Subsidies

Hulp bedoeld om de kosten voor intellectuele eigendomsrechten te dekken (Patent)

Laatst gewijzigd:

8 juli 2019

Doel:

Adviesverlening en studies
Innovatie (O&O)

Soort tegemoetkoming:

Subsidies

Grant level:

Gewestelijk
Samengevat

Brusselse KMO's die hun resultaten van industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling willen beschermen, kunnen via Patent genieten van een financiële tegemoetkoming.

Waarover gaat het?

Brusselse KMO's die hun resultaten van industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling willen beschermen, kunnen via de maatregel Patent genieten van een financiële tegemoetkoming. Via deze actie dekt Innoviris de kosten voor de neerlegging van de octrooien van uw O&O-project. Uw project kan, maar moet niet eerder gefinancierd zijn geweest door het Gewest.

Wie komt in aanmerking?

U komt in aanmerking voor de steunmaatregel Patent als:

  • u een kleine of middelgrote onderneming hebt,
  • uw onderneming (een deel van) haar activiteiten uitoefent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
  • u de impact van de steun kan aantonen op de ontwikkelingsstrategie van uw onderneming,
  • het onderwerp van de financieringsaanvraag een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
  • uw onderneming een deel van de kosten van het octrooi op zich kan nemen,
  • u uw financieringsaanvraag voor uw octrooiaanvraag hebt ingediend (prioritaire neerlegging of geografische uitbreiding in het prioriteitsjaar),
  • uw onderneming haar verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is nagekomen.
Welk bedrag wordt toegekend?

Patent dekt de toegelaten kosten voor een maximale periode van drie jaar vanaf de datum op het ontvangstbewijs van uw aanvraag door Innoviris. De toegelaten kosten zijn uitgaven die verbonden zijn aan de procedure voor het neerleggen van de octrooien: verschillende toelagen en hiermee gepaard gaande kosten (honoraria, beheerskosten, officiële certificaten van documenten, vertalingen, ...).

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie. Deze subsidie dekt de toegelaten kosten tot drie jaar na de datum van het ontvangstbewijs dat Innoviris u verstuurt na ontvangst van uw aanvraag.

 

Aansluitend op een O&O-project dat een subsidie van het Gewest genoot

Niet aansluitend op een O&O-project dat een subsidie van het Gewest genoot

 

Industrieel onderzoek

Experimentele ontwikkeling

Industrieel onderzoek

Experimentele ontwikkeling

ZKO/KO

70%

45%

45%

45%

MO

60%

35%

35%

35%

 

Als de resultaten van het onderzoek werden behaald door een effectieve samenwerking met een onderzoeksinstelling, kan de tegemoetkoming met 15 % worden verhoogd. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 80 %.

Hoe een aanvraag indienen?

Dien uw aanvraag op elk moment van het jaar in via een formulier beschikbaar op de website van Innoviris.

Opgelet :  Dien uw aanvraag in voordat u uw octrooiaanvraag of uw uitbreidingsaanvraag in het prioriteitsjaar neerlegt.

Bijkomende informatie? Sebastian Serrano 02 600 50 63, info-rdi@innoviris.brussels.

Blijf up-to-date

Sluit je aan bij 27.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox