subsidies

Financiering voor jonge, innoverende ondernemingen

Laatst gewijzigd:

21 november 2019

Doel:

Vestiging
Innovatie (O&O)
Investeringen
Opvolging / Overdracht

Soort tegemoetkoming:

Financiering, waarborg en verzekering

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat

Binnen de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel werd een dochteronderneming opgericht, Brustart genaamd. Dit fonds heeft als taak oplossingen aan te brengen bij financieringsproblemen waarmee Brusselse ondernemingen in hun oprichtings- of startfase te kampen hebben.

Waarover gaat het?

Dit fonds heeft als taak om oplossingen aan te brengen bij financieringsproblemen die Brusselse ondernemingen in hun oprichtings- of startfase ondervinden. Door een versteviging van de eigen middelen vergemakkelijkt Brustart de toegang tot de klassieke bankkredieten.

Wie komt in aanmerking?

finance & invest.brussels richt zich tot de volgende doelgroepen:

  • jonge ondernemers die beginnen met de commercialisatie van een nieuw product of een product met groeipotentieel;

  • teams van ervaren managers die een nieuw product of een nieuwe dienst willen lanceren;

  • onderzoeksteams die een nieuw procedé of prototype hebben ontwikkeld en die met de commercialisatie beginnen (geen financiering van de onderzoeksfase).

finance & invest.brussels richt zich tot K.M.O.'s jonger dan 5 jaar, opgericht onder vorm van een N.V. of van een B.V.B.A. en waarvan de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel in het Brussels Gewest gelegen zijn.

Zowel productiebedrijven als bedrijven uit de tertiaire sector komen in aanmerking. Activiteiten met een beperkte toegevoegde waarde voor de Brusselse economie, zoals detailhandel of export/import worden meestal niet in overweging genomen.

Wat zijn de voorwaarden?

De ondernemingen moeten aan een aantal kwantitatieve (rendabiliteit, tewerkstelling,…) en kwalitatieve (marktgevoeligheid,…) criteria voldoen. Deze criteria worden geval per geval geanalyseerd in functie van de activiteitsector en de maturiteit van het project.

Welk bedrag wordt toegekend?

finance & invest.brussels kan op meerdere manieren tussenbeide komen:

  • een minderheidsparticipatie in het kapitaal van de onderneming;

  • een lening (achtergesteld of niet);

  • een converteerbare obligatielening;

  • een combinatie van de hierboven vermelde formules.

Het bedrag van de interventie varieert van 12.500 € tot 250.000 €. De interventies hebben een duur van 3 tot 5 jaar.

Hoe een aanvraag indienen?

De promotor van het project dient aan finance & invest.brussels een gedetailleerd bedrijfsplan voor te leggen waarin een financieel plan voor 3 jaar is opgenomen. Dit plan zal bestudeerd worden tijdens een onderhoud met een analist en zal vervolgens voorgelegd worden aan de raad van bestuur.

Indien het dossier ontvankelijk wordt verklaard, dient een gedetailleerd bedrijfsplan te worden opgesteld en volgt een diepgaande analyse van het dossier. Op basis van deze analyse beslist  finance & invest.brusselsal dan niet te investeren. De gemiddelde termijn voor het nemen van een beslissing is tussen 2 en 3 maanden.

Bij de beoordeling van het dossier zal men met de volgende elementen rekening houden:

  • de rendabiliteit en de potentiële groei van de onderneming;

  • de sector van de activiteit;

  • het profiel en de leidinggevende vaardigheden van de ondernemer.

Hulp nodig? Contacteer finance & invest.brussels

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.