La musique amplifiée : nouvelle obligation pour les établissements en Région Bruxelloise

De nieuwe verplichting voor versterkt geluid voor etablissementen in het Brussels Gewest

1819.brussels

Vanaf 21 februari 2018, bepaalt de Brusselse wetgeving drie in decibel uitgedrukte drempels en legt voorwaarden op afhankelijk van de aan deze situaties gekoppelde geluidsvolumes.

Vroegtijdige doofheid en onomkeerbaar verminderd gehoor komen steeds vaker en op jongere leeftijd voor. 15% van de jongeren (18-25 jaar) heeft last van permanent oorsuizen, een teken van onomkeerbare gehoorschade. De wetgeving inzake versterkt geluid heeft daarom als doel om het gehoor van het publiek te beschermen door betere informatie en geluidsbeperkingen.

De klassieke meetwaarde is de decibel A (dB A).  De wetgeving vult dit gegeven aan met decibel (dB C) om de geluidsdruk bij lage frequenties nauwkeuriger te meten. Door gebruik van de twee meetwaarden dB(A) en -(C) kunnen de risico's voor het gehoor preciezer geëvalueerd worden op plaatsen met een hoog geluidsniveau.

 

Nieuw : 3 categorieën

Vanaf 21 februari 2018 is de nieuwe wetgeving voor versterkt geluid van kracht in het Brussels Gewest. Publiek toegankelijke gelegenheden die versterkt geluid verspreiden worden op basis van hun geluidsniveau in drie categorieën ingedeeld:

 1. etablissementen tot 85 dB(A) zoals cafés, restaurants, snackbars, sportzalen, ...

 2. etablissementen met versterkt geluid tussen 85 en 95 dB(A) zoals een danscafé, concertzaal, ...

 3. grote concertzalen en discotheken, … > 100 dB(A).

Wat moet u doen als "verspreider" van versterkt geluid ?

Etablissementen moeten in de eerste plaats het geluidsniveau kennen van de decibel die ze verspreiden.

Drie mogelijkheden:

 • een geluidsmeter van klasse 2 kopen (verkrijgbaar vanaf € 100); 
 • een app voor geluidsmeting installeren op een smartphone (opgelet, want de resultaten zijn niet 100% betrouwbaar en zijn slechts indicatief; 
 • een beroep doen op de diensten van een specialist in zaalakoestiek.

De schermen van de meetapparatuur moeten drie gegevens weergeven: directe decibel, LAeq (glijdend gemiddelde) over 60 min, en LCeq (glijdend gemiddelde) over 60 min. Deze resultaten komen voort uit een gemiddelde van de geluidsregistratie over een bepaalde duur.

Wanneer u weet tot welke categorie u behoort (1, 2 of 3), dient u de bijbehorende wettelijke aanbevelingen en verplichtingen na te leven.

Het geluidsniveau kennen dat u verspreidt en de wettelijke categorie kiezen die u wil naleven.

Elk etablissement dat na middernacht geluid verspreidt, moet een aangifte van klasse 3 doen bij de gemeente waar het etablissement gelegen is. Dit geldt niet voor etablissementen die reeds over een milieuvergunning beschikken voor een concertzaal, danszaal, een zaal voor voorstellingen, … 

  • Overschrijdt u de grens van 85 dB niet? Dank u ! Deel dit zeker mee aan uw publiek door de sticker aan te brengen. Uw klanten zullen ongetwijfeld waarderen dat ze op een plaats zijn die rekening houdt met hun gezondheid.

  • Als u geluid verspreidt tussen 85 en 95 dB(A), is een display gekoppeld aan een geluidsmeter verplicht in alle betreffende zalen. Zo kan het publiek het aantal decibel aflezen.

   Verspreidt u muziek na middernacht? De display-geluidsmeter moet de metingen verstrekken en de uitbater moet de gegevens van de geluidsmetingen van de 30 laatste evenementen kunnen voorleggen.

  • Als u geluid van meer dan 95 dB(A) verspreidt, moet u goed geïnformeerd zijn, want dergelijke geluidsniveaus hebben gevolgen voor de gezondheid. U moet rekening houden met een investering van minstens € 1.500.

Voor deze 3e categorie gelden de volgende 4 belangrijkste verplichtingen :

  • Voorzie een stille zone van > 85 dB (A) (ongeveer 10% van de oppervlakte van het etablissement).
  • Duid een referentiepersoon aan voor geluidsbeheer in het etablissement.
  • Bied oordopjes aan (gratis of tegen de kostprijs).
  • Installeer een display-geluidsmeter in alle zalen rekening houdend met de regels voor plaatsing van microfoons en de methodologie voor opnames van Leefmilieu Brussel.

Meer info?  

Consulteer de webpagina's gewijd aan versterkt geluid van Leefmilieu Brussel of contacteer hen op 02/775 75 75.

Voor aangiften van klasse 3 kunt u zich richten tot het milieuloket van uw gemeente.

Voor begeleiding bij het aanvragen van een milieuvergunning voor een café waar optredens plaatsvinden, een theaterzaal of een concertzaal, kunt u contact opnemen met permit@hub.brussels

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.