subsidies

EURODYSSEE

Laatst gewijzigd:

18 juli 2018

Doel:

Vorming

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Europees
Samengevat

Eurodyssee wordt beheerd door de Vergadering van de Regio's van Europa en is het oudste Europese programma voor beroepsstages in het buitenland. Het geeft werkzoekenden van 18 tot 32 jaar de mogelijkheid binnen hun studiegebied een professionele ervaring op te doen in een andere Europese regio en zo een betere concurrentiepositie te verwerven op de arbeidsmarkt. Dankzij het programma kunnen we jonge Brusselaars stages van 4 tot 7 maanden in het buitenland aanbieden en jonge Europese stagiair(e)s in Brussel ontvangen.

Waarover gaat het?

Eurodyssee is het oudste Europese programma voor beroepsstages in het buitenland. Dankzij het programma kunnen we jonge Brusselaars stages van 4 tot 7 maanden in het buitenland aanbieden en jonge Europese stagiair(e)s in Brussel ontvangen. Ondernemingen kunnen dankzij de stage profiteren van de competenties van jongeren die in een ander Europees land zijn opgeleid en andere regio's (markten enz.) leren kennen.

Wie komt in aanmerking?

Om aan het programma te mogen deelnemen, moet de Brusselse kandidaat-stagiair(e) aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (in een van de 19 Brusselse gemeenten);
 • bij Actiris ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende, d.w.z. een beroepsinschakelingsstage lopen, vergoed of vrijwillig (niet aan het werk zijn, niet in zijn vooropzegperiode zitten, niet studeren, geen beroepsopleiding volgen);
 • een opleiding of studie in het stagegebied voltooid hebben;
 • een duidelijk en realistisch professioneel project hebben binnen het stagebied;
 • Maximum 32 jaar oud zijn op de dag van het vertrek;
 • Praktische kennis hebben van de taal die tijdens de stage zal worden gebruikt;
 • Geen twee financieringen voor dezelfde stage combineren;
 • Nog niet eerder een door Actiris International aangeboden stage hebben gedaan (Eurodyssée, Leonardo da Vinci of Europese stages).

Langs zijn kant ontvangt Brussel:

 • werkzoekenden of pas afgestudeerden;
 • tussen 18 en 30 jaar oud;
 • verblijvend in een regio die lid is van het Eurodyssee-netwerk.

 Bijna elk type onderneming komt in aanmerking om deel te nemen: 

 • ondernemingen uit de artisanale, commerciële, industriële, tertiaire, landbouwsector enz.;
 • private en publieke ondernemingen;
 • kmo’s en grote internationale groepen;
 • overheidsinstellingen, lokale overheden, economische instellingen, instellingen voor onderzoek en ontwikkeling, jeugdorganisaties, onderwijsinstellingen enz.

De Brusselse werkgever:

verwelkomt de jongere in zijn onderneming, wijst hem/haar een mentor toe die hem/haar zo goed mogelijk zal begeleiden bij deze eerste beroepservaring in het buitenland (in Brussel) en stelt hem/haar zo in staat na afloop van de stage zijn/haar kansen te vergroten om een baan in de wacht te slepen. De onderneming die de jongere onthaalt staat overigens uitsluitend in voor de verzekering voor arbeidsongevallen, de middagmalen en het MIVB-abonnement van de jongere. 

Wat zijn de voorwaarden?

De jongeren moeten een opleiding of studie in het stagegebied voltooid hebben.

Welk bedrag wordt toegekend?

De stagiair(e) kan rekenen op een globale opvang:

 • mogelijk een intensieve taalcursus;
 • verblijfsplaats;
 • beurs of vergoeding voor de stage, naargelang de modaliteiten van het Eurodyssee-programma in de betrokken regio;
 • sociale zekerheid en verzekeringen.

In Brussel neemt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de verblijfskosten op zich. De onderneming die de jongere onthaalt staat overigens uitsluitend in voor de verzekering voor arbeidsongevallen, de middagmalen en het MIVB-abonnement van de stagiair(e).

Hoe een aanvraag indienen?

1. Prospectie

 • zoeken naar een Brusselse onderneming die een jonge Europeaan kan ontvangen, of
 • zoeken naar een jonge Europeaan die aan de vraag van een Brusselse onderneming kan beantwoorden.

2. Onderhandelen over de stage

De partners (onderneming, gewestelijke overheid en stagiair) komen tot een akkoord over de inhoud en de praktische modaliteiten van de stage.

3. Ontvangst van de stagiair(e)

De regio waarin de stagiair(e) ontvangen wordt, zorgt voor de huisvesting, de komst en de taalcursus van de stagiair(e).

4. Follow-up

De regio waarin de stagiair(e) ontvangen wordt, volgt de stagiair(e) gedurende de volledige duur van de stage en beoordeelt hem/haar in samenwerking met de onderneming.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.