subsidies

Premie ter erkenning van de competenties van het personeel

Laatst gewijzigd:

21 mei 2021

Doel:

Welzijn op het werk
Vorming

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
  • Voor wie : elke Brusselse onderneming die in bepaalde activiteitensectoren actief is.
  • Voor wat : het dekken van de organisatiekosten van proeven om de competenties van personeel te erkennen.
  • Hoeveel  : € 600 euro per proef over 12 maanden
Waarover gaat het?

Ontvang een premie die tot 15.000 euro per jaar kan bedragen om proeven te organiseren om hun competenties te laten erkennen!

Wie komt in aanmerking?

Elke onderneming (met uitzondering van de centra voor de erkenning van competenties) die een bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft en die actief is in bepaalde activiteitensectoren. Ondernemingen die geherstructureerd worden, zijn uitgesloten

Wat zijn de voorwaarden?

Je kan een premie verkrijgen om de organisatiekosten te dekken van proeven voor de erkenning van competenties. Wie kan er kandidaat zijn voor deze proeven?

  • De tewerkgestelde werknemers van een Brusselse vestigingseenheid van jouw onderneming ;
  • De tewerkgestelde werknemers in een Brusselse vestigingseenheid van een andere onderneming
  • De personen die als niet-werkende werkzoekende bij Actiris zijn ingeschreven.

Om de premie te verkrijgen moet je onderneming, met de hulp van een centrum voor de erkenning van competenties, een minimumaantal proeven per jaar organiseren:

  • micro of kleine onderneming: mimimaal 2 proeven per periode van 12 maanden;
  • middelgrote of grote onderneming: minimaal 10 proeven per periode van 12 maanden.

Minimaal één van de georganiseerde proeven moet door een van jouw werknemers afgelegd worden. Het volstaat niet louter lokalen en voorzieningen ter beschikking te stellen.

Een laatste voorwaarde om een premie te kunnen ontvangen, is dat er vóór de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst geen enkele vorm van verbintenis (bijvoorbeeld: bestelbon, inschrijving voor een opleiding of een beurs, enz.) mag zijn aangegaan m.b.t. de aan het desbetreffende project verbonden kosten.

Welk bedrag wordt toegekend?
Bedrag van de premie

€ 600 euro per proef over een periode van twaalf maanden

Maximum

Een maximale tegemoetkoming van 15.000 euro per kalenderjaar

Zijn er onverenigbaarheden?
  • Ondernemingen die geherstructureerd worden, zijn uitgesloten.
Hoe een aanvraag indienen?

Stap 1: Aanvraag van de premie

Vul het formulier (binnenkort beschikbaar) in en verzend het uiterlijk 15 maanden na de datum van de eerste proef. Bij uw formulier moet u een aantal bijlagen voegen. Je kan de premie online aanvragen.

Naar aanleiding van je aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid je binnen drie maanden een ontvangstbericht van je dossier sturen.

Betaling van de premie

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de premie in één keer.

Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.