subsidies

Erkenning circulaire economie

Laatst gewijzigd:

25 mei 2021

Doel:

Milieu

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
 • Voor wie : Brusselse micro-, kleine of middelgrote ondernemingen
 • Voor wat : bekomen van de erkenning circulaire economie 
 • Hoeveel : verhoging van 10% op verschillende premies 
Waarover gaat het?

Beperkt je KMO het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen en de productie van afval? Als je bedrijf erkend is als een onderneming die betrokken is in de kringloopeconomie (in het kader van de steunmaatregelen voor de economische ontwikkeling van ondernemingen), dan kan je een verhoging ontvangen van 10% op verschillende premies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wie komt in aanmerking?

De micro-, kleine of middelgrote ondernemingen met een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die in welbepaalde activiteitssectoren actief zijn.

Alle activiteitssectoren zijn toegestaan, behalve de volgende :

NACE BEL 2008 codes Omschrijving
19.100 Vervaardiging van cokesovenproducten
19.200 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten
20.110 Vervaardiging van industriële gassen
2014002 Distillatie van koolteer
20150 Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
20160 Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen
20200 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw
20510 Vervaardiging van kruit en springstoffen
41101 Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
41102 Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
58210 Uitgeverijen van computerspellen
58290 Overige uitgeverijen van software
62010 Programmation informatique
62020 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
62030 Computerconsultancy-activiteiten
62090 Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
63910 Persagentschappen
63990 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
Alle NACE codes van 64110 tot 66300  
Alle NACE codes van 68100 tot 68322 Sectie L - Exploitatie van en handel in onroerend goed
NACE codes die beginnen met 69 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening
NACE codes die beginnen met 70 Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
NACE codes die beginnen met 72 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied
NACE codes die beginnen met 73 Reclamewezen en marktonderzoek
NACE codes die beginnen met 74 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
NACE codes die beginnen met 75 Veterinaire diensten
Wat zijn de voorwaarden?

Welke zijn de erkenningscriteria?

Je onderneming krijgt een bepaald aantal punten toegekend op basis van haar zakelijke model, goede praktijken en/of materialenstromen:

 • Beperking van het verpakkingsafval: je beperkt het verpakkingsafval zowel bij de bevoorrading als bij de verkoop en je geeft de voorkeur aan bulkproducten;
 • Ecologisch ontwerp: het ontwerp van je product houdt rekening met ecologische aspecten om de milieuprestaties ervan te verbeteren;
 • Bevoorrading met duurzame grondstoffen: je onderneming koopt op een duurzame wijze aan en geeft de voorkeur aan gerecycleerde en herbruikbare materialen;
 • Plaatselijke handel: je leveranciers, klanten en leveringspunten zijn dicht bij elkaar gelegen (cf. bijlage 2 van het besluit) ;
 • Hergebruik van grondstoffen: je geeft de voorkeur aan gerecycleerde of hergebruikte materialen boven nieuwe materialen;
 • Uitbreiding van de productgarantie: de door jouw onderneming geboden garantietermijnen zijn langer dan de wettelijke;
 • Verlenging van de levensduur van producten: de onderneming biedt een reeks diensten aan voor herstel en restauratie en beperkt zo de vervanging van defecte producten;
 • Product-dienstcombinatie: jouw onderneming biedt diensten en goederen aan die kopers kunnen gebruiken zonder dat ze er eigenaar van worden;
 • Deelplatform: jouw onderneming maximaliseert het gebruikspercentage van haar goederen door via een website personen die op zoek zijn naar een product/dienst in contact te brengen met personen die deze producten/diensten kunnen aanbieden;
 • Materialenstroom uitgedrukt in ton: het verpakkingsmateriaal, het verzamelde materiaal van de consument, gerecycleerd en geproduceerd materiaal zijn beperkt;
 • Materialenstroom uitgedrukt in geldwaarde.

Hoelang is deze erkenning geldig?

De erkenning circulaire economie is drie jaar geldig.

Welk bedrag wordt toegekend?

Als je onderneming de erkenning circulaire economie ontvangt, geniet je een verhoging van 10% op de volgende premies:

Hoe een aanvraag indienen?
 • Download de vragenlijst .
 • Vul de vragenlijst zorgvuldig in. Geef aan in welke mate je onderneming aan de hierboven vermelde criteria voldoet.

Afhankelijk van uw antwoorden krijg je een bepaald aantal punten. Om te worden erkend als een onderneming die betrokken is bij de circulaire economie moet je een score van 20 punten behalen. Als je een startende onderneming bent (sinds ten hoogste vier jaar ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen), moet je ten minste 15 punten scoren.

Je moet meerdere bewijsstukken bij je erkenningsaanvraag voegen. Die worden per criterium in de vragenlijst vermeld. Voor bepaalde criteria (beperking van verpakkingsafval, bevoorrading met duurzame grondstoffen, lokale handel, hergebruik van grondstoffen, deelplatform en materiaalstroom) levert de administratie het verplichte standaardmodel om aan te tonen hoe uw activiteit samenvalt met de genoemde criteria

Afspraak op MijnBEW om je aanvraag in orde te brengen door je ingevulde vragenlijst en de bewijsstukken te uploaden.

Brussel Economie en Werkgelegenheid stuurt je binnen een maand een ontvangstbericht van het dossier. Vervolgens ontvang je binnen drie maanden na de datum van het ontvangstbericht de erkenningsbeslissing.

Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.