subsidies

Premie voor de deelname aan een offerteoproep buiten de Europese Unie

Laatst gewijzigd:

25 oktober 2021

Doel:

Export

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
 • Voor wie : Brusselse zelfstandigen en kmo's die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren
 • Voor wat : deelname aan een internationale offerteoproep buiten de Europese Unie.
 • Hoeveel : 50% van de toelaatbare kosten excl. btw.
Waarover gaat het?

Ontvang een terugbetaling van maximaal 50% van de kosten als je deelneemt aan een internationale offerteoproep buiten de Europese Unie

Wie komt in aanmerking?

De steun is bestemd:

 • voor de zelfstandigen en kmo's
 • die een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen;
 • die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren en
 • die tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de minimissteun" verkregen hebben.

Controleer snel of jouw onderneming een KMO is die actief is in een sector die recht heeft op deze premie.      

Wat zijn de voorwaarden?

De premie heeft betrekking op:

 • de uitgaven voor de aankoop van bestekken voor een buiten de Europese Unie gevestigde overheid;
 • de uitgaven betreffende de reizen uitgevoerd om de offerte voor te bereiden;
 • de loonkosten naar rato van de gepresteerde uren voor het indienen van de offerte.

Wat de verblijf- en de reiskosten per vliegtuig betreft, wordt het bedrag van de tegemoetkoming berekend op basis van forfaits.
Zie het bedrag van de forfaits die met jouw bestemming overeenkomen.

Andere voorwaarden:

 • de datum voor indiening van de offertes ligt in de toekomst.
 • het bedrag van het project is voldoende substantieel (minimale tegemoetkoming vastgelegd op 1.000 euro).
 • de interne uitgaven van de onderneming, de terugkomende en buitensporige uitgaven worden niet in overweging genomen om het bedrag van de premie te berekenen.

Enkel Brussel Economie & Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of je recht hebt op steun.

Een onderneming die een tegemoetkoming ontvangt:

 • vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
 • vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
 • behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot de toekenning van de premie;
 • bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
 • leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn (met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard,..).

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Welk bedrag wordt toegekend?

Tegemoetkomingspercentage

 • 50% van de toelaatbare kosten excl. btw.

Plafond van de steun

 • Maximaal 10.000 euro steun en drie gesubsidieerde deelnames per kalenderjaar.
Hoe een aanvraag indienen?
 • Je dient de steunaanvraag in te dienen voordat je je offerte indient.  Dat kan online.
 • Maak je offerte klaar, bewaar alle bewijsstukken (facturen, betalingsbewijzen van een rekening van jouw onderneming, timesheets, gedagtekend attest van indiening van een offerte, ...).
 • Vraag de betaling van de steun uiterlijk 90 dagen na de indiening van je offerte aan. Daartoe verstuur je alle bewijsstukken naar je dossierbeheerder (zie ontvangstbewijs of beslissingsfiche). 
 • Zodra de aanbestedende overheid je op de hoogte gebracht heeft van de resultaten van de toewijzing van de opdracht bezorg je deze resultaten per e-mail aan je dossierbeheerder, anders kan je dit soort subsidie niet meer ontvangen.

Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.