Tools

Notionele intrestaftrek

Laatst gewijzigd:

2 maart 2022

Doel:

Investeringen

Soort tegemoetkoming:

Fiscale tegemoetkomingen

Bestuursniveau:

Federaal
Samengevat
  • Voor wat : van je belastbaar inkomen een bedrag aftrekken dat overeenkomt met een fictief rendement op eigen vermogen.
  • Voor wie : alle ondernemingen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting
  • Hoeveel : elk jaar wordt de notionele interestvoet door de FOD Financiën herberekend.
Waarover gaat het?

De 'aftrek voor risicokapitaal' of zogenaamde 'notionele interestaftrek' laat alle ondernemingen, onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting, toe een fictieve rente die wordt berekend op basis van hun eigen vermogen (netto activa) af te trekken van hun belastbaar inkomen. Het voornaamste doel van deze maatregel is het verminderen van de fiscale discriminatie tussen financiering met vreemd vermogen en financiering met eigen vermogen.

Wie komt in aanmerking?

De aftrek wordt verleend aan alle vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-inwoners.

  • Belgische bedrijven
  • Belgische vestigingen van buitenlandse bedrijven
  • non-profit organisaties (internationaal of nationaal) en stichtingen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting
  • buitenlandse bedrijven die eigenaar zijn van onroerend goed gelegen in België of in het bezit zijn van zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen
Welk bedrag wordt toegekend?

De rentevoet wordt elk jaar herberekend door de FOD Financiën.

  • De aftrek voor het belastingjaar 2022 is gelijk aan het extra risicokapitaal vermenigvuldigd met een negatief tarief van -0,160% (tegenover -0,092% voor het belastingjaar 2021), d.w.z. een effectief tarief van 0% voor grote ondernemingen.
  • Voor kleine en middelgrote ondernemingen wordt dit tarief met 0,5% verhoogd, waardoor het voor het belastingjaar 2022 op 0,340% komt (tegen 0,408% voor 2021). 

Het in aanmerking te nemen risicokapitaal is gelijk aan een vijfde van het positieve verschil tussen het jaarlijkse bedrag van het risicokapitaal aan het einde van de belastbare periode enerzijds en het jaarlijkse bedrag van het risicokapitaal aan het einde van de vijfde voorgaande belastbare periode anderzijds.

Hoe een aanvraag indienen?

De aftrek wordt toegepast na de aftrek voor Octrooi-inkomsten maar vóór de aftrek Vorige Verliezen en de Investeringsaftrek.
De vennootschap moet bovendien een opgave voegen bij de aangifte.

Opgelet : De hier verstrekte informatie is enkel een hulpmiddel om de belastingmaatregel te begrijpen. De volledigheid ervan kan alleen worden nagegaan door te verwijzen naar de geldende wettelijke bepalingen (met name het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het Koninklijk Besluit tot uitvoering daarvan).

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.