subsidies

Premie om te exposeren op een beurs in het buitenland

Laatst gewijzigd:

16 september 2020

Doel:

Export

Soort tegemoetkoming:

Subsidies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
 • Voor wie : zelfstandigen en kmo's die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren
 • Voor wat : tussenkomst in de toelaatbare kosten gelinkt aan je deelname als exposant op een beurs in het buitenland.
 • Hoeveel : maximaal 75% van de toelaatbare kosten
Waarover gaat het?

Premie van maximaal 75% van de kosten als u tentoonstelt op een beurs in het buitenland (fysieke of virtuele beurs, salon, markt, expositie, ontmoeting met partners, professioneel congres, press days, ...).

Wie komt in aanmerking?

De steun is bestemd:

 • voor de zelfstandigen en kmo's
 • die een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen;
 • die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren en
 • die tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de minimissteun" verkregen hebben.De interne uitgaven van de onderneming, de terugkomende en buitensporige uitgaven worden niet in overweging genomen om het bedrag van de premie te berekenen.

Raadpleeg alle informatie op Brussel Economie en Werkgelegenheid om je ervan te vergewissen dat je recht hebt op steun.

Wat zijn de voorwaarden?
 • je huurt een standplaats op je eentje of je neemt deel aan een collectieve standplaats als er geen enkele andere vorm van steun voor die beurs gepland is;
 • je neemt deel aan de beurs onder je eigen naam of onder de naam van een van je merken (naam van de Brusselse onderneming op de beurs);
 • Je eigen afgevaardigden vertegenwoordigen jou;
 • het evenement heeft een internationaal karakter.

De gesubsidieerde uitgaven hebben betrekking op:

 • de huurkosten voor een fysieke of virtuele standplaats op een beurs in het buitenland (behalve wanneer het om een gemeenschappelijke standplaats gaat die door een overheid gefinancierd wordt; 
 • de kosten voor de opbouw en het beheer van de stand;
 • uitgezonderd de personeelskosten;
 • de reis- en de verblijfkosten.

Andere voorwaarden:

 • de beurs is nog niet geopend (minimaal 1 dag vóór de opening van de beurs). 
 • de kostprijs van het project is voldoende substantieel (minimale tegemoetkoming vastgelegd op 500 euro).
 • de interne uitgaven van de onderneming, de terugkomende en buitensporige uitgaven worden niet in overweging genomen om het bedrag van de premie te berekenen.

Enkel Brussel Economie & Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of je recht hebt op steun.

Een onderneming die een tegemoetkoming ontvangt:

 • vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
 • vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
 • behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot de toekenning van de premie;
 • bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
 • leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn (met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard,..).

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Welk bedrag wordt toegekend?

Tegemoetkomingspercentage

 • Ondernemingen die sinds minder dan vier jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: 50% van de toelaatbare kosten excl. btw.
 • Ondernemingen die minder dan vier jaar oud zijn: 75% van de toelaatbare kosten excl. btw.

Kosten die in aanmerking komen

Plafond van de steun

 • Maximaal 12.500 euro en vier gesubsidieerde beurzen per kalenderjaar.
 • Maximaal vier gesubsidieerde deelnames aan eenzelfde beurs (voor of na 2018).
Hoe een aanvraag indienen?
 • Dien je steunaanvraag in uiterlijk de dag vóór de opening van de beurs. 
  Dat kan via de online applicatie MyBEE van Brussel Economie en Werkgelegenheid
    
 • Neem deel aan de beurs en bewaar alle facturen en alle tickets.
   
 • Binnen 90 dagen na de sluiting van de beurs vraag je de betaling van de steun aan: verstuur alle facturen en bewijsstukken naar je dossierbeheerder (zie ontvangstbewijs of beslissingsfiche).
Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.