Horeca: wat zijn de stedenbouwkundige regels voor de afvoer van dampkappen  ?

Horeca: wat zijn de stedenbouwkundige regels voor de afvoer van dampkappen ?

1819.brussels

Moet u een afvoerkanaal voorzien voor uw dampkap? U kunt bij voorkeur gebruikmaken van een bestaand kanaal, maar dat is niet altijd mogelijk. Dit artikel geeft een overzicht van de regelgeving voor de correcte plaatsing van een afvoerkanaal aan een achtergevel om geurhinder voor buren te verhinderen en de bestaande esthetische aspecten van de achtergevel te behouden.

Wat zegt de gewestelijke regelgeving ?

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening dat er geen beperking is voor de hoogte van afvoerkanalen. Ze mogen uitsteken boven de dakstructuur. Ze mogen echter geen afbreuk doen aan het esthetisch aspect van de gevel, en het is verplicht om ze te plaatsen aan de achtergevel zodat ze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Wat zegt de gemeentelijke regelgeving ?

Bijna alle gemeenten beschikken over een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening waarin afvoerkanalen aan bod komen. In sommige gevallen is die regelgeving heel oud, en kan het nuttig zijn om de gemeente te vragen naar de huidige interpretatie van de voorschriften.

Voor Brussel, Elsene of Schaarbeek gelden de volgende regels: als het kanaal voor de dampkap niet via bestaande afvoerkanalen loopt, kan het op een zo discreet mogelijke wijze worden toegevoegd langs de achtergevel, zonder voor bestaande ramen te passeren. Het afvoerkanaal moet minstens 2 meter boven de daklijst van de achtergevel uitsteken. Dat geldt ook voor afvoerkanalen van bijgebouwen die eerst tot bij de achtergevel van het hoofdgebouw gebracht moeten worden.

Welke stappen moet u ondernemen ?

In de horecasector is voor allerlei werkzaamheden en installaties een stedenbouwkundige vergunning nodig. Voor plaatsing van een afvoerkanaal voor een dampkap aan een achtergevel is dat altijd vereist!

Als u de daarvoor vermelde verplichtingen niet kunt naleven, dient u de gewenste afwijkingen te vermelden in uw vergunningsaanvraag. Dat zal de procedure verlengen en bovendien kunnen de afwijkingen altijd worden geweigerd.

Als u gebruik maakt van een bestaand kanaal dat via de binnenkant van een gebouw loopt, moet u geen vergunning aanvragen.

In de horecasector dient u ook op te letten bij het plaatsen, vervangen of hergebruiken van installaties die zichtbaar zijn buiten, want soms hebt u daarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig. Dat is het geval bijvoorbeeld voor een uithangbord, een winkeletalage, een zonwering, een luik, een compressor voor een koelkast, een koelcel of airconditioning.

Als u enkele tafels en stoelen plaatst in de tuin of op een binnenplaats, is de kans groot dat u ook daarvoor een vergunning moet aanvragen. Zodra u raakt aan de structuur van een gebouw, bijvoorbeeld om een trap naar de kelder te plaatsen, een deel van een draagmuur te verwijderen om uw zaal uit te breiden of een doorgeefluik te maken, is er altijd een vergunning vereist.

Hebt u nog vragen ?

Als u technische vragen heeft over de plaatsing van een afvoerkanaal, kunt u contact opnemen met Brufotec.

Als u vragen heeft met betrekking tot stedenbouwkundige vergunningen, kunt u contact opnemen met hub.brussels via permit@hub.brussels. Gespecialiseerde adviseurs zullen u gratis begeleiden bij de stappen die u moet nemen.

Bronnen:

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.