subsidies

Premie LEZ : een oud bedrijfsvoertuig vervangen (lage emissiezone)

Laatst gewijzigd:

21 januari 2019

Doel:

Milieu
Investeringen

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat

Mag uw bedrijfsvoertuig weldra niet langer rijden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat een lage emissiezone (LEZ) geworden is? Vraag dan een tegemoetkoming aan om een licht bedrijfsvoertuig van categorie N1 te vervangen.

Waarover gaat het?

Mag uw bedrijfsvoertuig weldra niet langer rijden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat een lage emissiezone (LEZ) geworden is? Vraag dan een tegemoetkoming aan om een licht bedrijfsvoertuig van categorie N1 te vervangen.

Wie komt in aanmerking?
Wat zijn de voorwaarden?

Deze ondernemingen kunnen een premie ontvangen voor de vervanging van een licht bedrijfsvoertuig (N1) dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingeschreven is en dat weldra niet langer in het Gewest zal mogen rijden.

De investering moet:

 • een noodzakelijk verband hebben met de activiteiten van de onderneming;
 • ingeschreven zijn als vaste activa in de jaarrekeningen (rechtspersonen) of in de tabel van de afschrijvingen (natuurlijke personen);
 • betrekking hebben op een nieuw goed of een tweedehandsvoertuig aangekocht bij een professional van wie de activiteit betrekking heeft op de verkoop van dergelijke voertuigen;
 • Sommige soorten investeringen zijn niet toegelaten: overbodig karakter, exportgerelateerd, bestemd voor de verhuur, enz.

Vervangen voertuig

Het vervangen voertuig beantwoordt aan de volgende normen:

Periode*Brandstof en norm**2018

 • Voertuig op diesel van de Euronorm II /2
 • Voertuig op benzine of aardgas: zonder Euronorm of Euronorm I /1

2019

 • Voertuig op diesel van de Euronorm 3 / III

2020 et 2021

 • Voertuig op diesel van de Euronorm 4 / IV

2022, 2023 et 2024

 • Voertuig op diesel van de Euronorm 5 / V, 5a of 5b
 • Voertuig op benzine of aardgas: van de Euronorm II / 2

Bijvoorbeeld: in 2019 kunt u een voertuig vervangen dat niet meer in de LEZ zal mogen rijden vanaf 1 januari 2020.

* Het jaar waarmee rekening gehouden wordt, is dat waarin de aanvraag wordt opgestuurd.
** De Euronorm is terug te vinden op de grijze kaart van het voertuig.

Aangekocht voertuig

Het gekochte voertuig moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • ingeschreven zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (behalve in het geval van een financieringshuur/leasing);
 • de Europese uitstootnormen naleven die op het ogenblik van de beslissing van steuntoekenning gelden ten aanzien van nieuwe voertuigen die op de markt komen;
 • tot de categorie N1 behoren;
 • voorwerp zijn van effectief gebruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Welk bedrag wordt toegekend?

De premie bedraagt 20% van de aanvaarde uitgaven met een maximum van € 3.000 per vervangen voertuig.
Een onderneming kan een premie krijgen voor maximaal drie voertuigen.

Hoe een aanvraag indienen?

De procedure beslaat 3 fasen:

Stap 1: vóór de investeringen (en elke verbintenis)

Bij het aanvraagformulier moeten een aantal bijlagen gevoegd worden.

Naar aanleiding van uw voorafgaande toelatingsaanvraag verstuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid een ontvangstbewijs binnen de maand die volgt op de aanvraag.

Werd uw aanvraag aanvaard? Dan mag de investering uitgevoerd worden en mag de procedure voor het ontvangen van de premie voortgezet worden.

Stap 2: de investeringen

Vanaf de datum van voornoemd ontvangstbewijs heeft u een termijn van zes maanden om de investeringen uit te voeren (de facturen moeten minimaal € 500 excl. btw bedragen) en het volledige steunaanvraagdossier te versturen samen met alle nodige gegevens om het tegemoetkomingsbedrag te berekenen.

Stap 3: de betaling van de premie

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de premie in één keer.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.