Subsidies

Subsidie voor een aanwerving in het kader van een exportgerelateerd project

Laatst gewijzigd:

2 oktober 2018

Doel:

Export

Soort tegemoetkoming:

Subsidies

Grant level:

Gewestelijk
Waarover gaat het?

Ontvang een forfaitair bedrag van 20.000 euro om een werknemer voltijds in dienst te nemen met het oog op de uitvoering van een project dat specifiek gericht is op de export van uw goederen en/of diensten.

Wie komt in aanmerking?

De steun is bestemd voor:

 • de zelfstandigen en micro- en kleine ondernemingen
 • die al minstens twee jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • en waarvan de omzet met minstens 5% is toegenomen over de voorbije twee fiscale jaren (aangetoond d.m.v. de btw-aangiften).
  Bijvoorbeeld: voor een tijdens het tweede semester van 2018 ingediende premie-aanvraag moet de omzet van 2017 vergeleken worden met die van 2015.

Om de steun te verkrijgen moeten ze ook:

 • een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen;
 • actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren en
 • tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de minimissteun" verkregen hebben.

Raadpleeg alle informatie op Brussel Economie en Werkgelegenheid om u ervan te vergewissen dat u recht heeft op steun.

Wat zijn de voorwaarden?

Brussel Economie en Werkgelegenheid helpt u om een nieuwe werknemer voltijds aan te nemen om te kunnen exporteren:

 • De aanwerving mag nog niet plaatsgevonden hebben. Die moet binnen de zes maanden gebeuren.
 • De aangeworven persoon heeft nog nooit in de begunstigde onderneming gewerkt.

Enkel Brussel Economie & Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of u recht heeft op steun.

Een onderneming die een tegemoetkoming ontvangt:

 • vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
 • vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
 • behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot de toekenning van de premie;
 • bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
 • leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn (met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard,..).

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Welk bedrag wordt toegekend?

Bedrag van de subsidie

 • Forfaitair bedrag van 20.000 euro voor een jaar tewerkstelling.

Plafond van de steun

 • Maximaal 1 gesubsidieerde exportgerelateerde aanwerving over 3 kalenderjaren.

Hoe een aanvraag indienen?
 • Dien uw steunaanvraag minimaal twee weken vóór de aanwerving.
   
  Verstuur de volgende documenten, via e-mail of per post, naar het op het formulier vermelde adres:
  • Het aanvraagformulier
  • Businessplan
  • Studie betreffende het potentieel van de beoogde markt
  • Btw-aangiften van de laatste twee fiscale jaren
    
 • Brussel Economie en Werkgelegenheid

  • verstuurt u een ontvangstbericht van uw aanvraag;
  • legt uw subsidieaanvraag ter advies voor aan het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven;
  • brengt u ervan op de hoogte of u al dan niet een subsidie ontvangt.
   In voorkomend geval:
   • Neem de werknemer in dienst binnen de zes maanden na de datum van het ontvangstbericht.
    Stuur vervolgens een kopie van de arbeidsovereenkomst naar Brussel Economie en Werkgelegenheid.
    U ontvangt dan 50% van de subsidie.
   • Uiterlijk 15 maanden na de ondertekening van de arbeidsovereenkomst vraagt u de betaling van de resterende 50% aan: verstuur de 12 loonfiches naar uw dossierbeheerder (zie ontvangstbewijs of beslissingsfiche).  
Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 27.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.