Tools

Energiepremies : premies voor studies en audits

Laatst gewijzigd:

30 november 2021

Doel:

Adviesverlening en studies
Milieu

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk

Instelling:

Leefmilieu Brussel
Samengevat
 • Voor wie :  natuurlijke personen en rechtspersonen aan wie er werkzaamheden/installaties gefactureerd worden
 • Voor wat : uitvoeren van energieaudits, verlichtingsaudits, technisch-economische haalbaarheidsstudies
 • Hoeveel : 50 % van de kosten van je factuur die in aanmerking komen
Waarover gaat het?

Een energieaudit kan je helpen de zwakke punten – en de sterke punten - in je gebouw (collectieve woning, kantoor, ziekenhuis, school) aan het licht te brengen. Zo weet je waar te beginnen met uw verbeteringswerkzaamheden en weet je vooral waarin de reële winst van de ingreep zit.

Particulier of verantwoordelijk voor de technische installaties in een gebouw, je kan een beroep doen op verschillende soorten van energieaudits. Zie energieaudit.

Voor grote ondernemingen

Wie komt in aanmerking?

De Energiepremies zijn toegankelijk voor elke natuurlijke of rechtspersoon met een reëel, een huur- of beheersrecht op een vastgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan wie werken/installaties worden gefactureerd:

 • eigenaar, mede-eigenaar of naakte eigenaar,
 • huurder (en vruchtgebruiker),
 • beheerder van vastgoed voor rekening van derden (ACP, OVM, VSH, vastgoedbedrijf, OCMW, SIKB enz.).

Als de aanvrager btw-plichtig is en deze aftrekt, worden de energiepremies berekend op de gefactureerde bedragen exclusief btw.

De aanvrager moet een Belgische bankrekening hebben om een energiepremie te ontvangen.

Wat zijn de voorwaarden?

Welke audits en studies ?

 • A. Energieaudit, volgens het hierna volgende minimumbestek, van een volledig gebouw van de tertiaire/industriële of residentiële sector
  De energieaudit heeft tot doel om na te gaan op welke punten de energie-efficiëntie kan worden verbeterd, afhankelijk van de technisch-economische mogelijkheden. De audit heeft betrekking op het gebouw in zijn geheel en vooral op de isolatie van de buitenwanden, de verwarmingsinstallatie, het systeem voor de productie van sanitair warm water, de ventilatie, enz. Na de audit ontvangt de aanvrager een auditrapport dat een evaluatie omvat van de belangrijkste kenmerken van het gebouw, aangevuld met aanbevelingen voor de posten die moeten worden verbeterd en technische fiches met bijkomende informatie.

 • B. Verlichtingsaudit, volgens het hierna volgende minimumbestek, van een volledig gebouw van de tertiaire/industriële of van de gemeenschappelijke delen van een collectieve woning. 
  Dit type van audit heeft alleen oog voor de binnen- en buitenverlichting van het gebouw en heeft tot doel na te gaan op welke punten de energie-efficiëntie van de bestaande verlichtingsinstallatie kan worden verbeterd, afhankelijk van de technisch-economische mogelijkheden.

 • C. Technisch-economische haalbaarheidsstudie, volgens het hierna volgende minimumbestek, die het belang nagaat van de installatie van een specifieke technologie vergeleken met een klassieke of eerder bestaande technologie:

  • een natuurlijk verluchtingssysteem in de plaats van een airconditioningsysteem;
  • een kwaliteitswarmtekrachtkoppeling;
  • een zonneboilersysteem;
  • een verwarmingstoestel op hout; 
  • een installatie die hernieuwbare energie verbruikt
  • een warmtenetwerk

De energiepremies 2020 zijn geldig voor werken/installaties waarvan de eindfactuur (saldofactuur) is opgesteld tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020. De aanvragen moeten uiterlijk 12 maanden na de datum van de saldofactuur worden ingediend (poststempel of datum van e-mail geldt als bewijs ou via het irisbox platform). De datum van de eindfactuur is de datum op de laatste factuur voor de aankopen en de werken die in aanmerking komen voor een premieaanvraag. Je dient die factuur dus te betalen vóór je een dossier kan opsturen.

De na te leven technische voorwaarden staan vermeld in de formulieren van elke energiepremie die jr terugvindt op de site van Leefmilieu Brussel.

Welk bedrag wordt toegekend?

Betreft

Bedrag

Maximum

 

Residentieel (Eengezinswoning of collectieve woning)

 • A et B :
 • C factuur < 01/09/2020 :
 • 400 € per eengezinswoning
 • 3000 € per gebouw van collectieve woning

50% van de in aanmerking komende kosten van de factuur

 

 • C factuur ≥ 01/09/2020
 • 500 € per eengezinswoning
 • 3750 € per gebouw van collectieve woning

70% van de in aanmerking komende kosten van de factuur

 

Tertiair of industrieel gebouw

 • A :
 • C factuur < 01/09/2020 :
 • 3000 € per gebouw

50% van de in aanmerking komende kosten van de factuur

 • C factuur ≥ 01/09/2020 :
 • 3750 € per gebouw

70% van de in aanmerking komende kosten van de factuur

 

Zijn er onverenigbaarheden?
 • De energiepremies zijn cumuleerbaar met andere steunmaatregelen (federale, gewestelijke of gemeentelijke). Het totale bedrag van de steun die door dezelfde aanvrager wordt ontvangen voor dezelfde werken, mag niet hoger zijn dan 100% van het bedrag van de investering of de werken. Indien dit plafond wordt overschreden, zal de verleende energiepremie in verhouding daarmee worden verminderd.

 • De Energiepremies zijn niet-cumuleerbaar met de Steunmaatregelen voor de economische groei van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor bedrijven en zelfstandigen.

 • De samenvoeging van alle verleende energiepremies 2020 mag niet meer bedragen dan 200.000 € per gebouw.

 • De totale overheidssteun (subsidies, premies, …) mag niet meer bedragen dan 200.000 € per onderneming over een periode van drie boekjaren.

Hoe een aanvraag indienen?

Het dossier moet bevatten :

 • Het formulier  dat correct is ingevuld en ondertekend door de aanvrager en de aannemer
 • De gedetailleerde factuur van het saldo
 • De betalingsbewijzen
 • Eventuele technische bijlagen en/of foto’s.

Je kan het aangetekend versturen naar het postadres van Leefmilieu Brussel :

Leefmilieu Brussel / Dpt. Energiepremies
Havelaan 86C/3000
1000 Brussels

Je kan het ook per mail opsturen naar primes-premies@leefmilieu.brussels

Om meer inlichtingen over de procedures te krijgen, zie de algemene voorwaarden op de website van Leefmilieu Brussel.

Hulp nodig? Contacteer Leefmilieu Brussel

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.