subsidies

Premie voor advies over je exportstrategie

Laatst gewijzigd:

26 oktober 2021

Doel:

Export

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
 • Voor wie : Brusselse zelfstandigen en kmo's die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren
 • Voor wat: beroep doet op een externe consultant voor je internationale exportstrategie
 • Hoeveel :  50% van de kosten van de consultant
Waarover gaat het?

Ontvang een terugbetaling van maximaal 50% van de kosten als je een beroep doet op een externe consultant om alle aspecten van je internationale strategie te boosten.

Wie komt in aanmerking?

De steun is bestemd:

 • voor de zelfstandigen en kmo's (vzw's en overheidsbedrijven zijn van deze regeling uitgesloten)
 • die een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen;
 • die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren en
 • die tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de minimissteun" verkregen hebben.

Controleer snel of je onderneming een kmo is, die actief is in een sector die recht heeft op deze premie.      

Wat zijn de voorwaarden?

Dankzij de steun van Brussel Economie en Werkgelegenheid kan je beroep doen op externe consultants voor jouw exportstrategie. De gesubsidieerde consultancyopdracht moet betrekking hebben op een van volgende doelstellingen:

 1. je wegwijs maken in exporttechnieken en het oprichten van een exportcel binnen je onderneming;
 2. het selecteren van de te prospecteren markten, het aanpassen van de producten of verpakkingen aan de buitenlandse markten, studies verrichten betreffende de conformiteit met buitenlandse normen, berekenen van offertes voor de export en het opstellen van agentschaps-, vertegenwoordigings- of distributiecontracten;
 3. buitenlandse markten prospecteren;
 4. de inhoud van technisch-commerciële documentatie (op papier of digitaal) ontwerpen in een andere taal dan Nederlands of Frans (komen niet in aanmerking: de kosten voor grafisch ontwerp, druk en vertaling);
 5. een merk deponeren of laten registreren of certificeren in het buitenland;
 6. je informeren over de douanetarieven en -procedures.

Andere voorwaarden:

 • De kostprijs van het project is voldoende substantieel (minimale tegemoetkoming vastgelegd op 500 euro).
 • De interne uitgaven van de onderneming, de regelmatige uitgaven en de buitensporige uitgaven worden niet in overweging genomen om het bedrag van de premie te berekenen.
 • De begunstigde is sinds minstens twee jaar ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • De externe consultant:
  • Als persoon :
   • is gespecialiseerd in buitenlandse handel,  
   • oefent zijn consultancy-activiteiten sinds minstens twee jaar uit
   • beschikt over een lijst met referenties die zijn bekwaamheid en zijn praktijkervaring aantonen
   • heeft geen band met uw onderneming

  • Als dienstverlenende externe :

   • heeft adviesverlening als hoofdactiviteit en factureert rechtstreeks aan de onderneming

Enkel Brussel Economie & Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of je recht hebt op steun.

Een onderneming die een tegemoetkoming ontvangt:

 • vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
 • vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
 • behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot de toekenning van de premie;
 • bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
 • leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn (met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard,..).

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Welk bedrag wordt toegekend?

Bedrag van de tegemoetkoming

 • 50% van de kosten van de consultant excl. btw.

Plafond van de steun

 • Maximaal 10.000 euro steun
 • Maximaal 5 consultancyopdrachten per kalenderjaar
Hoe een aanvraag indienen?
 • Dien je steunaanvraag minimaal 2 weken vóór het begin van de consultancyopdracht in. Dat kan online.

 • Brussel Economie en Werkgelegenheid verstuurt je een ontvangstbericht van je aanvraag.

 • Zodra je dit ontvangstbericht ontvangen hebt, vraag je de consultant zijn opdracht aan te vatten.

 • Binnen 90 dagen na het einde van de consultancyopdracht vraag je de betaling van de steun aan: verstuur alle facturen naar je dossierbeheerder (zie ontvangstbewijs of beslissingsfiche).

Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.