Tools

Notionele intrestaftrek

Laatst gewijzigd:

28 augustus 2018

Soort tegemoetkoming:

Fiscale tegemoetkomingen

Bestuursniveau:

Federaal
Samengevat

Vennootschappen mogen van hun belastbare basis een bedrag gelijk aan de fictieve rentabiliteit van het eigen vermogen aftrekken.

Waarover gaat het?

Vennootschappen mogen van hun belastbare basis een percentage van de aangroei van het risicokapitaal aftrekken. Deze aftrek is erop gericht de discriminatie van risicokapitaal ten opzichte van gelden die van derden geleend zijn te verminderen.

Wie komt in aanmerking?

De aftrek wordt verleend aan alle vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-inwoners.

Welk bedrag wordt toegekend?

De aftrek is voor het aanslagjaar 2019 gelijk aan het bijkomend risicokapitaal vermenigvuldigd met  0,746% voor grote ondernemingen.
Voor kleine vennootschappen is deze aftrek gelijk aan het bijkomend risicokapitaal vermenigvuldigd met 1,246%.

Het in aanmerking te nemen risicokapitaal is gelijk aan één vijfde van het positieve verschil tussen het jaarlijks bedrag van het risicokapitaal aan het einde van het belastbaar tijdperk en het jaarlijks bedrag van het risicokapitaal aan het einde van het vijfde voorafgaand belastbaar tijdperk.

Hoe een aanvraag indienen?

De aftrek wordt toegepast na de aftrek voor Octrooi-inkomsten maar vóór de aftrek Vorige Verliezen en de Investeringsaftrek.
De vennootschap moet bovendien een opgave voegen bij de aangifte.
De niet verleende aftrek is niet overdraagbaar op de winst van de volgende jaren.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.