subsidies

Premie voor een investering: burenhinder, vervuilde site, beplantingen

Laatst gewijzigd:

25 mei 2021

Doel:

Milieu
Onvoorziene omstandigheden

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
 • Voor wie : ondernemingen die een hoofdkantoor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben, en actief zijn in bepaalde activiteitssectoren.
 • Voor wat : uitvoering van werken die worden opgelegd door een gerechtelijke of administratieve beslissing, een norm of een vergunning 
 • Hoeveel : tot 40% van de investering
Waarover gaat het?

Een gerechtelijke of administratieve beslissing, een norm of een vergunning verplicht je ertoe werken uit te voeren? Je kan een premie krijgen die tot 40% dekt van een investering bij burenhinder, een vervuilde site of inzake beplanting.

Wie komt in aanmerking?

Ondernemingen die een hoofdkantoor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben, en actief zijn in bepaalde activiteitssectoren.

Wat zijn de voorwaarden?

Je kan een premie krijgen als de inrichting of aankoop:

 • wordt opgelegd door een gerechtelijke of administratieve beslissing, een norm of een vergunning;
 • verband houdt met
  • burenhinder (belemmering van het zicht, blokkering van de lichtinval, geluidsoverlast of lichtvervuiling)
  • de reiniging van vervuilde sites of de behandeling van verontreinigde gronden
  • beplantingen, groendaken en groene gevels, voor zover die geen stedenbouwkundige lasten vormen.
 • minstens € 5.000 kost.

Deze investeringen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • noodzakelijk met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf;
 • beheerd als een goede huisvader: overbodige uitgaven zijn niet toegestaan;
 • nieuwe goederen: investeringen in tweedehandsmeubilair of -materiaal geven geen recht op een premie (met uitzondering van tweedehandsgoederen gekocht van een professional van wie de activiteit bestaat uit de verkoop, recuperatie, opwaardering, het hergebruik of de recyclage van dergelijke goederen, met een waarborg van minimum zes maanden);
 • uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening, leefmilieu, ...;
 • als vaste activa geboekt in de jaarrekeningen (rechtspersonen) of in de tabel met afschrijvingen (natuurlijke personen).

Opgelet: bepaalde investeringen geven geen recht op deze premie. Raadpleeg de volledige lijst in artikel 7 van het besluit.

Bij leasing Deze investeringen moeten bij de materiële vaste activa worden ondergebracht
Bij een gemengd gebruik van een gebouw Enkel investeringen die betrekking hebben op het beroepsgedeelte gebruikt door de begunstigde zijn toegestaan
Voor niet-rollend roerend materiaal De transport-, installatie en montagekosten zijn toegestaan, voor zover die geboekt worden als materiële vaste activa
Welk bedrag wordt toegekend?
Premiepercentage 40% van de toegelaten investeringen
Jaarlijks maximum voor deze premie 80.000 € per kalenderjaar
Hoe een aanvraag indienen?

Fase 1 : Vóór elke voorafgaande verbintenis

Vóór elke bestelbon en vóór het begin van de werken/investeringen moet je een eerste formulier invullen. Daarbij moet je meerdere bijlagen voegen.

Naar aanleiding van de voorafgaande toelatingsaanvraag stuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid je een ontvangstbewijs van jouw dossier. Zodra je dit ontvangstbewijs hebt gekregen, mag je beginnen investeren.

Fase 2 : Investeringen

Vanaf de datum van dit ontvangstbewijs heb je zes maanden de tijd om :

 • de investeringen te verwezenlijken en te betalen (de facturen moeten minimaal € 500 excl. btw bedragen) en
 • een tweede steunaanvraagformulier met de bijhorende bijlagen (facturen en andere documenten) via de MijnBEW-account te bezorgen.

Fase 3 : Uitbetaling van de premie

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt je de premie in één keer uit als je bedrijf minder dan vier jaar oud is of als de premie minder dan € 25.000 bedraagt. Zo niet wordt de premie in twee keer uitbetaald gespreid over twee fiscale jaren.

Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.