subsidies

Premie voor een aanwerving in het kader van een exportproject

Laatst gewijzigd:

22 oktober 2021

Doel:

Export

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
 • Voor wat :  voltijds aanwerven van een nieuwe werknemer om te kunnen exporteren
 • Voor wie : zelfstandigen en micro- en kleine ondernemingen in welbepaalde activiteitensectoren
 • Hoeveel : forfaitair bedrag van 20.000 euro
Waarover gaat het?

Ontvang een forfaitair bedrag van 20.000 euro om een werknemer voltijds in dienst te nemen die belast wordt met de uitvoering van een specifiek exportproject voor jouw bedrijf.

Wie komt in aanmerking?

De steun is bestemd voor:

 • de zelfstandigen en micro- en kleine ondernemingen
 • die al minstens twee jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • en waarvan de omzet met minstens 5% is toegenomen over de voorbije twee fiscale jaren (aangetoond d.m.v. de btw-aangiften).
  Bijvoorbeeld: voor een tijdens het tweede semester van 2021 ingediende premie-aanvraag moet de omzet van 2020 vergeleken worden met die van 2019.

Om de steun te verkrijgen moet je ook:

 • een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen;
 • actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren  en
 • tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de-minimissteun" verkregen hebben.

Raadpleeg alle informatie op Brussel Economie en Werkgelegenheid om zeker te zijn dat je recht hebt op steun.

Wat zijn de voorwaarden?

Brussel Economie en Werkgelegenheid helpt je op voorwaarde dat:

 • De aanwerving nog niet heeft plaatsgevonden. Die moet binnen de zes maanden gebeuren.
 • De aangeworven persoon nog nooit in de begunstigde onderneming heeft gewerkt.

Enkel Brussel Economie & Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of je recht hebt op steun.

Een onderneming die een tegemoetkoming ontvangt:

 • vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
 • vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
 • behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot de toekenning van de premie;
 • bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
 • leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn (met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard,..).

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Welk bedrag wordt toegekend?

Bedrag van de subsidie

 • Forfaitair bedrag van 20.000 euro voor een jaar tewerkstelling.

Plafond van de steun

 • Maximaal 1 gesubsidieerde exportgerelateerde aanwerving over 3 kalenderjaren.

Hoe een aanvraag indienen?

1. Minstens vijf weken vóór de ondertekening van de arbeidsovereenkomst met de aangeworven werknemer:

Vraag het advies van Hub.brussels over de relevantie en de kwaliteit van het specifieke exportgerelateerde project. Zend daartoe een e-mail naar incitantexport@hub.brussels, met volgende bijlagen:

 1. een voorstelling van de onderneming,
 2. een voorstelling van het exportproject,
 3. een bedrijfsplan,
 4. een provisioneel financieringsplan,
 5. een marktanalyse,
 6. de functiebeschrijving van het aan te werven profiel.

2. Dien je steunaanvraag (online) minstens twee weken vóór de ondertekening van de arbeidsovereenkomst in.

Verstuur de volgende documenten, via e-mail of met de post, naar het in het formulier vermelde adres:

 • het formulier,
 • het advies van Hub.brussels.
 • De btw-aangiften van de laatste twee fiscale jaren.

3. Brussel Economie en Werkgelegenheid

 • verstuurt je een ontvangstbericht van je aanvraag;
 • brengt je ervan op de hoogte of je al dan niet een subsidie ontvangt.
  Zo ja:

4. Neem de werknemer in dienst binnen zes maanden na de datum van het ontvangstbericht.

5. Stuur vervolgens een kopie van de arbeidsovereenkomst naar Brussel Economie en Werkgelegenheid. Je ontvangt dan 50% van de subsidie.

6. Uiterlijk 15 maanden na de ondertekening van de arbeidsovereenkomst vraag je de betaling van de resterende 50% aan: verstuur de twaalf loonfiches naar je dossierbeheerder (zie ontvangstbewijs of beslissingsfiche).  

Opmerking: Als de aangeworven werknemer de onderneming verlaat tijdens het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, moet de onderneming Brussel Economie en Werkgelegenheid daarvan op de hoogte brengen binnen drie maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst. De onderneming beschikt dan eenmalig over zes maanden om een andere werknemer aan te werven die, in het kader van deze subsidie, gelijkgesteld zal worden met de vertrokken werknemer. De begunstigde beschikt slechts éénmaal per gesubsidieerd project over die mogelijkheid.

Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.