subsidies

Premie om te exposeren op een virtuele beurs

Laatst gewijzigd:

26 oktober 2021

Doel:

Export

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
 • Voor wie : Brusselse zelfstandigen en kmo's die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren
 • Voor wat : tussenkomst in de inschrijvingskosten voor een internationale handelsbeurs.
 • Hoeveel : maximaal 75 % 
Waarover gaat het?

Wil je je producten of diensten promoten tijdens een virtuele beurs?  Ontvang een terugbetaling van maximaal 75% van de inschrijvingskosten voor een internationale handelsbeurs.

Wie komt in aanmerking?

De steun is bestemd:

 • voor de zelfstandigen en kmo's (VZW's en overheidsbedrijven zijn van deze regeling uitgesloten)
 • die een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen;
 • die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren en
 • die tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de minimissteun" verkregen hebben.De interne uitgaven van de onderneming, de terugkomende en buitensporige uitgaven worden niet in overweging genomen om het bedrag van de premie te berekenen

Controleer of je onderneming een kmo is die actief is in een sector die recht heeft op een premie

Wat zijn de voorwaarden?

Welke beurs?

Onder een virtuele beurs verstaan we een digitaal evenement tijdens welk ondernemingen die actief zijn in een welbepaalde activiteitensector hun diensten en goederen online exposeren en tijdens welk de exposerende ondernemingen afspraken kunnen plannen met prospecten of klanten zonder dat de deelnemers zich ter plaatse moeten begeven, ongeacht waar ze zich geografisch bevinden.

Brussel Economie en Werkgelegenheid steunt je om tijdens een virtuele beurs te exposeren als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je exposeert onder je eigen naam of onder de naam van een van jouwmerken (naam van de Brusselse onderneming op de beurs). Je eigen afgevaardigden vertegenwoordigen jou;
 • het evenement is commercieel en internationaal van aard;
 • het evenement duurt maximaal één maand. Inschrijvingen voor een online platform worden niet gesubsidieerd. De premie betreft de deelname aan een virtuele beurs als exposant.

De enige gesubsidieerde uitgaven zijn de inschrijvingskosten als exposant.

Andere voorwaarden

 • De beurs is nog niet geopend (minimaal 1 dag vóór de opening van de beurs). 
 • De kostprijs van het project is voldoende substantieel (minimale tegemoetkoming vastgelegd op 500 euro).
 • De interne uitgaven van de onderneming, de terugkomende en buitensporige uitgaven worden niet in overweging genomen om het bedrag van de premie te berekenen.
 • Zijn uitgesloten: virtuele prospecties, opleidingen, congressen, seminaries of vergaderingen van beroepsverenigingen of -federaties.

Enkel Brussel Economie en Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of je recht hebt op steun.

Een onderneming die een tegemoetkoming ontvangt:

 • vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
 • vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
 • behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot de toekenning van de premie;
 • bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
 • leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn (met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard,..).

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Welk bedrag wordt toegekend?

Tegemoetkomingspercentage

 • Ondernemingen die sinds meer dan vier jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: 50% van de toelaatbare kosten excl. btw.
 • Ondernemingen die sinds minder dan vier jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: 75% van de toelaatbare kosten excl. btw.

Plafonds en forfaits van de steun

 • Maximaal 10 000 euro en 4 gesubsidieerde beurzen per kalenderjaar.
 • Maximaal vier gesubsidieerde deelnames aan eenzelfde beurs (voor of na 2018).
Hoe een aanvraag indienen?
 • Dien je steunaanvraag uiterlijk op de dag voor de opening van de beurs in. Dat kan online.
 • Neem deel aan de beurs en bewaar alle facturen en alle tickets.
 • Binnen 90 dagen na de sluiting van de beurs vraag je de betaling van de steun aan: verstuur alle facturen en bewijsstukken naar jouw dossierbeheerder (zie ontvangstbewijs of beslissingsfiche).

NB: Steunaanvragen voor virtuele beurzen die al plaatsvonden tussen 28.01.2021 en 30.09.2021 kunnen tot en met 31.12.2021 ingediend worden. Als de beurs afgelopen is op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend, moet de begunstigde de bewijsstukken bij zijn aanvraag voegen.  Als de beurs afloopt na het indienen van de aanvraag, moet Brussel Economie en Werkgelegenheid alle bewijsstukken ontvangen binnen 90 dagen na de slotdag van de beurs. 

Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.