Tools

Erkenning en financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen

Laatst gewijzigd:

17 april 2018

Doel:

Aanwerving van personeel

Soort tegemoetkoming:

Subsidies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat

Elke onderneming of vzw kan een erkenning aanvragen, respectievelijk  als inschakelingsonderneming of als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Met deze erkenning kan de onderneming of vzw onder bepaalde voorwaarden subsidies aanvragen en krijgen.

Waarover gaat het?

Elke onderneming of vzw kan een erkenning aanvragen, respectievelijk als inschakelingsonderneming of als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Met deze erkenning kan ze onder bepaalde voorwaarden subsidies krijgen.

Wie komt in aanmerking?

Voor de erkenning :

Elke onderneming of vzw die bepaalde categorieën van werkzoekenden wil inschakelen, de principes van de sociale economie naleeft, en die actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan een erkenning vragen als inschakelingsonderneming (IO) of als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW).

Voor de financiering :

De inschakelingsondernemingen (IO's) zijn commerciële vennootschappen die goederen of diensten produceren met het oog op de sociaalprofessionele inschakeling van moeilijk te plaatsen werkzoekenden.
De plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van werkgelegenheid (PIOW's) zijn verenigingen zonder winstoogmerk. Ze leveren diensten of produceren goederen en streven ook naar de sociaalprofessionele inschakeling van dezelfde categorie werknemers.

Wat zijn de voorwaarden?

De erkenningsvoorwaarden zijn uiteengezet in de ordonnantie van 18 maart 2004 en het uitvoeringsbesluit van 22 december 2004 :

  • er zijn minimumpercentages vastgelegd voor het aantal werknemers uit de doelgroep ten opzichte van het totale personeelsbestand: 60% voor de PIOW's en 30% voor de IO's;

  • er moet een plan voor de opleiding en de sociale begeleiding van de werknemers van de doelgroep worden opgemaakt;

  • er moet een gedetailleerd businessplan worden opgesteld voor het kalenderjaar volgend op het huidige boekjaar en een financieel plan voor de komende drie jaren.

Welk bedrag wordt toegekend?

De toelagen variëren al naargelang van het aantal werknemers dat tot het doelpubliek behoort :

  • voor de taken inzake sociale begeleiding wordt een jaarlijkse basissubsidie van 15.000 EUR toegekend voor de eerste 4 werknemers en een aanvullende subsidie van 7.500 EUR per schijf van 4 werknemers aangeworven vanaf de 5de werknemer;

  • voor de taken inzake omkadering wordt een jaarlijkse basissubsidie van 31.000 EUR toegekend voor de eerste 4 werknemers en een aanvullende subsidie van 15.500 EUR per schijf van 4 werknemers aangeworven vanaf de 5de werknemer;

  • voor de IO's is een degressieve subsidie voor werknemers uit de doelgroep voorzien.

Hoe een aanvraag indienen?

De procedure is dezelfde voor zowel de erkennings- als de financieringsaanvragen. Als uw dossier volledig is, verloopt ze in twee fasen :

  • Brussel Economie en Werkgelegenheid legt uw erkenningsdossier ter advies voor aan het overlegplatform voor de meerwaardeneconomie. Dit platform brengt een advies uit binnen de 30 dagen. Na deze termijn wordt het advies als gunstig beschouwd.

  • De Minister van Werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet een uitspraak over de aanvraag binnen de twee maanden te tellen vanaf 16 februari of 16 oktober, al naargelang van de gekozen indieningsperiode. Als de erkenning wordt verleend, dan blijft deze vier jaar geldig. Voor de financiering moet de onderneming of de vzw jaarlijks een aanvraag indienen.

U kunt de procedure terugvinden op de website van het Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.