subsidies

Premie om te exposeren op een fysieke beurs in het buitenland

Laatst gewijzigd:

25 oktober 2021

Doel:

Export

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
 • Voor wie : zelfstandigen en kmo's die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren
 • Voor wat : tussenkomst in de toelaatbare kosten gelinkt aan je deelname als exposant op een beurs in het buitenland.
 • Hoeveel : maximaal 75% van de toelaatbare kosten
Waarover gaat het?

Premie van maximaal 75% van de kosten als je tentoonstelt op een beurs in het buitenland (fysieke beurs, salon, markt, expositie, ontmoeting met partners, professioneel congres, press days, ...).

Wie komt in aanmerking?

De steun is bestemd:

 • voor de zelfstandigen en kmo's (vzw's en overheidsbedrijven zijn van deze regeling uitgesloten)
 • die een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen;
 • die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren en
 • die tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de minimissteun" verkregen hebben.

Raadpleeg alle informatie op Brussel Economie en Werkgelegenheid om je ervan te verzekeren dat je recht hebt op steun.

Wat zijn de voorwaarden?
 • Je huurt een standplaats (op je eentje of binnen een collectief);
 • Je neemt deel aan de beurs onder je eigen naam of onder de naam van een van jouw merken (naam van de Brusselse onderneming op de beurs). Je eigen afgevaardigden vertegenwoordigen jou ;
 • Het evenement is commercieel en internationaal van aard.

De gesubsidieerde uitgaven hebben betrekking op:

 • de huurkosten voor een fysieke standplaats op een beurs in het buitenland (behalve wanneer het om een gemeenschappelijke standplaats gaat die door een overheid gefinancierd wordt); 
 • de kosten voor de opbouw en het beheer van de stand, uitgezonderd de personeelskosten;
 • De reiskosten, de logieskosten en de uitgaven ter plaatse (maaltijden en verplaatsingen) in het land van bestemming.

Andere voorwaarden:

 • De aanvraag wordt minstens 1 dag vóór de opening van de beurs ingediend. 
 • De kostprijs van het project is voldoende substantieel (minimale tegemoetkoming vastgelegd op 500 euro).
 • Interne uitgaven van de onderneming, regelmatige uitgaven en buitensporige uitgaven zijn uitgesloten.

Enkel Brussel Economie en Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of u recht heeft op steun.

Een onderneming die een tegemoetkoming ontvangt:

 • vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
 • vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
 • behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot de toekenning van de premie;
 • bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
 • leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn (met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard,..).

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Welk bedrag wordt toegekend?

Tegemoetkomingspercentage

 • Ondernemingen die al minstens vier jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: 50% van de in aanmerking komende kosten excl. btw.
 • Ondernemingen die nog geen vier jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: 75% van de in aanmerking komende kosten excl. btw.

Plafonds van de steun

 • Wat het logies en de uitgaven ter plaatse betreft, komen enkel de uitgaven tussen de dag vóór de opening van de beurs en de dag na de sluiting van de beurs komen in aanmerking.
 • Forfaitaire bedragen voor de logieskosten, de uitgaven ter plaatse en de reiskosten met het vliegtuig:
  Bekijk de forfaitaire bedragen voor jouw bestemming.
 • Maximaal 15.000 euro en vier gesubsidieerde beurzen per kalenderjaar.
Hoe een aanvraag indienen?
 • Dien je steunaanvraag uiterlijk op de dag voor de opening van de beurs in. Dat kan online.
 • Neem deel aan de beurs en bewaar alle facturen en alle tickets.
 • Binnen 90 dagen na de sluiting van de beurs vraagt u de betaling van de steun aan: verstuur alle facturen en bewijsstukken naar uw dossierbeheerder (zie ontvangstbewijs of beslissingsfiche).
Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.