Subsidies

Launch Brussels Spin-Off

Laatst gewijzigd:

11 juli 2018

Doel:

Innovatie (O&O)

Soort tegemoetkoming:

Subsidies

Grant level:

Gewestelijk
Waarover gaat het?

De projecten die in het kader van de actie Launch worden gefinancierd:

 • leiden tot de afwerking van een vernieuwend product, proces of dienst gebaseerd op voorgaande onderzoeksresultaten
 • maken het mogelijk de industriële en commerciële exploitatieresultaten van onderzoeksresultaten te onderzoeken, met het oog op de creatie van een nieuwe economische activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Wie komt in aanmerking?

U komt als onderzoeksinstelling in aanmerking voor Launch als :

 • u (een deel van) uw activiteiten uitoefent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • het project is gericht op de afwerking van vernieuwende producten, processen of diensten gebaseerd op onderzoeksresultaten
 • het project wordt geleid door een onderzoeker-ondernemer met een universitair diploma en een erkend professor of onderzoeker van de gastinstelling die dienst doet als promotor van het project
 • het project dankzij de oprichting van een spin-off kan leiden tot de economische valorisatie van de onderzoeksresultaten
 • minstens twee 'peters' uit de economische sector de onderzoeker-ondernemer begeleiden met de economische valorisatie van het project
 • het project een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • u uw verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bent nagekomen.
Wat zijn de voorwaarden?

Uw project wordt geëvalueerd door een jury van wetenschappelijke experten, een expert uit de economische sector en/of een expert in bedrijfsoprichting. Ze baseren zich op uw verdediging en de documenten die u indient.

Evaluatiecriteria :

 • het vernieuwende karakter en de wetenschappelijke kwaliteit van het project
 • de haalbaarheid van het project (technologische en wetenschappelijke risico's, methodologie en planning)
 • de ondernemingszin van de onderzoeker-ondernemer (heeft de onderzoeker-ondernemer de nodige kwaliteiten om een spin-out op te richten ?)
 • de begeleiding van de kandidaat (onderzoeksomgeving, capaciteiten van de promotor, profiel en medewerking van eventuele 'partners')
 • de economische valorisatiemogelijkheden (beantwoordt het project aan de behoeften van de sector? Is het plan realiseerbaar? de valorisatie, voordelen en werkgelegenheid in het BHG)

Ook universiteiten of hogescholen komen in aanmerking. Meer weten? Klik dan hier voor meer informatie.

Welk bedrag wordt toegekend?

Uw toelage neemt de vorm aan van een subsidie. Deze subsidie kan voor een periode van twee jaar worden toegekend. De financieringsperiode kan met één jaar verlengd worden.

De twee eerste jaren dekken volgende kosten:

 • De personeelskosten, namelijk het salaris van de onderzoeker-ondernemer voor 100% en, indien van toepassing, van zijn/haar alter ego (indien deze persoon is ingeschreven op de payroll van de begunstigde) en het eventuele deeltijds ondersteunend personeel dat nodig is voor de uitvoering van de technische doelstelling van het project.
 • De kosten met betrekking tot de technische doelstelling van het project, namelijk :
  • De kosten voor benodigdheden en materiaal voor de periode dat ze voor het project werden gebruikt
  • De andere exploitatiekosten
  • De kosten van contractueel onderzoek, kennis en patenten die werden gekocht of onder licentie genomen bij externe bronnen op voorwaarde van volledige concurrentie evenals kosten voor adviesdiensten en gelijkaardige diensten die enkel werden gebruikt voor het project
  • De kosten voor gebouwen en terreinen in de mate en zo lang ze worden gebruikt voor de uitvoering van de technische doelstelling van het project
 • Algemene kosten (10% van de personeelskosten en andere exploitatiekosten)
 • Een budget dat de ondernemer-onderzoeker de mogelijkheid geeft een opleiding te volgen die verplicht gericht is in bedrijfsbeheer-en oprichting (max. €000 voor 2 jaar)
 • Een valorisatiebudget. Deze post kan kosten deken van :
  • Juridisch advies, marketingadvies, financieel of economisch advies voor de oprichting van de spin-off, inclusief de inkomsten van het alter ego, indien van toepassing
  • Economische demonstraties (beurzen, klantenwerving, certificatie, ...)
  • Patentering (kosten verbonden aan het verwerven, de goedkeuring en het verdedigen van het patent verbonden aan het project).

Voor het derde jaar van het project :

De financiële steun dekt dezelfde toegelaten kosten behalve de kosten voor de kosten voor bedrijfsoprichting-en beheer, die niet meer toegelaten worden.

De toelage1 dekt 100% van de toegelaten kosten. Alle uitgaven moeten met bewijsstukken worden gestaafd en door Innoviris worden goedgekeurd. Een besluit en overeenkomst van de subsidie zullen de toegelaten uitgaven en de betalingswijzen vastleggen.

1 Als er buitengewone kosten zijn, zal Innoviris nagaan of het mogelijk is om deze bij wijze van uitzondering te financieren. De aanvragen voor een aanvullende financiering worden opgesteld via een formulier dat aangevraagd moet worden bij Innoviris.

Hoe een aanvraag indienen?

Dien uw aanvraag ten laatste op 19 januari 2018 om 12u in bij Innoviris.

Het reglement en het formulier zijn beschikbaar in de toolbox op de pagina van het Launch - Spin off in Brussels programma.

Contacpersoon : Aline Grosflis, 02 600 50 66, agrosflis@innoviris.be.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 27.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.