subsidies

Premie om prospecten uit te nodigen

Laatst gewijzigd:

25 oktober 2021

Doel:

Export

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
 • Voor wie : zelfstandigen en kmo's die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren
 • Voor wat : tussenkomst in de uitgaven voor de verblijfs- en verplaatsingskosten van prospecten uit een land buiten de Europese Unie
 • Hoeveel : 50% van de toelaatbare kosten excl. btw  
Waarover gaat het?

Heeft je onderneming deelgenomen aan een door Brussel Economie en Werkgelegenheid gesubsidieerde beurs of prospectiereis buiten de Europese Unie? Heb je contacten gelegd met mogelijke klanten die hun activiteit in die landen uitoefenen? Ontvang een terugbetaling van maximaal 50% van de kosten als je prospecten uit die landen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitnodigt.

Wie komt in aanmerking?

De steun is bestemd:

 • voor zelfstandigen en kmo's
 • die een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen;
 • die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren en
 • die tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de minimissteun" verkregen hebben.

Raadpleeg alle informatie op Brussel Economie en Werkgelegenheid om zeker te zijn dat je recht hebt op steun.

Noteer dat hub.brussels je kan begeleiden voor de internationale ontwikkeling van je bedrijf.

Wat zijn de voorwaarden?
 • jouw onderneming heeft deelgenomen aan een door Brussel Economie en Werkgelegenheid gesubsidieerde beurs of prospectiereis in een land buiten de Europese Unie
 • je nodigt prospecten uit die hun activiteiten in die landen uitoefenen om naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te komen.

Volgende uitgaven kunnen gesubsidieerd worden:

 • de logieskosten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van maximaal twee prospecten gedurende maximaal twee nachten;
 • hun verplaatsingskosten naar België en terug. 

Andere voorwaarden:

 • De prospecten zijn nog niet in Brussel (minimaal 1 dag vóór hun aankomst). 
 • De kostprijs van het project is voldoende substantieel (minimale tegemoetkoming vastgelegd op 500 euro).
 • Interne uitgaven van de onderneming, regelmatige uitgaven en buitensporige uitgaven zijn uitgesloten

Enkel Brussel Economie & Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of je recht hebt op steun.

Een onderneming die een tegemoetkoming ontvangt:

 • vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
 • vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
 • behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot de toekenning van de premie;
 • bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
 • leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn (met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard,..).

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Welk bedrag wordt toegekend?

Tegemoetkomingspercentage

 • 50% van de toelaatbare kosten excl. btw.

plafonds en forfaits

 • Maximaal 2 prospecten gedurende 2 nachten
 • Forfaitaire bedragen voor logieskosten: Belgisch forfait
 • Forfait vliegtuigreis: forfait land van herkomstBekijk de forfaitaire bedragen voor jouw bestemming.
 • Maximale tegemoetkoming van 3.000 euro per aanvraag.
 • Maximaal 2 gesubsidieerde uitnodigingen van prospecten per kalenderjaar.
Hoe een aanvraag indienen?
 • Dien je steunaanvraag online in uiterlijk de dag van je vertrek.

 • Regel de komst van de prospecten en bewaar alle facturen en alle tickets.

 • Binnen 90 dagen na de prospectiereis vraag je de betaling van de steun aan: verstuur alle facturen en bewijsstukken van de uitgaven evenals een resultatenverslag van het bezoek van de prospecten naar je dossierbeheerder (zie ontvangstbewijs of beslissingsfiche).

Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.