subsidies

Projectoproep : Proof of business

Laatst gewijzigd:

3 februari 2023

Doel:

Adviezen en studies
Innovatie (O&O)

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk

Instelling:

Innoviris
Samengevat
 • Voor wie: ZKO's, ondernemingen.
 • Voor wat:  nagaan van economische en technische relevantie van je innovatief project.
 • Hoeveel : financiering van 50% à 70% van je kosten.
Waarover gaat het?

Heb je nood aan een technische en economische controle van je innovatief project? Ontdek hoe je een subsidie kan bekomen die 50 tot 70% van de kosten voor je proof of business of proof of concept dekt, ongeacht de sector waarin je actief bent. Bovendien krijg je de kans om je werkhypothesen af te toetsen met specialisten op het terrein en doorgewinterde CEO’s.

Wie komt in aanmerking?

Je dient de volgende voorwaarden te vullen om in aanmerking te komen :

 • Je hebt een bedrijf met activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Je wil een eerste technologisch innovatief product of dienst ontwikkelen met een gunstige impact op de economie, de werkgelegenheid of de duurzame ontwikkeling van het Gewest.
 • Je kan aantonen dat de subsidie een stimulerend effect heeft op de uitvoering van je werkprogramma
 • Je kan aantonen dat je bedrijf een deel van de kosten van het project kan dragen
 • Je hebt je verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervuld.

 De toelatingsvoorwaarden vind je in het formulier beschikbaar op de website van Innoviris.

Wat zijn de voorwaarden?

De volgende taken komen in aanmerking :

 • Voor het (eventuele) deel Proof of Concept: aantonen van de technische haalbaarheid en levensvatbaarheid van een vernieuwende technologie, methode of idee met als doel een technologisch disruptief product/dienst te ontwikkelen:
  • Ontwikkeling van een prototype
  • Validatieproeven
  • Terreintesten
  • Enz.

 • Voor het deel Proof of Business: validatie van de globale strategie/het businessmodel gelinkt aan ontwikkelde innovatieve product/dienst, meer bepaald:

  • Marktonderzoek en bepaling van het commerciële aanbod van het product/de dienst en de integratie ervan in de globale bedrijfsstrategie
  • Voorbereiding van een distributienetwerk voor ontwikkelde product/dienst
  • Testen en valideren van prijzen
  • Opstarten van voorbestellingen
  • Validatie van het POC (Proof of Concept) bij testgroep
  • Enz.

De volgende taken zijn de facto uitgesloten:

 • ontwikkeling van een minimaal levensvatbaar product (MVP),
 • globale marktstudie (macro),
 • opstarten van de productie,
 • bescherming van intellectuele eigendom,
 • boekhouding/marketing enz.
Welk bedrag wordt toegekend?

Subsidie die 50% à 70% van de uitgaven dekt (met een maximum van 100.000€) en die tot doel heeft de economische en technische relevantie van uw innovatief product/dienst aan te tonen, ongeacht de aard daarvan (ICT, gezondheid, milieu, chemie/biotech enz.).

Hoe een aanvraag indienen?

Drie keer per jaar stelt Innoviris deze projectoproep open.

 • Dien je aanvraag in via het formulier binnen de opgelegde termijn.
 • Als je aanvraag in aanmerking komt, word je opgeroepen om je dossier voor te stellen aan een jury.
 • Als je een positieve evaluatie krijgt van de jury, wordt je project gefinancierd.

De procedure wordt toegelicht in het formulier beschikbaar op de website van Innoviris

Hulp nodig? Contacteer Innoviris

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.