderneming)
  • de implementering van een herstelplan (als je onderneming een omzetverlies van 20% verantwoordt gedurende de twee voorafgaande belastingjaren op basis van de btw-aangifte)
 2. een uitzonderlijk karakter hebben en dienen om een specifiek probleem op te lossen (niet-permanente en niet-regelmatige uitbesteding)
 3. maximum 6 maanden duren.

De consultant die de opdracht uitvoert:

 • heeft als hoofdactiviteit de verlening van de consultancydiensten in kwestie
 • is gespecialiseerd in het betrokken domein
 • oefent sinds ten minste 2 jaar zijn consultancyactiviteiten uit
 • is onafhankelijk van uw bedrijf
 • heeft nog niet eerder een gesubsidieerde consultancyopdracht uitgevoerd voor uw onderneming in de laatste twee jaar.
Welk bedrag wordt toegekend?
Percentage van de premie
 • 40% van het bedrag van de externe consultancyopdracht (als aan geen van de onderstaande criteria is voldaan)
 • 50% van het bedrag (als aan één van de onderstaande criteria is voldaan)
 • 60% van het bedrag (als aan twee of meer van de onderstaande criteria is voldaan) 
Maximaal bedrag van de consultancypremie 10.000 € per kalenderjaar
Minimale tussenkomst per aanvraag/opdracht 500€
Maximum aantal premies 5 gesubsidieerde opdracht per kalenderjaar

 

Criteria

Starter: +10% Je onderneming is sinds minder dan 4 jaar ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Sociale onderneming: + 10%

Je onderneming is erkend als sociale onderneming, op het moment van de premie-aanvraag.

Vraag je "erkenning sociale onderneming” aan.

Circulaire onderneming: + 10%

Je onderneming is erkend als onderneming "die betrokken is in de circulaire economie" op het moment van de premie-aanvraag (eerste formulier).

Vraag je "erkenning kringloopeconomie" minstens drie maanden vóór je premie-aanvraag aan.

Prioritaire sector: + 10%

Je hoofdactiviteit valt onder één van de volgende sectoren:

 • de industrie en de ambachten (codes NACE-BEL 10.110 tot 33.200 en 95)
 • het milieubeheer (codes NACE-BEL 37.000 tot 39.000)
 • de horeca en het toerisme (codes NACE-BEL 55.100 tot 56.309 en 79)
 • de kleinhandel (codes NACE-BEL 47.111 tot 47.990)
 • de renovatie van gebouwen: installatie- en voltooiingswerken (codes NACE-BEL 43.211 tot 43.999)
 • de informatie- en communicatietechnologieën (TIC) (codes NACE-BEL 59, 60.100 tot 62.090 en 631)
 • het onderzoek en de ontwikkeling (codes NACE-BEL 72.110 tot 72.200).
Diversiteit: + 10% Je (kleine of middelgrote) onderneming beschikt over een goedgekeurd diversiteitsplan of een diversiteitslabel.
Hoe een aanvraag indienen?

Fase 1 : Vóór de opdracht

Vul het formulier in en stuur het door (zie onderaan pagina "link: formulier en reglement"). Je moet verschillende bijlagen bij jeformulier voegen. Naar aanleiding van je aanvraag stuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid je binnen de 15 dagen een bevestiging van de ontvangst van je dossier.

Fase 2 : Start van de opdracht

De opdracht mag pas van start gaan vanaf de datum van de ontvangstbevestiging, en ten laatste drie maanden na kennisgeving van het besluit van toekenning.

Fase 3 : Uitbetaling van de premie

Nadat de opdracht is voltooid, heb je drie maanden de tijd om de bewijsstukken naar Brussel Economie en Werkgelegenheid te sturen.
Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de premie in één keer.

Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.