subsidies

Premie voor het maken van een informatiedrager

Laatst gewijzigd:

27 augustus 2020

Doel:

Export

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
 • Voor wie : Brusselse zelfstandigen en kmo's die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren.
 • Voor wat: realisatie van exportbevorderend promotiemateriaal in een andere taal dan het Nederlands of het Frans.
 • Hoeveel :  maximaal 75% van de kosten 
Waarover gaat het?

Ontvang een terugbetaling van maximaal 75% van de kosten als je exportbevorderend promotiemateriaal (brochure, catalogus, film, logo, folder, vertaling) maakt in een andere taal dan het Nederlands of het Frans.

Wie komt in aanmerking?

De steun is bestemd:

 • voor de zelfstandigen en kmo's
 • die een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen;
 • die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren en
 • die tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de minimissteun" verkregen hebben.

Raadpleeg alle informatie op Brussel Economie en Werkgelegenheid om je ervan te vergewissen dat je recht hebt op steun.

Wat zijn de voorwaarden?

De premie steunt je om :

 • een drager te laten maken die er speciaal op gericht is de activiteiten, referenties, producten of diensten van je onderneming voor te stellen in een andere taal dan het Nederlands of het Frans.

  • Toegelaten formaten: brochure, folder, catalogus, film, logo.

  • Uitgesloten formaten: website, e-commerceplatform en elke andere digitale drager (voor die dragers kan je de webpremie aanvragen)

 • de drager te laten vertalen naar een andere taal dan het Nederlands of het Frans.

Andere voorwaarden

 • De uitvoering mag nog niet begonnen zijn;
 • Een professionele dienstverlener die onafhankelijk is van de begunstigde zal dat op zich nemen;
 • De kostprijs van het project is voldoende substantieel (minimale tegemoetkoming vastgelegd op 500 euro);
 • De interne uitgaven van de onderneming, de terugkomende en buitensporige uitgaven worden niet in overweging genomen om het bedrag van de premie te berekenen.

Enkel Brussel Economie & Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of je recht hebt op steun.

Een onderneming die een tegemoetkoming ontvangt:

 • vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
 • vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
 • behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot de toekenning van de premie;
 • bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
 • leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn (met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard,..).

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Welk bedrag wordt toegekend?

Tegemoetkomingspercentage

 • Ondernemingen die sinds minder dan vier jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: 50% van de toelaatbare kosten excl. btw.
 • Ondernemingen die minder dan vier jaar oud zijn: 75% van de toelaatbare kosten excl. btw.

Plafond van de steun

 • Maximaal 5.000 euro steun per kalenderjaar.
Hoe een aanvraag indienen?
 • Dien online je steunaanvraag in vooraleer met het ontwerp van de drager te beginnen.
 • Laat de drager maken en bewaar de facturen.
 • Binnen 90 dagen na de voltooiing van de drager vraag je de betaling van de steun aan: verstuur alle facturen en een exemplaar van de drager naar je dossierbeheerder (zie ontvangstbewijs of beslissingsfiche).
  Er zal enkel rekening gehouden worden met facturen van een latere datum dan de datum van ontvangst van aanvraag, met uitzondering van de voorschotfacturen.
Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.