Tools

Premie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de verfraaiing van gevels

Laatst gewijzigd:

19 november 2021

Doel:

Investeringen

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Waarover gaat het?

Deze premie moet helpen om de volledige gevel van het gebouw langs de straatkant op te knappen en tegen vocht en graffiti te beschermen.

Wie komt in aanmerking?

Alle eigenaars (ook als ze niet in het betreffende gebouw wonen), bepaalde huurders en beheerders komen voor deze premie in aanmerking. Ook sociale verhuurkantoren en bepaalde vzw’s kunnen deze premie aanvragen.

Een premie voor de verfraaiing van gevels kan ook door een handelaar aangevraagd worden, op voorwaarde dat hij zijn hoofdverblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft en hij in het bezit is van een geregistreerde handelshuurovereenkomst die op het moment van de aanvraag nog minstens 6 jaar geldig is.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor een premie voor de verfraaiing van gevels, moeten de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • het gebouw ligt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is ten minste 25 jaar oud;
 • het moet om een gesloten bebouwing vlak bij de openbare weg gaan. De betreffende gevel moet aan de straatzijde liggen of mag niet verder dan 8 meter van de rooilijn inspringen (12 m in bepaalde zones);
 • ten minste twee derde van de verdiepingen worden voor huisvesting gebruikt;
 •  elke aanvraag dient alle gevels van een gebouw te betreffen.
 • de werkzaamheden worden door een aannemer, die beschikt over een ondernemingsnummer, uitgevoerd volgens de toegestane technieken;
 • de werkzaamheden zijn nog niet begonnen;
 • de aanvrager-eigenaar, -handelshuurder of beheerder moet er zich toe verbinden de woonbestemming van het gebouw te behouden gedurende minstens vijf jaar na de betaling van de premie;
 • er moet minstens 20 jaar gelopen zijn sinds de laatste uitbetaling van de vorig toegekende premie voor de zelfde gevel. Voor een becshermd goed is dit 5 jaar voor de uitgevoerde werken;
 • de verfraaiingswerken mogen pas gestart worden nadat de aanvrager een "voorlopige belofte van de premie" van de Directie Huisvesting heeft ontvangen. De voorafgaande  plaatsing van stellingen wordt echter wel toegestaan;
 • enkel de werken die in de regelgeving vermeld staan, worden in aanmerking genomen voor de berekening van de premie;
 • na het akkoord van de afgevaardigde van de Directie Huisvesting heeft u 2 jaar de tijd om de werken te laten uitvoeren en de nodige administratie af te ronden.
Welk bedrag wordt toegekend?

Het bedrag van de premie hangt af van de wijk waar het gebouw staat en van de gezinsinkomsten. De premie varieert van 30 tot 85 % van de goedgekeurde bedragen, naargelang het geval.

Per annvraag is er een minimum van 700€ en een maximumbedrag van 25.000€ voor de werken die in aanmerking worden genomen (btw inbegrepen). Voor de bedragen onder dit minimum en boven dit maximum is er geen tussenkomst.

Hoe een aanvraag indienen?
Hulp nodig? Contacteer Brussel Stedenbouw en Erfgoed

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.