subsidies

Kinderdagverblijfpremie

Laatst gewijzigd:

1 juli 2022

Doel:

Welzijn op het werk

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
  • Voor wie : Zelfstandigen, en micro, kleine of middelgrote ondernemingen die in welbepaalde activiteitensectoren actief zijn
  • Voor wat : reserveren en innemen van een plaats in een crèche voor de kinderen  van je personeel
  • Hoeveel : 4 000 €

 

Waarover gaat het?

Wil je je werknemers een duwtje in de rug geven voor hun kinderopvang? Je kan de toekenning van een plaats in een crèche garanderen en een premie van 4.000 euro ontvangen per gereserveerde plaats die door een kind van een van je personeelsleden ingenomen wordt!

Wie komt in aanmerking?

Zelfstandigen, en micro, kleine of middelgrote ondernemingen die een bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en die in welbepaalde activiteitensectoren actief zijn.

Wat zijn de voorwaarden?

Deze premie heeft betrekking op de kosten voor het reserveren en innemen van plaatsen in crèches voor kinderen (tot de leeftijd van drie jaar) van personeelsleden en kaderleden van uw onderneming (met inbegrip van zelfstandigen en ondernemingen-natuurlijke personen).

De crèche waar het kind opgevangen wordt, moet:

  • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn;
  • onafhankelijk zijn van de onderneming;
  • de gekozen kinderopvang moet vergund zijn door Kind en Gezin, door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of door het Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE – in dat laatste geval moet je voordat je een premieaanvraag indient contact opnemen met BEW, per telefoon op het nummer 02/800.34.86 of per e-mail
Welk bedrag wordt toegekend?
Bedrag van de premie

€ 4.000 per kalenderjaar per gereserveerde en ingenomen plaats

Maximum aantal gesubsidieerde plaatsen per jaar
  • Micro-onderneming: 3 plaatsen
  • Kleine onderneming: 6 plaatsen
  • Middelgrote onderneming: 10 plaatsen

 

Hoe een aanvraag indienen?

Stap 1: Indienen van de aanvraag

Het kind moet naar de crèche gaan op het ogenblik van de premieaanvraag. 

Vul het formulier in en verstuur het uiterlijk vier maanden na de begindatum van de kinderopvang.

Bij uw formulier moet je enkele documenten voegen, onder meer de factuur voor het reserveren van crècheplaatsen en het bewijs dat die betaald is, alsook een attest van het opvangcentrum.

Naar aanleiding van jouw aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid je binnen drie maanden een ontvangstbericht van je dossier sturen.

Stap 2: Betaling van de premie

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de premie in één keer.

⚠️Belangrijk : Na het ontvangen van de premie moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen.

Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.