Subsidies

DOCTIRIS

Laatst gewijzigd:

11 juli 2018

Doel:

Aanwerving van personeel
Innovatie (O&O)

Soort tegemoetkoming:

Subsidies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat

De Doctiris-actie stimuleert de samenwerking tussen de academische en de industriële wereld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Waarover gaat het?

De Doctiris-actie stimuleert de samenwerking tussen de academische en de industriële wereld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het programma financiert via een projectoproep doctoraatsprojecten in toegepast onderzoek die uitgevoerd worden in samenwerking met een industriêle partner (bedrijfsdoctoraat). Dit betekent dat de onderzoeker minstens de helft van de duur van het project doorbrengt binnen de partner-onderneming. De subsidies worden toegekend aan de onderzoeksinstelling die de onderzoeker ontvangt.

Tijdens de uitvoering van het project wordt de onderzoeker begeleid door de promotor van de onderzoeksinstelling en de peter van de partner-onderneming.

De doctoraatsthesissen moeten op termijn een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de economie en de werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wie komt in aanmerking?

U komt in aanmerking voor Doctiris als:

 • de onderzoeksinstelling minstens één afdeling heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • de kandidaat een Belgische of buitenlandse onderzoeker is die verbonden is aan de onderzoeksinstelling en die in aanmerking komt voor een doctoraatsthesis. De aanvraag is enkel geldig als de onderzoeker op het moment van de aanvraag nog niet voor het doctoraat is ingeschreven
 • de kandidaat minstens de helft van de duur van zijn doctoraat doorbrengt binnen de onderneming
 • een gevestigde professor of onderzoeker van de gastinstelling als promotor optreedt
 • de industriële partner een onderneming is met minstens één exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het deel "binnen de onderneming" moet in de Brusselse exploitatiezetel(s) worden uitgevoerd
 • binnen de onderneming (industriële partner) wordt de kandidaat begeleid door een werknemer van de onderneming die als 'peter' van de kandidaat over de nodige wetenschappelijke en technische knowhow beschikt.
Welk bedrag wordt toegekend?

De toelage wordt toegekend aan de ontvangende onderzoeksinstelling en neemt de vorm aan van een subsidie.
De subsidie dekt voor een periode van twee jaar:

 • het salaris van de onderzoeker (100%)
 • de werkingskosten van het laboratorium (onderzoeksinstelling)
 • de administratieve kosten van de instelling

De periode kan één keer verlengd worden voor een periode van maximum twee jaar (doctoraatsproject met een maximale duur van vier jaar).

Hoe een aanvraag indienen?

De promotor van het project (professor of onderzoeker van de gastinstelling) legt het project ter akkoord voor aan zijn hiërarchie, die de aanvraag in naam van de onderzoeksinstelling indient bij Innoviris.

De aanvraag wordt ingediend tijdens de projectoproep (vanaf februari tot mei) via een formulier beschikbaar op de website van Innoviris.

Neem contact op met de interface van de onderzoeksinstelling die de kandidaat ontvangt. De vertegenwoordiger van de interface helpt u bij het opstellen van het project en het contact met de academische en industriële partners. De interface dient uw project eveneens in bij Innoviris.

Evaluatie

Uw project wordt geëvalueerd door een jury van wetenschappelijke experten. Ze baseren zich op uw verdediging en de documenten die u bij Innoviris indient. 

Evaluatiecriteria van de jury :

 • vernieuwend karakter, originaliteit
 • haalbaarheid van het project (technologische en wetenschappelijke risico's, methodologie en planning
 • overeenkomst tussen de kandidaat en het project 
 • omkadering (onderzoeksomgeving, promotor, peter, synergie tussen de partners)
 • valorisatieperspectief van de resultaten (academische valorisatie, integratie van de activiteiten in de partner-ondernemin) en potentiële impact van deze valorisatie op de economie, de werkgelegenheid en de omgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Volgende oproep

De aanvraag moet ten laatste op 7 mei 2018 ingediend worden via een formulier beschikbaar in de toolbox op de website van Innoviris.

Voorgaande Doctiris-projecten

Wenst u meer informatie over de Doctiris-projecten van de afgelopen jaren? Klik dan hier.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.