Tools

Energiepremies : isolatie en ventilatie

Laatst gewijzigd:

28 september 2020

Doel:

Milieu

Soort tegemoetkoming:

Subsidies

Bestuursniveau:

Gewestelijk

Instelling:

Leefmilieu Brussel
Samengevat
  • Voor wat : thermische isolatie in een te renoveren gebouw
  • Voor wie : alle natuurlijke personen en rechtspersonen aan wie er werkzaamheden/installaties gefactureerd worden
  • Hoeveel : tussenkomst hangt af van het soort werken
Waarover gaat het?

1.400 euro, zoveel bedraagt de gemiddelde jaarlijkse energiefactuur van een Brussels gezin. Daarvan gaat 60% naar verwarming. De allerhoogste prioriteit om die factuur te doen dalen, is isolatie. Zeker als men weet dat de meeste Brusselse huizen heel slecht geïsoleerd zijn. 

De energiepremies voor isolatie zijn enkel bestemd voor te renoveren gebouwen. Alleen voor thermische isolatie, met andere woorden de isolatie van het beschermde volume, zijn er premies (bijv.: tussen een verwarmde ruimte en de buitenkant).

Wie komt in aanmerking?

De Energiepremies zijn toegankelijk voor elke natuurlijke of rechtspersoon met een reëel, een huur- of beheersrecht op een vastgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan wie werken/installaties worden gefactureerd:

  • eigenaar, mede-eigenaar of naakte eigenaar,
  • huurder (en vruchtgebruiker),
  • beheerder van vastgoed voor rekening van derden (ACP, OVM, VSH, vastgoedbedrijf, OCMW, SIKB enz.).

Als de aanvrager btw-plichtig is en deze aftrekt, worden de energiepremies berekend op de gefactureerde bedragen exclusief btw.

De aanvrager moet een Belgische bankrekening hebben om een energiepremie te ontvangen.

Wat zijn de voorwaarden?

De energiepremies 2020 zijn geldig voor werken/installaties waarvan de eindfactuur (saldofactuur) is opgesteld tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020. De aanvragen moeten uiterlijk 12 maanden na de datum van de saldofactuur worden ingediend (poststempel of datum van e-mail geldt als bewijs). De datum van de eindfactuur is de datum op de laatste factuur voor de aankopen en de werken die in aanmerking komen voor een premieaanvraag. Je dient die factuur dus te betalen vóór je een dossier kan opsturen.

De na te leven technische voorwaarden staan vermeld in de formulieren van elke energiepremie die u terugvindt op de site van Leefmilieu Brussel (zie "links: formulier en reglement" onderaan).

Welk bedrag wordt toegekend?

Premies B: isolatie en ventilatie

Nr.

Beschrijving van de premies

Bedrag

Maximum

Nieuw/Reno

B1

Dakisolatie

€ 20/m² geïsoleerde dakoppervlakte

 

R

 

Bonus voor natuurlijk isolatiemateriaal

+ € 10/m² geïsoleerde dakoppervlakte
Nieuw: Energie-premiebonus voor studies en werken waarvan de eindfactuur opgemaakt werd tussen 01/09/2020 en 01/09/2021

   

B2

Isolatie van de muren

 

R

 

aan de binnenkant

€ 20/m² geïsoleerde muuroppervlakte

50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur  
 

aan de buitenkant

€ 55/m² geïsoleerde muuroppervlakte

50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur  
 

in de spouw

€ 8/m² geïsoleerde muuroppervlakte

50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur  
 

Bonus voor natuurlijk isolatiemateriaal

+ € 10/m² geïsoleerde muuroppervlakte.
Nieuw: Energie-premiebonus voor studies en werken waarvan de eindfactuur opgemaakt werd tussen 01/09/2020 en 01/09/2021

   

B3

Vloerisolatie

€ 20/m² planken- of geïsoleerde vloeroppervlakte

 

R

 

Bonus voor natuurlijk isolatiemateriaal

+ € 10/m² planken- of geïsoleerde vloeroppervlakte
Nieuw: Energie-premiebonus voor studies en werken waarvan de eindfactuur opgemaakt werd tussen 01/09/2020 en 01/09/2021

   

B4

Superisolerende beglazing

€ 10/m² glasoppervlakte (+ kozijn)

 

R

B5

Efficiënte mechanische ventilatie
Centraal systeem met warmterecuperatie en regeling

25 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

 

R

Zijn er onverenigbaarheden?
  • De cumul van alle verleende energiepremies 2020 mag niet meer bedragen dan 200.000 € per gebouw.

  • Het totale bedrag van de ontvangen steun mag niet hoger zijn dan 100% van het bedrag van de investering of de werken. De andere steunmaatregelen hebben betrekking op alle federale, gewestelijke en gemeentelijke financiële steun die dezelfde aanvrager heeft ontvangen voor de uitvoering van dezelfde werken of dezelfde investeringen als deze die in aanmerking komen voor de premieaanvraag. Indien dit plafond wordt overschreden, zal de verleende energiepremie bijgevolg worden verminderd.

Hoe een aanvraag indienen?

Volg deze stappen :

1. Informeer je over de technische en administratieve voorwaarden

Vóór de werkzaamheden, lees de algemene voorwaarden en de technische voorwaarden zeer aandachtig. Vraag de aannemer de technische informatie in het bestek te vermelden wanneer je hem ontmoet.  Bepaalde premies vereisen specifieke documenten.  Verzeker je ervan dat de vakman die de werken/studie uitvoert je alle garanties kan geven over de afgifte van die documenten.  

2. De werken/studies uitvoeren
Installatie van een uitrusting/apparaat of uitvoering van werkzaamheden die op de lijst van premies staan door een vakman. Verzeker je ervan dat de technische voorwaarden worden nageleefd en neem foto's van de werf vóór, tijdens en na de werkzaamheden. 

3. De premieaanvraag voorbereiden
Stel je dossier voor het aanvragen van de premie(s) samen na de uitvoering van de studie of de werkzaamheden. Vraag de vakman het attest van de aannemer in te vullen en te ondertekenen en alle nodige stukken te bezorgen indien deze nog niet bij de saldofactuur werden gevoegd.

4.  De premieaanvraag indienen
De aanvraag moet worden ingediend binnen max. 12 maanden (de poststempel of e-mail geldt als bewijs) na de datum van de laatste factuur (saldofactuur) m.b.t. de uitvoering van de werkzaamheden of de in aanmerking komende investeringen (en niet de datum van de betaling van de factuur).

Opgelet: Dien je dossier in binnen de gestelde termijn, zelfs indien je dossier onvolledig is. Wanneer deze termijn verstreken is, zal de aanvraag niet meer in aanmerking worden genomen.

Alle documenten die nodig zijn voor de samenstelling van je premieaanvraagdossier worden gedetailleerd in de overeenkomstige premiegids

Bezorg je premieaanvraagformulier (.pdf)

Leefmilieu Brussel – Afdeling Energiepremies
Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86c/3000
1000 Brussel

Hulp nodig? Contacteer Leefmilieu Brussel

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.